Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomnar till en visning! Av HogiaLön Plus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomnar till en visning! Av HogiaLön Plus"— Presentationens avskrift:

1 Välkomnar till en visning! Av HogiaLön Plus

2 Löneprocesser i Hogias HR-lösning

3 Hogia PA, flöden (IPA) PBM Hogia Personal HogiaLön Plus
Webbrekrytering Externt personal Hogia Personal Employee Ekonomi- system Ekonomi- system HogiaLön Plus PBM Salary reports/Payslip PBM Time & Attendance PA-analysatorn Externa försystem Travel Försäkringsadm Bokslut

4 Kort om HogiaLön Plus Flexibel löneberedning
Avräkning med kontrollfunktioner Många rapportmöjligheter Försäkringsadministration Tillägg: IPA – standardiserat gränssnitt Massberedning Flerföretagshantering PBM Salary Reports PBM Payslip Branschlösningar Export profil Export bokföringsorder Export rapportmakro

5 Ett komplett och modernt lönesystem

6 Löneberedningen -möjliggör ett flexibelt arbetssätt 1(4)
Information om lönearter/ avvikelser/ anställda i löneberedningsbilden så att du slipper hoppa mellan register. F11= OK Föregående F12 = OK Nästa

7 Löneberedningen -möjliggör ett flexibelt arbetssätt 2(4)
Du kan själv anpassa ditt gränssnitt. Kortkommandon för viktiga funktioner. Kontrollfunktioner.

8 Löneberedningen -möjliggör ett flexibelt arbetssätt 3(4)
Lönearter och Avvikelsearter i samma bild. Du ser vilka lönearter som är kopplade till varandra. Du ser vilka lönearter som har genererats av en specifik avvikelseart. Kalendariet för den anställde visas direkt på löneberedningsbilden. Schema presenteras på aktuell person. Du kan göra urval på vilka anställda som visas i löneberedningsbilden

9 Löneberedningen -möjliggör ett flexibelt arbetssätt 4(4)
Knappar för Personligt meddelande och Anteckningar indikerar om information finns.

10 Framtida registrering av avvikelser -bra förutsättning för effektiv planering
Framtida registrering av avvikelser kan göras i en separat bild i löneberedningen. Ledigheten illustreras grafiskt tillsammans med schema. Överföring sker av vald period.

11 IPA – Integration of Personell Administration
Format Import: Anställd text Schema/anställd text Konto, resultatenhet, kostnadsställe, projekt text Avvikelser/lönearter till Massberedning text, XML, XLS Avvikelser/lönearter till löneberedning text, XML Ackumulatorvärden text Övrigt text Försäkringsadministration text Export: Anställd text, XML Schema text Försäkringsadministration text, XML Sjukstatistik till Bokslut text Rapportmakro

12 Massberedning - enkel och snabb registrering
Massberedning är en tilläggsprodukt. Du kan importera löneberedningsrader till Massberedningen. Du kan även importera löneberedningsrader från excelark till Massberedningen. Du får en bra överblick av alla registrerade löneberedningsrader för alla anställda. Du kan registrera framtida frånvaroperioder och överföra månad för månad till löneberedningen.

13 Avräkning -utökad säkerhet och kontroll 1(3)
Avbruten avräkning (preliminär/definitiv) kan återupptas Du kan välja att avräkna enskilda anställda eller vissa kategorier Avräkning kan göras med urval på lönearter Attestlista för preliminär avräkning Specifikation av definitiv avräkning Utskrift av varningar Attestlista för preliminär och definitiv avräkning finns under Rapporter, Periodens rapporter.

14 Avräkning -utökad säkerhet och kontroll 2(3)
Underlag och förutsättningar kontrolleras innan avräkning. Enkelt att söka på informationsrutan.

15 Avräkning -utökad säkerhet och kontroll 3(3)
Vid varje avräkning görs en konteringskontroll. Felkällan presenteras lättförståeligt. Korrigeringar kan enkelt göras före definitiv avräkning.

16 Rapporter -aktuella, tydliga och flexibla
Rapporterna är uppdelade utifrån användningsområde. Lönespecifikation och bokföringsorder kan tas ut direkt efter preliminär avräkning. Du kan välja att ha sidhuvud enbart på första sidan. Med flerföretagslicens kan du skriva ut rapporter för flera företag samtidigt. Branschflik Profiler. Du kan markera och spara vilka rapporter som du vill skriva ut vid ett tillfälle. Funktionen kräver flerföretagslicens.

17 Rapporter - rapportinställningar
Rapporter med möjlighet att skapa din egen design. Företagets logga kan infogas i rapporthuvudet.

18 Rapporter -exempel på en utskrift
Rapporter kan ses på bildskärm eller skrivas ut på skrivare. Samtliga rapporter kan skickas via e-post. De kan också exporteras till formaten pdf, rtf, html eller öppnas i Word/ Excel.

19 Rapporter - Alectarapport till Collectum
Rapportering av pensionsgrundande lön till Alecta/Collectum. Programmet läser i personalhistoriken för att se vilka anställda som har förändringar. Du kan få rapporten på papper eller på fil.

20 Rapporter - Egna rapporter Personuppgifter
Välj fritt vilka fält vill visa och i vilken ordning de ska skrivas ut Värdet per person från 3 olika ackumulatorer kan redovisas Fler urvals- och sorteringsmöjligheter. Inställningar kan göras på fältnivå. Du kan exempelvis ändra rubriktext under Fältinställningar.

21 Rapporter - Egna rapporter Transaktionshistorik
Välj fritt vilka fält du vill visa och i vilken ordning de ska skrivas ut Fler urvals- och sorteringsmöjligheter. Inställningar kan göras på fältnivå. Du kan exempelvis ändra rubriktext under Fältinställningar. Du kan ta ut rapport efter preliminär avräkning Du kan göra urval på konto, resultatenhet, kostnadsbärare och projekt

22 Rapporter - Egna rapporter Person/Transaktion/Ackumulator
Du kan välja information från flera register i samma rapport Välj fritt vilka fält du vill visa och i vilken ordning de ska skrivas ut Fler urvals- och sorteringsmöjligheter Inställningar kan göras på fältnivå. Du kan exempelvis ändra rubriktext under Fältinställningar Du kan ta ut rapport efter preliminär avräkning Du kan göra urval på konto, resultatenhet, kostnadsbärare och projekt

23 Rapporter -urval av anställda
Du har många urvalsmöjligheter av anställda. Du kan även göra kombinationer av urval på anställda. Du ser vilka personer som ingår i ditt urval.

24 Rapporter - Statistik Lönestatistik Konjunkturstatistik
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik Övertidsjournal Sjukstatistik Alectarapport Granskningslista Facklista till Transport Facklista till SIF

25 Rapporter - PA-blanketter
Några exempel på viktiga PA-blanketter: Arbetsgivarintyg, redigerbart Tidrapport Sjukintyg Rehabiliteringsutredning

26 HogiaLön Plus -personspecifika uppgifter
Inled ditt arbete med att lägga upp anställda och deras personspecifika uppgifter! Flikindelade avsnitt ger klar överblick Välj semesteravtal som den anställde tillhör Ange alla nödvändiga uppgifter för en korrekt skatteberäkning 25 personliga lönefält HogiaLön Plus hanterar förbehållsbelopp och skolungdom i skatteberäkningen. Jämkning kan villkoras

27 HogiaLön Plus -personspecifika uppgifter
4 konteringsnivåer Konto (max 12 tkn) Resultatenhet (max 20 tkn) Kostnadsbärare (max 20 tkn) Projekt (max 20 tkn) Fördelning på resultatenhet (max 25 per person) Statistikuppgifter KU- uppgifter Arbetstidskonto Fördelningstal till Granskningslista

28 HogiaLön Plus -utbetalning/försäkring
HogiaLön Plus hanterar två utbetalningssätt per anställd. Möjlighet till utlandsbetalningar. Ange om den anställdes pensionsgrundande lön ska redovisas till Fora, Alecta/Collectum, PA-KFS09, Mercer eller KP Pension & försäkring.

29 HogiaLön Plus - Bilförmån
Har den anställde förmånsbil kan du här räkna ut bilförmånsvärdet samt få uppgift om kod för förmånsbil. Fyll i uppgift om Registreringsnummer och Tillverkningsår. Om bilen har ett extra registreringsnummer (ex KALLE) anger du detta i Extra registreringsnummer. I fältet för Märke och Modell kan du i listan hämta upp bilmärke och de modeller som finns för varje bilmärke. När dessa uppgifter är ifyllda får du i rutan Resultat fram koden, nybilspris, förmånsvärde/år och månad.

30 HogiaLön Plus -löneartsregister
Löneartsregistret spelar en central roll i ditt löneprogram. En löneart representerar en händelse och det grundregister vi skickar med kan du själv anpassa genom att ta bort eller lägga till egna lönearter. Formlerna kan du lätt anpassa efter ditt kollektivavtal. Villkor för kontering och prisberäkning. Branschanpassade grundregister.

31 HogiaLön Plus -löneartsregister, villkor på löneart
Utifrån Urvalskategori och Urvalskategori2 kan du styra kontering och prisberäkning.

32 Verktygsmenyn CSR Engångsskatt Kontrolluppgift
Lägg in schema på anställda(a) Medeltimförtjänst Gruppregistrering Beräkning av retroaktiv lön Ändra löneberedningsstatus Datumsätta löneberedningsrader Räkna om löneberedningsrader Arbetstidskonto Semesterrutiner

33 Verktyg - arbetstidskonto
Allt fler i Sverige vill kunna hantera avsättningar till olika pensionspremier eller arbetstidskonton. Vår beräkning hanterar givetvis både avsättning baserat på procentsats på löneunderlaget och avsättning utifrån tidbank.

34 Verktyg - semesterberäkning
Väl utbyggda semesterrutiner baserade på körda transaktioner. Flexibiliteten är stor och passar i stort sett alla kollektivavtal. Lätt att följa beräkningar. Semesterkvot hanteras. Gränsbevakning av semestergrundande frånvaro. Du kan ange företagets regler rörande sparad semester.

35 Verktyg - semesterskuldsberäkning
Du kan beräkna total semesterskuld per person eller skillnaden mot föregående period. Du kan redovisa 3 ackumulatorer Du får en logglista på beräkningen. Arbetsgivaravgiften redovisas på den totala skulden. Du kan ta ut en bokföringsorder på skulden som rapport eller på fil. Du kan ta ut bokföringsorder förändring av semesterskuld som rapport eller på fil

36 Analys - Frånvarostatistik
Du tar fram ett underlag av schematid, frånvaro, +/- tid och faktiskt arbetad tid Utifrån underlaget tar du fram de frånvarorapporter som du behöver Du kan fördela och gruppera efter kön och ålder Du kan analysera sjukfrånvaron i valfria intervall

37 Analys - Frånvarostatistik, tidanalys och sjukstatistik
Exempel på en tidanalys. Exempel på en rapport som avser sjukstatistik

38 Flerföretag - rapporter (tilläggsprodukt)
Rapportutskrift. Flerföretagslicens ger dig möjlighet att skriva ut rapporter för flera företag samtidigt. Du väljer för vilka företag du vill skriva ut rapporter. Profiler. Du kan skapa rapportprofiler och spara dem. Rapportprofiler sparas per företag/databas. En rapportprofil kan innehålla en eller flera rapporter.

39 Flerföretag - CSR (tilläggsprodukt)
CSR. Du kan skapa en frågefil för flera företag samtidigt. Du väljer vilka företag som ska ingå i frågefilen till CSR. Du kan återläsa svarsfilen för företagen vid ett och samma tillfälle. Du kan välja att skapa frågefil eller ta emot svarsfil via internet.

40 Flerföretag - export av löneart, avvikelseart och schema (tilläggsprodukt)
Exportera schema, avvikelseart eller löneart Exempel löneart: Du markerar den löneart som du vill exportera och klickar på knappen Exportera. Därefter får du upp ett fönster med de databaser/företag som du har behörighet till. Du markerar de databaser som du vill exportera lönearten till.

41 Export rapportprofil (tilläggsprodukt)
Markera vilka rapporter som ska ingå i rapportprofilen Spara rapportprofilen och ge den ett namn. Under Inställningar anger du rapportmottagare, sökväg och format för rapportprofilen. Under rapportinfo kan du ange specifika inställningar för respektive rapport

42 PBM Salary Reports – tilläggsprodukt
Läs dina löne-rapporter på webben

43 PBM Payslip – tilläggsprodukt
Läs dina personliga lönerapporter i PBM (portal)

44 RSS och koppling till Kundtorget
Du får nyheter och meddelanden via RSS Du kan logga in dig direkt till Kundtorget

45 Tack för visat intresse för HogiaLön Plus!
Vi välkomnar dina vidare kontakter med oss! Hogia PA-system AB Stenungsund Stockholm Örebro Hakenäs Box 3180, Stockholm Klostergatan 23 Stenungsund Besöksadress: Örebro Tfn: Adolf Fredriks Kyrkogata 5, 2tr Tfn: Fax: Stockholm Fax: Tfn: Fax: E-post


Ladda ner ppt "Välkomnar till en visning! Av HogiaLön Plus"

Liknande presentationer


Google-annonser