Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultur och fritid 2015 Vänsterpartiet Solna. Vänsterpartiet anser att en offensiv och expansiv kulturpolitik är nödvändig för välfärden, yttrandefriheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultur och fritid 2015 Vänsterpartiet Solna. Vänsterpartiet anser att en offensiv och expansiv kulturpolitik är nödvändig för välfärden, yttrandefriheten."— Presentationens avskrift:

1 Kultur och fritid 2015 Vänsterpartiet Solna

2 Vänsterpartiet anser att en offensiv och expansiv kulturpolitik är nödvändig för välfärden, yttrandefriheten och för demokratin. Kultur är inte något individen passivt konsumerar ett par gånger om året. Kultur är interaktion, att sätta sig in i andras berättelser och få uttrycka sin egen. Kultur och breddidrott är nödvändigt för ett hållbart samhälle.

3 Vad alliansen säger och vad de faktiskt gör Alliansen säger Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens väldfärd. Alliansen gör Kungliga biblioteket har inventerat skolbibliotek och i Solna är det lika många skolor på listan som saknar bemannat skolbibliotek som det är på listan med fungerande bibliotek! I Utbildningsradions ”Skolministeriet” användes Solna som ett skräckexempel. Detta gjorde att en av alliansens skolpolitiker fick sitta i en ”morgonsoffa” och debattera. Programet hette ”Fritids i kris”.

4 Vad alliansen säger och vad de faktiskt gör Alliansen säger Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens väldfärd. Alliansen gör Höj taxor (gäller badanläggningar, idrottsanläggningar, fritidsklubb, bibliotek, kulturverkstäder, kulturskolans kurser) Förtäta Hagalund (miljonprogram!) Bygga vid Råstasjön Mer bostadsrätter på bekostnad av hyresrätter, cykelvägar, spontanidrottsanläggningar, rekreationsyta, träd och växter.

5 Vad säger de som arbetar i kommunen? (citat taget ur MBL protokoll: förhandling mellan Solnastad och Kommunal, Vision, LR och Lärarförbundet; offentlig handling. I protokollet finns ännu fler punkter, men punkterna ovan är relevanta för kultur och fritid)) ” Under året har opinionen inom framför allt förskola, fritidhem och skola varit stark bland såväl föräldrar som personal… Vi kan konstatera att: Nedskärningarna fortsätter öka. Barn och elevgrupper ökar trots löften om motsatsen. Underhåll av lokaler har varit eftersatt i 30 år. Löneökningar som är bland de lägsta i länet. Personalflykt inför HT 2014. Budget i balans 2014: men går det att åstadkomma en verksamhet i balans med 1% i budgetuppräkning? ” Vänsterpartiets svar är: Nej. 1% kommer inte att räcka. Personalen har rätt. Mer resurser måste till. Bild ur Guldfeber av Robert Nyberg

6 Vänstern föreslår Kultur- och fritidsnämnden (+16 mkr) 2,5 % generell kompensation (Jämför med alliansens 1%) Utökad verksamhet och bemanning på fritidsgårdar Sommarverksamhet, inkl kollo Verksamhetsbidrag till studieförbund 50 % sänkning av avgifterna i Kulturskolan Stärkt föreningsstöd Utökade öppettider Bergshamrabiblioteket med bibliotekarie – på sikt: flera bibliotek Sänkta idrottsavgifter (0 taxa för barn unga tillbaka!) Satsning på tjejidrott Bild ur Guldfeber av Robert Nyberg


Ladda ner ppt "Kultur och fritid 2015 Vänsterpartiet Solna. Vänsterpartiet anser att en offensiv och expansiv kulturpolitik är nödvändig för välfärden, yttrandefriheten."

Liknande presentationer


Google-annonser