Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Överföring av gener mellan arter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Överföring av gener mellan arter"— Presentationens avskrift:

1 1. Överföring av gener mellan arter
Genteknik Text Genteknik innebär att man kan analysera DNA:s struktur hos olika organismer samt flytta DNA (gener) mellan individer och arter. 1. Överföring av gener mellan arter 2. Kloning, framställning av kopior av celler och individer, enäggstvillingar har identiskt lika DNA, är två kloner 3. Genterapi - sjukdomar botas med att nytt friskt DNA förs in i celler 4. DNA analys för att fälla eller fria brottslingar, fastställa faderskap samt fastställa släktskap inom biologi och evolution

2 GMO En organism som har fått en ny gen kallas för genmodifierad organism=GMO Ett annat namn för organismer med förändrat genmaterial är transgena organismer Hybrid DNA är en DNa molekyl som är ihopkopplad från olika arter

3 1. Överföring av gener mellan organismer
Syftet är att få organismer att producera intressanta ämnen, som läkemedel eller förbättra djurs och växters produktion inom lantbruket Idag finns genmodifierade grisar som väntar på att få transplantera organ till människor eftersom organbristen är stor (sjukdomsrisk?)

4 Transgena får i Skottland producerar ett protein = läkemedel som hjälper till att behandla den svåra ärfliga sjukdomen Cystisk fibros. Proteinet utvinns ur mjölken. Genen som producerar proteinet måste föras in i det befruktade ägget hos fåret. Insulin och tillväxthormoner tillverkas för läkemedelsindustrin av transgena bakterier

5 2. Kloning Dollykloning - att kopiera vuxna djur
År 1997 lyckades man för första gången klona ett vuxet djur. (men innan dess var det många misslyckanden och missbildningar.) Fåret Dolly föddes. Hon har följts av en lång rad av klonade får, kor och grisar. Ja, man har till och med lyckats klona vuxna katter och möss. Människor? Otroligt svårt och vanskligt samt ej etiskt försvarbart. För att skapa en kopia av ett vuxet djur gör man så här: 1. Man tar små kroppsceller, till exempel från en slemhinna, från det djur som ska kopieras. 2. Sedan tar man en äggcell från en annan individ. Man opererar bort dess cellkärna, så att ägget inte innehåller några egna arvsanlag. 3. Äggcellen slås ihop med den lilla kroppscellen. I den hopslagna cellen finns nu bara arvsanlag från den som ska kopieras. 4. Den hopslagna cellen komer nu att bete sig som ett nybefruktat ägg. Den bildar ett embryo, som kan planteras in i en hona. Och utvecklas till ett färdigt djur. Som är en kopia av det djur som ursprungligen donerade en kroppscell. För att skapa en kopia av ett vuxet djur gör man så här: 1. Man tar små kroppsceller, till exempel från en slemhinna, från det djur som ska kopieras. 2. Sedan tar man en äggcell från en annan individ. Man opererar bort dess cellkärna, så att ägget inte innehåller några egna arvsanlag. 3. Äggcellen slås ihop med den lilla kroppscellen. I den hopslagna cellen finns nu bara arvsanlag från den som ska kopieras. 4. Den hopslagna cellen komer nu att bete sig som ett nybefruktat ägg. Den bildar ett embryo, som kan planteras in i en hona. Och utvecklas till ett färdigt djur. Som är en kopia av det djur som ursprungligen donerade en kroppscell. Med den tekniken hoppas man kunna skaffa många kopior av husdjur som på olika sätt visat sig vara speciellt lyckade: goda mjölkkor, grisar med ovanligt saftigt och smakrikt kött, osv. För att skapa en kopia av ett vuxet djur gör man så här: 1. Man tar små kroppsceller, till exempel från en slemhinna, från det djur som ska kopieras. 2. Sedan tar man en äggcell från en annan individ. Man opererar bort dess cellkärna, så att ägget inte innehåller några egna arvsanlag. 3. Äggcellen slås ihop med den lilla kroppscellen. I den hopslagna cellen finns nu bara arvsanlag från den som ska kopieras. 4. Den hopslagna cellen komer nu att bete sig som ett nybefruktat ägg. Den bildar ett embryo, som kan planteras in i en hona. Och utvecklas till ett färdigt djur. Som är en kopia av det djur som ursprungligen donerade en kroppscell.

6

7 3. Genterapi Man försöker på olika sätt överföra friska gener i den sjukes celler t.ex. genom virus eller bakterier (plasmid DNA) Genterapi spås en lysande framtid. Kommer tekniken att kunna bota många sjukdomar i framtiden som dödliga ärftliga sjukdomar och cancer?

8 4. DNA analys PCR (Polymerase Chain Reaction) är en betydelsefull teknik där man ur små DNA mängder (hårstrå, saliv, hudceller) kan massproducera DNA. Genom att värma respektive kyla samt använda olika enzymer kan DNA kopiera sig själv om och om igen. Eftersom varje människas arvsanlag är unik kan DNA användas som ett fingeravtryck vid brottsplatser.

9 DNA analyser kan användas för att studera utdöda djur eller djurs släktskap. T.ex utdöda djur bevarade i bärnsten. Myggblodet som gav Jurasic Park..... Inom arkelogin kan DNA analyser ge svar på hur männiksor var släkt med varandra

10 Etik Är det rätt att använda djur som reservdelsmaskiner?
Främmande gener från GMO kan spridas i naturen till närbesläktade arter! Ska man klona djur, människor, leka GUD? Kan man sprida sjukdomar via geneteknik? Ska arbetsgivare och föräkringsbolag kunna kräva (friska) DNA intyg? Ska vi kunna skräddarsy våra barn?

11 Lagar År 1991 infördes en lag i Sverige som förbjuder genteknik på befrukatde människoägg, kloning är ej tillåtet på människor I Sverige finns en gentekniklag samt en myndighet som heter Gentekniknämnden EU:s livsmedelslagstiftning Internationella avtal som rör genteknik


Ladda ner ppt "1. Överföring av gener mellan arter"

Liknande presentationer


Google-annonser