Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Jägareförbundet och Fjälljakten (småviltjakten på statens marker ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen) 2010 Fastställd Förbundsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Jägareförbundet och Fjälljakten (småviltjakten på statens marker ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen) 2010 Fastställd Förbundsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Jägareförbundet och Fjälljakten (småviltjakten på statens marker ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen) 2010 Fastställd Förbundsstyrelsen

2 Småviltjakten på statens mark i fjällområdet ska erbjuda jägare fast bosatta i Sverige goda jaktmöjligheter.

3 För jägare som är fast bosatta i Sverige sedan minst ett år, finns tre olika typer av jaktupplåtelser; 1/ Årskort inom län 2/ Dygnskort 3/ Årskort inom fjällkommun för bosatt inom kommunen

4 För jägare bosatta utanför Sverige finns två olika typer av jaktupplåtelser;
1/ Jaktgäst/medföljande. Jägare som löst eget jaktkort har rätt att lösa gästkort för utländska jägare. Jakten ska utövas tillsammans. 2/ Guidad jakt. Utländska jägare får bedriva jakt under ledning av jaktarrangör godkänd av länsstyrelsen.

5 Jaktens administration
Årskort eller dygnskort får lösas av den som varit fast bosatta i Sverige i minst ett år. Gäller inom ett län. Samordning skall ske mellan länen vad avser jaktsystem och regler. Vid behov delas jaktsäsongen in i perioder med avseende på jakttryck

6 Fördelar Enkel och billig administration
Positivt för näringsverksamheten i området; längre säsong, enklare planering, högre kvalitet God tillgång till jakt för jägare i Sverige Öppet för jägare bosatta utanför Sverige utan tidsrestriktioner Harmonisering gentemot regelverk i grannländer

7 Fördelar forts. God hushållning av viltet som resurs
Minskad störning och markslitage Underlättar effektiv informationsspridning Underlättar effektiv uppföljning Positiv för rekrytering av kvalificerad tjänster i fjäll- och inlandsområdet mm


Ladda ner ppt "Svenska Jägareförbundet och Fjälljakten (småviltjakten på statens marker ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen) 2010 Fastställd Förbundsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser