Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fallstudie av villaägares val att ansluta sig till höghastighetsbredband   29 Jan 2015 AB Stelacon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fallstudie av villaägares val att ansluta sig till höghastighetsbredband   29 Jan 2015 AB Stelacon."— Presentationens avskrift:

1 Fallstudie av villaägares val att ansluta sig till höghastighetsbredband   29 Jan 2015
AB Stelacon

2 Agenda Bakgrund och genomförande Resultat intervjuer med nätbyggare Erbjudanden Nätbyggarnas upplevelse av påverkansfaktorer Resultat intervjuer med villaägare Sammanfattning och rekommendationer

3 Intervjuer med både nätbyggare och villaägare har genomförts
IP-Only Sollefteå Stadsnät Svensk Infrastruktur Skara Stadsnät TeliaSonera Villaägare i följande områden: Pixbo och Mölndal (IP-Only) Edsele och Resele (Sollefteå Stadsnät) Rönninge, Haninge och Tyresö (Svensk infrastruktur) Skara, (Skara Stadsnät) Hultsfred (TeliaSonera)

4 Nätbyggarna

5 Intresset och anslutningsgraden för fiber ökar
Nätbyggarna upplever ett ökat intresse för fiber Utbyggnaden har ökat fokus på villaområden jämfört med tidigare fokus på flerfamiljhus Ökad anslutningsgrad efter färdig utbyggnad - numera ca procent jämfört med tidigare 50 procent Förväntad ”generationsväxling” i många villaområden vilket medför förändrat användarbeteende och därmed potentiellt ett ökat behov av hög kapacitet En nätbyggare upplever att maskinpark och personalstyrka för fiberutbyggnad är en flaskhals - inte möjligt att öka kapaciteten under den period som utbyggnad pågår.

6 Prissättningen varierar
Leverantör Anslutningsavgift Kostnad efteranslutning Byggstart vid X % avtal 17 900 kr Utlovas högre pris utan specifikation Minst 40 % 9 995 kr 12 000 kr Minst 50 % Ingen uppgift Olika per område, Minst % 13 500 kr 18 500 kr 19 900 kr 34 900 kr Minst 30 %

7 Till Sollefteå stadsnäts pris tillkommer nätavgift

8 Efteranslutning uttrycks av Telia som ”ordinarie pris”

9 Delbetalning oftast ett alternativ vid anmälning

10 Hastigheten är inte ett tillräckligt säljargument enligt nätbyggarna
”Argument som ”blixtsnabbt bredband” räcker inte och är inte effektivt” (privat nätbyggare) Öppet och neutralt nät med fri konkurrens via flera tjänsteleverantörer Lägre priser för tjänster än på alternativa accesstekniker, t.ex. ADSL Hög bredbandshastighet upp till 1 000 Mbit/s och än mer i framtiden Framtidssäker teknik (teknisk och kommersiell livslängd upp till år) Högre och stabilare hastigheter jämfört med ADSL Värdet på fastigheten ökar Billigare nu än senare Utbyggnad sker just nu i området (andra ansluter sig)

11 Investering/värdeökning ett vanligt argument
Telia Skara Stadsnät

12 IP Only / Uppsala stadsnät lyfter fram kostnadsbesparingen

13 Priset är inte den avgörande faktorn enligt nätbyggarna
1. Villaägarens utvärdering av behov 2. Villaägarens beslut Användning av internet Konsumtionsmönster - finns behov av hög kapacitet? Behov av flexibelt bredband – ta med sig Annan fungerande anslutning, ex ADSL Pris för anslutningen Ekonomiska resurser Allmänna prioriteringar Påverkan på fastighetens värde

14 Samarbeten och tydlighet kan påverka anslutningsgraden enligt nätbyggarna
Myndigheter kan visa att fiber är viktigt för framtiden Möjliggöra konkurrens på lika villkor (privata nätbyggare) Enhetliga regler kring bland annat besiktning, markavtal och återställning Samarbeten mellan kommuner i bland annat prissättningsfrågor (stadsnät)

15 Villaägarna

16 Intervjuade villaägare
Valt fiberanslutning 7 barnfamiljer 2 pensionärspar 1 ensamstående pensionär Avböjt fiberanslutning 7 familjer/barnfamiljer 3 pensionärspar

17 Oklarheter kring erbjudandet
Äganderätten till fiberanslutningen (tackat ja) Anslutningsgrad (tackat ja) Planering och tidplan för utbyggnaden (tackat ja) Öppen fiber och vilka leverantörer man kan välja (tackat ja) Grävning (tackat ja) Avtal, bl.a. saknades tidplan (tackat nej) Möjlighet att bryta avtalet och om anslutningsrabatt (tackat nej) Presentation av kostnaden (tackat nej)

18 Villaägarens val och argument – valt fiberanslutning
Arguments-kategori Argument och antal svarande per argument Hastighet Behov idag (6) Framtida behov (2) Stabilitet Inga avbrott (2) Flera samtidiga användare (3) Fungerar med andra tjänster (1) Billigt Jämfört med senare tillfälle (6) Jämfört andra områden (3) Lägre kostnad för tjänster (3) Investering Värdeökning (6) Investering för framtiden (5) Enkelhet Ansluta andra tjänster (3) Slippa kringutrustning (1)

19 Olika faktorers påverkan på beslutet – valt fiberanslutning
Mycket stor betydelse Ganska stor betydelse Ganska liten betydelse Mycket liten betydelse Högre hastighet 100 Mbit/s eller högre 5 4 1 Ansluta andra tjänster i samma anslutning 2 6 Samtidiga användare 3 Anslutningspris Avtalsvillkor

20 Villaägarens argument – avböjt fiberanslutning
Arguments-kategori Argument och antal svarande per argument Kostnad Behov motsvarar inte kostnaden (6) Högre månads-kostnad (2) Saknas behov Hög hastighet (2) Flexibelt bredband, att ta med (2) Använder ej internet (1) Framtida lösningar Mer modern teknik i framtiden (1) Blir billigare i framtiden (1)

21 Påverkan på beslutet – avböjt fiberanslutning
Mycket stor betydelse Ganska stor betydelse Ganska liten betydelse Mycket liten betydelse Anslutningspris 2 5 1 Villaägarna haft svårt att värdera övriga faktorer eftersom att deras behov inte motsvarar det aktuella priset.

22 Slutsatser och rekommendationer
Behov av snabbt bredband avgör om villaägare väljer att ansluta sig till fiber eller inte – uttryckt i termer av flera samtidiga användare och tjänster med högt kapacitetsbehov, t.ex. tv och film Svårt att dra generella slutsatser om typen av hushåll som ansluter sig respektive inte ansluter sig till fiber Nätbyggare: priset för anslutning av mindre betydelse när villaägare skall ta beslut Villaägare: 7 av 10 som anslutet sig säger att priset haft stor betydelse vid beslutet. 6 av 10 som inte anslutit sig uppger att priset varit för högt

23 Slutsatser och rekommendationer
Vid dagens prisnivå avgör behovet om villaägaren ansluter sig till fiber. För att påverka anslutningen till fiber måste antingen det upplevda behovet eller priset påverkas. Behövs tydlig information om nyttan med höghastighets- bredband från operatörsneutrala organisationer

24

25 Hur har villaägarna informerats
Samtliga – information från nätbyggaren via brev. I de flesta fall – infomöte, själv el + kommunen el samfällighet I några fall – skyltar & annons i lokalpress Samtliga som tog erbjudande - infomöte el. hembesök 12 hushåll kontaktade av säljare, telefon + ev. hembesök in Samtliga hushåll som kontaktats av säljare - privata nätbyggare Inga hushåll i Skara & Sollefteå kontaktade av säljare

26 Homogena erbjudanden men priserna kan variera
Grävning på tomt, om inte befintlig kanalisation finns. Sollefteå undantag. (Igenfyllnad av kabeldike ingår, men ytskiktet återställs av kund.) TeliaSonera drar även via luftledning när så fungerar Håltagning i yttervägg Kanalisation (tomslang och fiberkabel) Inblåsning av fiber i fiberkabel Fiberkonverter (mediabox för anslutning till trådbundet eller trådlöst fastighetsnät) Öppet nät med flera tjänsteleverantörer Förutsättning att cirka procent av hushållen i ett tänkt utbyggnadsområde tecknar avtal innan utbyggnad påbörjas.

27 Villaägare som valt fiberanslutning
Typ av hushåll Ort Bredband vid erbjudandet Val Resonemang och argument Barnfamilj 4 personer, ca 40 år med tonårsbarn Hultsfred ADSL 10 Mbit/s Beställt fiber Högre hastighet och stabilitet Barnfamilj 4 personer, ca 40 år, barn 7 och 9 år Mölnlycke ADSL ? Mbit/s Högre hastighet, flera samtidiga användare Barnfamilj 3 personer, ca 50 år, barn 20 år Mobilt bredband, 50 Mbit/s Investering, billigt ca 50 år med tonårsbarn Skara ADSL 24 Mbit/s Investering, högre hastighet, billigt ca 30 år med småbarn Näsåker ADSL 6-8 Mbit/s Högre hastighet, investering Barnfamilj 7 personer, ca 40 år med barn Tyresö Mobilt bredband, 25 Mbit/s Högre hastighet, flera användare ca 40 år, barn 8 och 10 år Vendelsö ADSL 8 Mbit/s Investering, högre hastighet Pensionärspar, ca 65 år Mobilt bredband ? Mbit/s Högre hastighet och stabilitet, ansluta andra tjänster Ensamstående pensionär, 67 år Sollefteå ADSL 2 Mbit/s Hastighet, billigt, ansluta flera tjänster Pensionärspar, drygt 75 år Investering, högre hastighet, ansluta andra tjänster s

28 Villaägare som avböjt fiberanslutning
Typ av hushåll  Ort Bredband vid erbjudande Val Resonemang och argument Familj 3 personer, 81, 49 och 18 år Hultsfred ADSL 8 Mbit/s Avböjt fiber För dyrt Barnfamilj 4 personer, ca 30 år, barn 2 och 6 år Sollefteå Mobilt bredband, 6-10 Mbit/s ca 60 år, barn 21 år Pixbo ADSL ca 15 Mbit/s För dyrt, litet behov Barnfamilj 5 personer, ca 40 år, barnen 2-9 år Tyresö ADSL 6 Mbit/s För dyrt, behov längre fram med mer modern teknik ca 47 år med tonåringar ADSL 8-10 Mbit/s För dyrt, litet behov, teknik blir alltid billigare Ca 40 år, barn 7 och 18 år Skara ADSL 24 Mbit/s ca 30 år med småbarn Pensionärspar, ca 65 år Edsele Mobilt bredband ? Mbit/s För dyrt, man blir stationär och kan inte ta med bredband Pensionärspar, drygt 70 år Ingen internetanslutning Använder inte internet Pensionärspar, drygt 80 år Mobilt bredband ? Mbit/s Reser mycket och vill kunna ta med sig bredbandet


Ladda ner ppt "Fallstudie av villaägares val att ansluta sig till höghastighetsbredband   29 Jan 2015 AB Stelacon."

Liknande presentationer


Google-annonser