Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomnar till en visning! Av HogiaLön Plus. Löneprocesser i Hogias HR-lösning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomnar till en visning! Av HogiaLön Plus. Löneprocesser i Hogias HR-lösning."— Presentationens avskrift:

1 Välkomnar till en visning! Av HogiaLön Plus

2 Löneprocesser i Hogias HR-lösning

3 Hogia PA, flöden (IPA) PBM Time & Attendance PBM Ekonomi- system Externa försystem Hogia Personal HogiaLön Plus PA-analysatornTravel PBM Salary reports/Payslip Webbrekrytering Externt personal Försäkringsadm Bokslut Ekonomi- system Employee

4 Kort om HogiaLön Plus  Flexibel löneberedning  Avräkning med kontrollfunktioner  Många rapportmöjligheter  Försäkringsadministration Tillägg:  IPA – standardiserat gränssnitt  Massberedning  Försäkringsadministration  Flerföretagshantering  PBM Salary Reports  PBM Payslip  Branschlösningar  Export profil  Export bokföringsorder  Export rapportmakro

5 Ett komplett och modernt lönesystem

6 Löneberedningen -möjliggör ett flexibelt arbetssätt 1(4)  Information om lönearter/ avvikelser/ anställda i löneberedningsbilden så att du slipper hoppa mellan register.

7 Löneberedningen -möjliggör ett flexibelt arbetssätt 2(4)  Du kan själv anpassa ditt gränssnitt.  Kortkommandon för viktiga funktioner.  Kontrollfunktioner.

8 Löneberedningen -möjliggör ett flexibelt arbetssätt 3(4)  Lönearter och Avvikelsearter i samma bild.  Du ser vilka lönearter som är kopplade till varandra.  Du ser vilka lönearter som har genererats av en specifik avvikelseart.  Kalendariet för den anställde visas direkt på löneberedningsbilden.  Schema presenteras på aktuell person.  Du kan göra urval på vilka anställda som visas i löneberedningsbilden

9 Löneberedningen -möjliggör ett flexibelt arbetssätt 4(4) Knappar för Personligt meddelande och Anteckningar indikerar om information finns.

10 Framtida registrering av avvikelser -bra förutsättning för effektiv planering  Framtida registrering av avvikelser kan göras i en separat bild i löneberedningen.  Ledigheten illustreras grafiskt tillsammans med schema.  Överföring sker av vald period.

11 IPA – Integration of Personell Administration Format Import:Anställdtext Schema/anställdtext Konto, resultatenhet, kostnadsställe, projekttext Avvikelser/lönearter till Massberedningtext, XML, XLS Avvikelser/lönearter till löneberedningtext, XML Ackumulatorvärdentext Övrigttext Försäkringsadministrationtext Export:Anställdtext, XML Schematext Konto, resultatenhet, kostnadsställe, projekttext Ackumulatorvärdentext Övrigttext Försäkringsadministrationtext, XML Sjukstatistik till Boksluttext Rapportmakro

12 Massberedning - enkel och snabb registrering  Massberedning är en tilläggsprodukt.  Du kan importera löneberedningsrader till Massberedningen.  Du kan även importera löneberedningsrader från excelark till Massberedningen.  Du får en bra överblick av alla registrerade löneberedningsrader för alla anställda.  Du kan registrera framtida frånvaroperioder och överföra månad för månad till löneberedningen.

13 Avräkning -utökad säkerhet och kontroll 1(3)  Avbruten avräkning (preliminär/definitiv) kan återupptas  Du kan välja att avräkna enskilda anställda eller vissa kategorier  Avräkning kan göras med urval på lönearter  Attestlista för preliminär avräkning  Specifikation av definitiv avräkning  Utskrift av varningar

14 Avräkning -utökad säkerhet och kontroll 2(3)  Underlag och förutsättningar kontrolleras innan avräkning.  Enkelt att söka på informationsrutan.

15 Avräkning -utökad säkerhet och kontroll 3(3)  Vid varje avräkning görs en konteringskontroll.  Felkällan presenteras lättförståeligt.  Korrigeringar kan enkelt göras före definitiv avräkning.

16 Rapporter -aktuella, tydliga och flexibla  Rapporterna är uppdelade utifrån användningsområde.  Lönespecifikation och bokföringsorder kan tas ut direkt efter preliminär avräkning.  Du kan välja att ha sidhuvud enbart på första sidan.  Med flerföretagslicens kan du skriva ut rapporter för flera företag samtidigt.  Branschflik  Profiler. Du kan markera och spara vilka rapporter som du vill skriva ut vid ett tillfälle. Funktionen kräver flerföretagslicens.

17 Rapporter - rapportinställningar  Rapporter med möjlighet att skapa din egen design.  Företagets logga kan infogas i rapporthuvudet.

18 Rapporter -exempel på en utskrift  Rapporter kan ses på bildskärm eller skrivas ut på skrivare.  Samtliga rapporter kan skickas via e-post.  De kan också exporteras till formaten pdf, rtf, html eller öppnas i Word/ Excel.

19 Rapporter - Alectarapport till Collectum  Rapportering av pensionsgrundande lön till Alecta/Collectum.  Programmet läser i personalhistoriken för att se vilka anställda som har förändringar.  Du kan få rapporten på papper eller på fil.

20 Rapporter - Egna rapporter Personuppgifter  Välj fritt vilka fält vill visa och i vilken ordning de ska skrivas ut  Värdet per person från 3 olika ackumulatorer kan redovisas  Fler urvals- och sorteringsmöjligheter.  Inställningar kan göras på fältnivå. Du kan exempelvis ändra rubriktext under Fältinställningar.

21 Rapporter - Egna rapporter Transaktionshistorik  Välj fritt vilka fält du vill visa och i vilken ordning de ska skrivas ut  Fler urvals- och sorteringsmöjligheter.  Inställningar kan göras på fältnivå. Du kan exempelvis ändra rubriktext under Fältinställningar.  Du kan ta ut rapport efter preliminär avräkning  Du kan göra urval på konto, resultatenhet, kostnadsbärare och projekt

22 Rapporter - Egna rapporter Person/Transaktion/Ackumulator  Du kan välja information från flera register i samma rapport  Välj fritt vilka fält du vill visa och i vilken ordning de ska skrivas ut  Fler urvals- och sorteringsmöjligheter  Inställningar kan göras på fältnivå. Du kan exempelvis ändra rubriktext under Fältinställningar  Du kan ta ut rapport efter preliminär avräkning  Du kan göra urval på konto, resultatenhet, kostnadsbärare och projekt

23 Rapporter -urval av anställda  Du har många urvalsmöjligheter av anställda.  Du kan även göra kombinationer av urval på anställda.  Du ser vilka personer som ingår i ditt urval.

24 Rapporter - Statistik  Lönestatistik  Konjunkturstatistik  Kortperiodisk sysselsättningsstatistik  Övertidsjournal  Sjukstatistik  Alectarapport  Granskningslista  Facklista till Transport  Facklista till SIF

25 Rapporter - PA-blanketter Några exempel på viktiga PA- blanketter:  Arbetsgivarintyg, redigerbart  Tidrapport  Sjukintyg  Rehabiliteringsutredning

26 HogiaLön Plus -personspecifika uppgifter  Inled ditt arbete med att lägga upp anställda och deras personspecifika uppgifter!  Flikindelade avsnitt ger klar överblick  Välj semesteravtal som den anställde tillhör  Ange alla nödvändiga uppgifter för en korrekt skatteberäkning  25 personliga lönefält  HogiaLön Plus hanterar förbehållsbelopp och skolungdom i skatteberäkningen.  Jämkning kan villkoras

27 HogiaLön Plus -personspecifika uppgifter  4 konteringsnivåer  Konto (max 12 tkn)  Resultatenhet (max 20 tkn)  Kostnadsbärare (max 20 tkn)  Projekt (max 20 tkn)  Fördelning på resultatenhet (max 25 per person)  Statistikuppgifter  KU- uppgifter  Arbetstidskonto  Fördelningstal till Granskningslista

28 HogiaLön Plus -utbetalning/försäkring  HogiaLön Plus hanterar två utbetalningssätt per anställd.  Möjlighet till utlandsbetalningar.  Ange om den anställdes pensionsgrundande lön ska redovisas till Fora, Alecta/Collectum, PA- KFS09, Mercer eller KP Pension & försäkring.

29 HogiaLön Plus - Bilförmån Har den anställde förmånsbil kan du här räkna ut bilförmånsvärdet samt få uppgift om kod för förmånsbil. Fyll i uppgift om Registreringsnummer och Tillverkningsår. Om bilen har ett extra registreringsnummer (ex KALLE) anger du detta i Extra registreringsnummer. I fältet för Märke och Modell kan du i listan hämta upp bilmärke och de modeller som finns för varje bilmärke. När dessa uppgifter är ifyllda får du i rutan Resultat fram koden, nybilspris, förmånsvärde/år och månad.

30 HogiaLön Plus -löneartsregister  Löneartsregistret spelar en central roll i ditt löneprogram.  En löneart representerar en händelse och det grundregister vi skickar med kan du själv anpassa genom att ta bort eller lägga till egna lönearter.  Formlerna kan du lätt anpassa efter ditt kollektivavtal.  Villkor för kontering och prisberäkning.  Branschanpassade grundregister.

31 HogiaLön Plus -löneartsregister, villkor på löneart Utifrån Urvalskategori och Urvalskategori2 kan du styra kontering och prisberäkning.

32 Verktygsmenyn  CSR  Engångsskatt  Kontrolluppgift  Lägg in schema på anställda(a)  Medeltimförtjänst  Gruppregistrering  Beräkning av retroaktiv lön  Ändra löneberedningsstatus  Datumsätta löneberedningsrader  Räkna om löneberedningsrader  Arbetstidskonto  Semesterrutiner

33 Verktyg - arbetstidskonto  Allt fler i Sverige vill kunna hantera avsättningar till olika pensionspremier eller arbetstidskonton.  Vår beräkning hanterar givetvis både avsättning baserat på procentsats på löneunderlaget och avsättning utifrån tidbank.

34 Verktyg - semesterberäkning  Väl utbyggda semesterrutiner baserade på körda transaktioner.  Flexibiliteten är stor och passar i stort sett alla kollektivavtal.  Lätt att följa beräkningar.  Semesterkvot hanteras.  Gränsbevakning av semestergrundande frånvaro.  Du kan ange företagets regler rörande sparad semester.

35 Verktyg - semesterskuldsberäkning  Du kan beräkna total semesterskuld per person eller skillnaden mot föregående period.  Du kan redovisa 3 ackumulatorer  Du får en logglista på beräkningen.  Arbetsgivaravgiften redovisas på den totala skulden.  Du kan ta ut en bokföringsorder på skulden som rapport eller på fil.  Du kan ta ut bokföringsorder förändring av semesterskuld som rapport eller på fil

36 Analys - Frånvarostatistik  Du tar fram ett underlag av schematid, frånvaro, +/- tid och faktiskt arbetad tid  Utifrån underlaget tar du fram de frånvarorapporter som du behöver  Du kan fördela och gruppera efter kön och ålder  Du kan analysera sjukfrånvaron i valfria intervall

37 Analys - Frånvarostatistik, tidanalys och sjukstatistik  Exempel på en tidanalys.  Exempel på en rapport som avser sjukstatistik

38 Flerföretag - rapporter (tilläggsprodukt)  Rapportutskrift. Flerföretagslicens ger dig möjlighet att skriva ut rapporter för flera företag samtidigt. Du väljer för vilka företag du vill skriva ut rapporter.  Profiler. Du kan skapa rapportprofiler och spara dem. Rapportprofiler sparas per företag/databas.  En rapportprofil kan innehålla en eller flera rapporter.

39 Flerföretag - CSR (tilläggsprodukt)  CSR. Du kan skapa en frågefil för flera företag samtidigt. Du väljer vilka företag som ska ingå i frågefilen till CSR. Du kan återläsa svarsfilen för företagen vid ett och samma tillfälle.  Du kan välja att skapa frågefil eller ta emot svarsfil via internet.

40 Flerföretag - export av löneart, avvikelseart och schema (tilläggsprodukt)  Exportera schema, avvikelseart eller löneart Exempel löneart: Du markerar den löneart som du vill exportera och klickar på knappen Exportera. Därefter får du upp ett fönster med de databaser/företag som du har behörighet till. Du markerar de databaser som du vill exportera lönearten till.

41 Export rapportprofil (tilläggsprodukt)  Markera vilka rapporter som ska ingå i rapportprofilen  Spara rapportprofilen och ge den ett namn.  Under Inställningar anger du rapportmottagare, sökväg och format för rapportprofilen.  Under rapportinfo kan du ange specifika inställningar för respektive rapport

42 PBM Salary Reports – tilläggsprodukt Läs dina löne- rapporter på webben

43 PBM Payslip – tilläggsprodukt Läs dina personliga lönerapporter i PBM (portal)

44 RSS och koppling till Kundtorget  Du får nyheter och meddelanden via RSS  Du kan logga in dig direkt till Kundtorget

45 Tack för visat intresse för HogiaLön Plus! Vi välkomnar dina vidare kontakter med oss! Hogia PA-system AB StenungsundStockholmÖrebro HakenäsBox 3180, 103 63 StockholmKlostergatan 23 444 28 StenungsundBesöksadress:703 61 Örebro Tfn: 0303-666 85Adolf Fredriks Kyrkogata 5, 2tr Tfn: 019-10 99 00 Fax: 0303-667 89111 37 Stockholm Fax: 019- 10 99 01 Tfn: 08-564 706 30 Fax: 08-564 706 34 E-post pasystem@hogia.sepasystem@hogia.se


Ladda ner ppt "Välkomnar till en visning! Av HogiaLön Plus. Löneprocesser i Hogias HR-lösning."

Liknande presentationer


Google-annonser