Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsarbete Vt-15 Kollegialt lärande BFL (bedömning för lärande)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsarbete Vt-15 Kollegialt lärande BFL (bedömning för lärande)"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsarbete Vt-15 Kollegialt lärande BFL (bedömning för lärande)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKING (slide 3) SYFTE (slide 4) VAD ARBETAR VI MED VT-15? (slide 5) ÖVERSIKTSSCHEMA FÖR TERMINEN (slide 6-16) INSTRUKTIONER FÖR VARJE TILLFÄLLE (slide 18) ÄMNESGRUPPER

3 Syfte: Utveckla vår (lärarens)profession så att eleverna får en större måluppfyllelse

4 Vad och hur? Kollegialt lärande – spegling Följs av reflektioner, diskussioner och förhoppningsvis utveckling! BFL (bedömning för lärande)/Lärande bedömning Litteratur, filmer, praktiska uppgifter i klassrummet, diskussioner och dokumentationer.

5 DatumMorgontid (torsd)8.00-9.00Kväll (oftast 16.00-19.00) övriga uppgifter 22/1Gemensam uppstart / inläsning*spegling 1, uppföljning *Introduktion av BFL *arbetslagsmöte 29/1 IKT1 5/2 IKT2 IKT / Inläsning - Nyckelstrategi 1, Period 1 12/2Ämnesgrupper – diskussionerAktivitet/ spegling 2 genomförs i klassrummet till 24/2 24/2*Spegling 2, uppföljning * Uppföljning – nyckelstrategi 1:1 * Aktivitet 26/2Ämnesgrupper – Hur ser våra matriser ut ? 5/3 IKT1 12/3 IKT2 IKT/ Inläsning – Nyckelstrategi 2:1,2 20/3Ämnesgrupper - diskussionerAktivitet /spegling 3 genomförs i klassrum till 28/4 9/4 IKT1 I6/4 KT2 IKT/ Inläsning – The Big Five 23/4The Big Five (Gustaf) (ALLA) 28/4*Spegling 3, uppföljning *Uppföljning – nyckelstrategi 1:2 30/4Ämnesgrupper alt inläsning? 7/5,21/5,IKT/ Inläsning – Nyckelstrategi 2:3Mer info kommer 28/5, 4/6Ämnesgrupper

6 Inläsning 29/1, 5/2 Nyckelstrategi 1 Tydliggöra mål och syfte Läs s. 27-39 Kunskapsbedömning i skolan, Skolverket (ladda ner) http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild- publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu b%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D 2660 Se filmklippet ”tydliggöra mål och kunskapskrav” med Christian Lunddahl (ca 13 min) https://www.youtube.com/watch?v=JnZ6-TxwVXY Uppgift: Skriv ner lite funderingar medan du läser/ ser filmklippet. Var befinner vi oss själv i vår undervisningen? På skolan? Gör vi på samma sätt? Övriga funderingar. Ta med dessa till den 12/2 – diskussion i ämnesgrupper

7 Ämnesgrupper 12/2 Nyckelstrategi 1 Tydliggöra mål och syfte Delge varandra era funderingar som ni skrev vid inläsningstillfället. Att diskutera: Vad har ni noterat? Likheter, skillnader? Uppgift: Hur går diskussionerna? Vad kan vi utveckla? Ta med anteckningar till nästa tillfälle (kvällskonferens 23/2)

8 Spegling 2 Spegling 2: 1. Genomför observation 2: http://webb2.svedala.se/kvutis/larmodul- rektorer-lektionsobservation-2/ http://webb2.svedala.se/kvutis/larmodul- rektorer-lektionsobservation-2/ 2. Fokus på: 6-8 s.5(7), med samma partner till 23/2

9 Kvällskonferens 24/2 * Genomgång av bloggen * Spegling 2, uppföljning * Uppföljning – nyckelstrategi 1 * Aktivitet – diskussion * Vad händer härnäst? (spegling 3, schema framöver (PP), artikel, se ”återkoppling som för lärandet framåt” https://www.youtube.com/watch?v=O5m2Rp9MRIs https://www.youtube.com/watch?v=O5m2Rp9MRIs --------------------------------------------------------------- Arbetslagsmöte år 4-9 Hur organiserar vi engelskdagarna? (fördela resurser, organisera muntlig NP i Ma, Sv och Eng osv)

10 Spegling 3 Vänta med att göra till efter inläsningstillfället 5/3 och 12/3 men måste vara klar till 28/4 Du speglar/ blir speglad av en ny person Du använder någon av de praktiska verktygen under speglingstillfället. Utgår från ”tydlighet av syfte och mål” i obeservationsschemat s.5(7) men med fokus på ”hur fungerar de praktiska verktygen”? Fyller de sitt syfte? (var fler/ samtliga elever med i diskussionen?)

11 Ämnesgrupper 26/2 Delge våra matriser i infomentor. Likheter/ olikheter? Hur ser våra formativa bedömningar ut? Likheter/ olikheter? Vad kan vi utveckla? Hur går vi vidare? Har vi förutsättningar? Vad krävs? Utse sekreterare som skriver diskussioner i bloggen.

12 Inläsning 5/3, 12/3 Nyckelstrategi 2:1,2 Synliggöra lärandet /återkoppling (3) - se Skapa aktiviteter som synliggör lärandet (12.40) https://www.youtube.com/watch?v=O5m2Rp 9MRIs https://www.youtube.com/watch?v=O5m2Rp 9MRIs - se filmklipp (2.38 minuter) - läs Synligt lärande för lärare, kap. 7 (s.169- 170), John Hattie - läs praktiska verktyg 1 http://www.plattformbfl.se/uploads/1/4/4/5/ 14450206/praktiska_verktyg_period_1.pdf http://www.plattformbfl.se/uploads/1/4/4/5/ 14450206/praktiska_verktyg_period_1.pdf

13 Ämnesgrupper 20/3 Nyckelstrategi 2:1,2 Utse en sekreterare som skriver ner diskussionerna i bloggen. Utgå från det ni såg och läste vid förra inläsningtillfället. 1. - Vad gör en bedömning formativ? - Vad gör du i din undervisning som är formativt och varför är det formativt? 2. - I vilken grad vågar dina elever medverka i diskussioner? - Vad kan det bero på?

14 Inläsning 9/4, 16/4 Funderingar kring The Big 5 och ditt ämne – mer information kommer senare.

15 23/4 FÖRELÄSNING ”THE BIG 5” med Gustaf Granborg (ALLA) Alla träffas, som på kvällskonferensen i N11 Gustaf presenterar The Big Five mer ingående Diskussion och reflektion

16 KVÄLLSKONFERENS 28/4 (kl 16-18) *Spegling 3, uppföljning *Uppföljning – nyckelstrategi 2 *Ska vi använda The big five? I sådant fall hur? NP

17 Ämnesgrupper 30/4 Vi ser vad det finns för behov

18 IKT/ inläsning 7/5, 21/5 Nyckelstrategi 2:3 Hur eleverna visar vad de har förstått Se The classroom experience Läs ”praktiska verktyg ” – prova något verktyg under en lektion. - I vilken grad signalerar dina elever aktivt hur de tagit till sig undervisningen? - Vad kan det bero på?

19 Ämnesgrupper 28/5, 4/6 Utse en sekreterare som skriver diskussionerna i bloggen. Vilket/ vilka verktyg har du provat? Hur fungerade det? Fyllde det sitt syfte (såg du att eleverna hade förstått? ) – diskutera.

20 ÄMNESGRUPPER / IKT-GRUPPER Ämnesgrupper Sv/So EmmaCecilia JacobGustav AnetteIngulf Eng/Prest Pernilla Pernilla G LinaPelle BodilLudmila George Sebastian IKT1IKT2 EmmaPernilla B Jacob Lina AnetteBodil CeciliaPernilla G GustavPelle IngulfLudmila George Sebastian


Ladda ner ppt "Utvecklingsarbete Vt-15 Kollegialt lärande BFL (bedömning för lärande)"

Liknande presentationer


Google-annonser