Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Filmer och frågor om att utreda barn och unga (SoL) Socialstyrelsen 14 januari 2015

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Innehåll En film för anmälningsskyldig personal (längd: 9 min) Fem filmer för socialtjänsten (längd: 5−7 min) 1. Utgångspunkter för barn- och ungdomsvården 2. Aktualisera och förhandsbedöma 3. Utreda barns behov 4. Insatser och uppföljning 5. Brott mot barn Filmerna avslutas med frågor och information om Socialstyrelsens publikationer där mer finns att läsa. 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Till dig som är anmälningsskyldig 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Diskussionsfrågor 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor Vem behöver se den här filmen? I vilka situationer kan vi använda eller hänvisa till den? Ger den all information vi vill nå ut med? Vad mer kan vi behöva informera om? Fundera på:

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Mer information Folder för anmälningsskyldig personal Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn (artikel 2014-6-20) Handbok för verksamheter Anmäla oro för barn − Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare (artikel 2014-6-5) Vägledning för hälso- och sjukvården Vägledning till hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar (artikel 2014-10-4) www.socialstyrelsen.se/orosanmalan 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Film 1 av 5: Utgångspunkter för barn- och ungdomsvården 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Diskussionsfrågor, film 1 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor Hur gör vi barn delaktiga? Hur bedömer vi vad som är barnets bästa? Vad gör vi för att säkerställa god kvalitet? Fundera på:

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Film 2 av 5: Aktualisera och förhandsbedöma 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Diskussionsfrågor, film 2 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor Hur bedömer vi barnets behov av omedelbart skydd? Hur återkopplar vi till anmälare? Hur avgör vi om vi ska bjuda in till ett anmälningsmöte? Fundera på:

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Film 3 av 5: Utreda barns behov 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Diskussionsfrågor, film 3 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor Hur gör vi för att anpassa utredningen till det specifika barnets situation? Hur gör vi barn och vårdnadshavare delaktiga under utredningen? Hur kan vi göra för att förbättra vårt arbete? Fundera på:

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Film 4 av 5: Insatser och uppföljning 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Diskussionsfrågor, film 4 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor Hur gör vi barn och vårdnadshavare delaktiga? Hur planerar vi insatser utifrån barnets bästa? Hur tar vi reda på om insatsen gör nytta för barnet? Fundera på:

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Film 5 av 5: Brott mot barn 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Diskussionsfrågor, film 5 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor Hur skyddar vi barnet när det finns misstankar om brott? Hur samverkar vi med andra? Hur bedömer vi om vi ska göra en polisanmälan eller inte? Fundera på:

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Mer information 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor Handbok Utreda barn och unga − Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen (artikel 2015-1-9) Allmänna råd om handläggningen Anmäla oro för barn − Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare (artikel 2014-5-20) Webb www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vad tyckte ni? 2015-03-21Utreda barn och unga − filmer och frågor Vad tyckte ni om filmerna? Hur fungerade de som underlag för diskussion? Är film ett bra stöd? Hör gärna av er med frågor och synpunkter. Vi är särskilt intresserade av att veta era tankar om film som kanal för att stödja implementeringen av nya handböcker. socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Kontaktinformation finns också på www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/film

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser