Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fallstudie av villaägares val att ansluta sig till höghastighetsbredband 29 Jan 2015 AB Stelacon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fallstudie av villaägares val att ansluta sig till höghastighetsbredband 29 Jan 2015 AB Stelacon."— Presentationens avskrift:

1 Fallstudie av villaägares val att ansluta sig till höghastighetsbredband 29 Jan 2015 AB Stelacon

2 Agenda Bakgrund och genomförande Resultat intervjuer med nätbyggare Erbjudanden Nätbyggarnas upplevelse av påverkansfaktorer Resultat intervjuer med villaägare Sammanfattning och rekommendationer

3 Intervjuer med både nätbyggare och villaägare har genomförts Nätbyggare IP-Only Sollefteå Stadsnät Svensk Infrastruktur Skara Stadsnät TeliaSonera Villaägare i följande områden: Pixbo och Mölndal (IP-Only) Edsele och Resele (Sollefteå Stadsnät) Rönninge, Haninge och Tyresö (Svensk infrastruktur) Skara, (Skara Stadsnät) Hultsfred (TeliaSonera)

4 Nätbyggarna

5 Intresset och anslutningsgraden för fiber ökar Nätbyggarna upplever ett ökat intresse för fiber Utbyggnaden har ökat fokus på villaområden jämfört med tidigare fokus på flerfamiljhus Ökad anslutningsgrad efter färdig utbyggnad - numera ca 60-65 procent jämfört med tidigare 50 procent Förväntad ”generationsväxling” i många villaområden vilket medför förändrat användarbeteende och därmed potentiellt ett ökat behov av hög kapacitet En nätbyggare upplever att maskinpark och personalstyrka för fiberutbyggnad är en flaskhals - inte möjligt att öka kapaciteten under den period som utbyggnad pågår.

6 Prissättningen varierar LeverantörAnslutningsavgift Kostnad efteranslutning Byggstart vid X % avtal 17 900 kr Utlovas högre pris utan specifikation Minst 40 % 9 995 kr12 000 krMinst 50 % Ingen uppgift Olika per område, Minst 30-50 % 13 500 kr18 500 krMinst 50 % 19 900 kr34 900 krMinst 30 %

7 Till Sollefteå stadsnäts pris tillkommer nätavgift

8 Efteranslutning uttrycks av Telia som ”ordinarie pris”

9 Delbetalning oftast ett alternativ vid anmälning

10 Billigare nu än senare Utbyggnad sker just nu i området (andra ansluter sig) Hastigheten är inte ett tillräckligt säljargument enligt nätbyggarna ”Argument som ”blixtsnabbt bredband” räcker inte och är inte effektivt” (privat nätbyggare) Öppet och neutralt nät med fri konkurrens via flera tjänsteleverantörer Lägre priser för tjänster än på alternativa accesstekniker, t.ex. ADSL Hög bredbandshastighet upp till 1 000 Mbit/s och än mer i framtiden Framtidssäker teknik (teknisk och kommersiell livslängd upp till 40-50 år) Högre och stabilare hastigheter jämfört med ADSL Värdet på fastigheten ökar

11 Skara Stadsnät Telia Investering/värdeökning ett vanligt argument

12 IP Only / Uppsala stadsnät lyfter fram kostnadsbesparingen

13 Priset är inte den avgörande faktorn enligt nätbyggarna 1. Villaägarens utvärdering av behov 2. Villaägarens beslut Användning av internet Konsumtionsmönster - finns behov av hög kapacitet? Behov av flexibelt bredband – ta med sig Annan fungerande anslutning, ex ADSL Pris för anslutningen Ekonomiska resurser Allmänna prioriteringar Påverkan på fastighetens värde

14 Samarbeten och tydlighet kan påverka anslutningsgraden enligt nätbyggarna Myndigheter kan visa att fiber är viktigt för framtiden Möjliggöra konkurrens på lika villkor (privata nätbyggare) Enhetliga regler kring bland annat besiktning, markavtal och återställning Samarbeten mellan kommuner i bland annat prissättningsfrågor (stadsnät)

15 Villaägarna

16 Intervjuade villaägare Valt fiberanslutning 7 barnfamiljer 2 pensionärspar 1 ensamstående pensionär Avböjt fiberanslutning 7 familjer/barnfamiljer 3 pensionärspar

17 Oklarheter kring erbjudandet Äganderätten till fiberanslutningen (tackat ja) Anslutningsgrad (tackat ja) Planering och tidplan för utbyggnaden (tackat ja) Öppen fiber och vilka leverantörer man kan välja (tackat ja) Grävning (tackat ja) Avtal, bl.a. saknades tidplan (tackat nej) Möjlighet att bryta avtalet och om anslutningsrabatt (tackat nej) Presentation av kostnaden (tackat nej)

18 Villaägarens val och argument – valt fiberanslutning Arguments- kategori Argument och antal svarande per argument HastighetBehov idag (6)Framtida behov (2) StabilitetInga avbrott (2)Flera samtidiga användare (3) Fungerar med andra tjänster (1) BilligtJämfört med senare tillfälle (6) Jämfört andra områden (3) Lägre kostnad för tjänster (3) InvesteringVärdeökning (6)Investering för framtiden (5) EnkelhetAnsluta andra tjänster (3) Slippa kringutrustning (1)

19 Olika faktorers påverkan på beslutet – valt fiberanslutning Mycket stor betydelse Ganska stor betydelse Ganska liten betydelse Mycket liten betydelse Högre hastighet 100 Mbit/s eller högre 541 Ansluta andra tjänster i samma anslutning 262 Samtidiga användare53 2 Anslutningspris1621 Avtalsvillkor 244

20 Villaägarens argument – avböjt fiberanslutning Arguments- kategori Argument och antal svarande per argument KostnadBehov motsvarar inte kostnaden (6) Högre månads- kostnad (2) Saknas behovHög hastighet (2) Flexibelt bredband, att ta med (2) Använder ej internet (1) Framtida lösningar Mer modern teknik i framtiden (1) Blir billigare i framtiden (1)

21 Påverkan på beslutet – avböjt fiberanslutning Mycket stor betydelse Ganska stor betydelse Ganska liten betydelse Mycket liten betydelse Anslutningspris251 Villaägarna haft svårt att värdera övriga faktorer eftersom att deras behov inte motsvarar det aktuella priset.

22 Slutsatser och rekommendationer Behov av snabbt bredband avgör om villaägare väljer att ansluta sig till fiber eller inte – uttryckt i termer av flera samtidiga användare och tjänster med högt kapacitetsbehov, t.ex. tv och film Svårt att dra generella slutsatser om typen av hushåll som ansluter sig respektive inte ansluter sig till fiber Nätbyggare: priset för anslutning av mindre betydelse när villaägare skall ta beslut Villaägare: 7 av 10 som anslutet sig säger att priset haft stor betydelse vid beslutet. 6 av 10 som inte anslutit sig uppger att priset varit för högt

23 Slutsatser och rekommendationer Vid dagens prisnivå avgör behovet om villaägaren ansluter sig till fiber. För att påverka anslutningen till fiber måste antingen det upplevda behovet eller priset påverkas. Behövs tydlig information om nyttan med höghastighets- bredband från operatörsneutrala organisationer

24

25 Hur har villaägarna informerats Samtliga – information från nätbyggaren via brev. I de flesta fall – infomöte, själv el + kommunen el samfällighet I några fall – skyltar & annons i lokalpress Samtliga som tog erbjudande - infomöte el. hembesök 12 hushåll kontaktade av säljare, telefon + ev. hembesök in Samtliga hushåll som kontaktats av säljare - privata nätbyggare Inga hushåll i Skara & Sollefteå kontaktade av säljare

26 Homogena erbjudanden men priserna kan variera Grävning på tomt, om inte befintlig kanalisation finns. Sollefteå undantag. (Igenfyllnad av kabeldike ingår, men ytskiktet återställs av kund.) TeliaSonera drar även via luftledning när så fungerar Håltagning i yttervägg Kanalisation (tomslang och fiberkabel) Inblåsning av fiber i fiberkabel Fiberkonverter (mediabox för anslutning till trådbundet eller trådlöst fastighetsnät) Öppet nät med flera tjänsteleverantörer Förutsättning att cirka 30-50 procent av hushållen i ett tänkt utbyggnadsområde tecknar avtal innan utbyggnad påbörjas.

27 s s Typ av hushållOrtBredband vid erbjudandet ValResonemang och argument Barnfamilj 4 personer, ca 40 år med tonårsbarn HultsfredADSL 10 Mbit/sBeställt fiber Högre hastighet och stabilitet Barnfamilj 4 personer, ca 40 år, barn 7 och 9 år MölnlyckeADSL ? Mbit/sBeställt fiber Högre hastighet, flera samtidiga användare Barnfamilj 3 personer, ca 50 år, barn 20 år MölnlyckeMobilt bredband, 50 Mbit/s Beställt fiber Investering, billigt Barnfamilj 4 personer, ca 50 år med tonårsbarn SkaraADSL 24 Mbit/sBeställt fiber Investering, högre hastighet, billigt Barnfamilj 4 personer, ca 30 år med småbarn NäsåkerADSL 6-8 Mbit/sBeställt fiber Högre hastighet, investering Barnfamilj 7 personer, ca 40 år med barn TyresöMobilt bredband, 25 Mbit/s Beställt fiber Högre hastighet, flera användare Barnfamilj 4 personer, ca 40 år, barn 8 och 10 år VendelsöADSL 8 Mbit/sBeställt fiber Investering, högre hastighet Pensionärspar, ca 65 år SkaraMobilt bredband ? Mbit/s Beställt fiber Högre hastighet och stabilitet, ansluta andra tjänster Ensamstående pensionär, 67 år SollefteåADSL 2 Mbit/sBeställt fiber Hastighet, billigt, ansluta flera tjänster Pensionärspar, drygt 75 år HultsfredADSL ? Mbit/sBeställt fiber Investering, högre hastighet, ansluta andra tjänster Villaägare som valt fiberanslutning

28 Typ av hushåll OrtBredband vid erbjudande ValResonemang och argument Familj 3 personer, 81, 49 och 18 år HultsfredADSL 8 Mbit/sAvböjt fiber För dyrt Barnfamilj 4 personer, ca 30 år, barn 2 och 6 år SollefteåMobilt bredband, 6-10 Mbit/s Avböjt fiber För dyrt Familj 3 personer, ca 60 år, barn 21 år PixboADSL ca 15 Mbit/sAvböjt fiber För dyrt, litet behov Barnfamilj 5 personer, ca 40 år, barnen 2-9 år TyresöADSL 6 Mbit/sAvböjt fiber För dyrt, behov längre fram med mer modern teknik Barnfamilj 4 personer, ca 47 år med tonåringar TyresöADSL 8-10 Mbit/sAvböjt fiber För dyrt, litet behov, teknik blir alltid billigare Barnfamilj 4 personer, Ca 40 år, barn 7 och 18 år SkaraADSL 24 Mbit/sAvböjt fiber För dyrt, litet behov Barnfamilj 4 personer, ca 30 år med småbarn SkaraADSL ca 15 Mbit/sAvböjt fiber För dyrt, litet behov Pensionärspar, ca 65 år EdseleMobilt bredband ? Mbit/s Avböjt fiber För dyrt, man blir stationär och kan inte ta med bredband Pensionärspar, drygt 70 år HultsfredIngen internetanslutningAvböjt fiber Använder inte internet Pensionärspar, drygt 80 år PixboMobilt bredband ? Mbit/s Avböjt fiber Reser mycket och vill kunna ta med sig bredbandet Villaägare som avböjt fiberanslutning


Ladda ner ppt "Fallstudie av villaägares val att ansluta sig till höghastighetsbredband 29 Jan 2015 AB Stelacon."

Liknande presentationer


Google-annonser