Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BT Kemi-skandalen och miljöbrottets födelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BT Kemi-skandalen och miljöbrottets födelse"— Presentationens avskrift:

1 BT Kemi-skandalen och miljöbrottets födelse
Erland Mårald Umeå universitet

2 Är dumpning av gift och avfall ett brott?
Dumpning den normala metoden fram till 60-talet T.ex. Kemiska stridsmedel och ammunition 1972 Stockholm stad dumpade rötslam i Atlanten i slutet av 60-talet I Umeå fanns ingen rening alls förrän 1972 Inget av dessa exempel, utom det sista, ledde till rättsliga åtgärder

3 Vad som är ett miljöbrott beror på
Ett miljöbrott är inte “naturgivet” En samhällelig process Värderingar, makt och förhandling Normativ förskjutning och historiskt föränderligt Enskilda händelser, som BT Kemi, kan ha betydelse

4 Miljöfrågans genombrott
Beskriv…. Varför på 60-talet?, miljöbegreppet

5 Miljöbovar och miljömord
Miljölagstiftningen ej till för att jaga miljöbovar Agent orange Hormoslyr “Ecocide” - miljömord Ännu oartikulerat men pågick en kultulturell inramning

6 Miljöskandalernas/katastrofernas topografi

7 BT Kemi kommer till Teckomatorp
1965 Direkt protester Lukt Vatten Lokal fråga och svagt gensvar Vad är viktigast: arbete eller miljö? Dragkamp om tolkningsföreträde

8 David mot Goliat “Giftfabriken” Fynd av tunnor – trotoarsand
Nationell och medial följetong Tillverkningen läggs ned Två rättsprocesser “Miljöbrott” 1976 Ännu en dragkamp

9 Skandalen 1977 – 100-tals tunnor Dinoseb “Mindre atombomb”
Sveriges Seveso “Tänkomatorp” “En stank av osvensk gansterism”

10 Miljö och moral Alla talar om miljöbrott Fokuserande händelse
Fanns dock inte I lagen Gick fria! Ett glapp mellan gällande lag och det allmänna rättsmedvetandet Utredningar och debatt.

11 Miljöbrottet inrättas och misslyckas
1981 miljöbrott i brottsbalken Ingen förändring i praktiken Inga åtal och domar Istället avvägningar och samförstånd Pågår dock en debatt, där miljöbrott inte kan lösas BT-kemi miljöbrottets utgångspunkt

12 Hallandsås 1997

13 Avslutning Miljöbrott inte något givet – en process
Kulturell inramning och namngivande BT Kemi en fokuserande händelse Institutionalisering Implementering/praktik Miljöbrott har otydliga gränser 1960 dumpning ok, inte 1975 Hur ser morgondagens miljöbrott ut?

14 Framtidens miljöbrott?


Ladda ner ppt "BT Kemi-skandalen och miljöbrottets födelse"

Liknande presentationer


Google-annonser