Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Braås skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Braås skola"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Braås skola

2 VI STRÄVAR EMOT ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE

3 Vad krävs för ett bra resultat? Elevernas svar v 34
Mat och sömn, energi Plugga på läxor och prov Vara redo för lektion Engagerade lärare Arbetsro Koncentration Fokus Positiv inställning Gott humör Disciplin

4 Källa bild: http://www.appleseedministry.com/meeting-big-5
THE BIG FIVE

5 Viktiga förmågor enligt läroplanen
Analysförmåga Kommunikativförmåga Metakognitivförmåga Procedurförmåga Begreppslig förmåga

6 Metoder Resultaten och undervisningen i fokus Kontinuerlig uppföljning av elevresultat – Skolans val Förändrad schemastruktur Förstelärare med uppdrag att utveckla det entreprenöriella lärandet Ledarskapet i klassrummet och mötet med eleven

7 EPA = Samarbetslärande En generell metod i tre steg á la Vygotskij för att utveckla elevers språk, tänkande och lärande: Ett återkommande ”språkligt stöd” för elevers lärande Eget tänkande Par- eller grupptänkande Allas tänkande Källa: Göran Swanelid

8 Entreprenöriellt lärande
Entreprenörskap är så mycket mer än att bli framgångsrik i affärer, det handlar om en inställning och ett förhållningssätt till sig själv och till sin omgivning. Några exempel på egenskaper som ryms inom förhållningssättet: Söka lösningar istället för problem Kreativitet Handlingskraft Samarbetsförmåga och förmågan att kommunicera med andra Tydlighet, nyfikenhet och ett öppet sinne Christer Westlund

9 Resultat Ökat meritvärde för årskurs 9, Färre elever i årskurs 9 som saknar gymnasiebehörighet 10 5 Kartläggning av trygghet och studiero, mycket positiv utveckling En kvalitativ förbättring av den pedagogiska dokumentationen och kommunikationen med eleverna kring kunskapsutveckling.

10 Pedagogisk grundsyn – vad kan du förvänta dig av Braås skola?
Vi har höga förväntningar på att alla elever kan och vill lära sig. Vi möter alla elever med respekt och tror på allas förmåga att ta ansvar. Vi skapar lärsituationer som berör och väcker intresse och vi använder många olika uttrycksmedel för att möta olika inlärningsstilar. Vi tar ansvar för alla elevers rätt till en lugn och trygg arbetsmiljö.

11 Pedagogisk grundsyn – vad kan du förvänta dig av Braås skola?
Vi låter varje elev ta konsekvenserna av sina handlingar och tillämpar personligt ansvar för att främja lärande och social utveckling. Vi möter eleverna utifrån individuella förutsättningar och behov vilket ibland betyder olika vägar mot samma mål. Vi skapar pedagogiska planeringar med tydliga kopplingar till kursplanerna och tydliga bedömningsgrunder för att skapa förutsättningar för elevinflytande.

12 Pedagogisk grundsyn – vad kan du förvänta dig av Braås skola?
Vi tillämpar likvärdig bedömning och betygssättning genom att använda överenskomna kriterier. Vi anser att utvecklingssamtalet är skolans viktigaste planerade samtal där tydlig uppföljning av elevens kunskaper och sociala utveckling sker. Vi erbjuder de elever som behöver särskilt stöd en studiesituation där berörda pedagoger är samordnade och drar åt samma håll.

13 Samarbete med Volvo

14 Valmöjligheter Språkval Franska Tyska Spanska Förstärkt svenska/engelska Elevens val Bild Musik Idrott & hälsa Textilslöjd Trä- & metallslöjd Hem- & konsumentkunskap

15 Kontakt Ewa Wånehed, rektor Linda Wågström biträdande rektor Andrea Håkansson, förstelärare


Ladda ner ppt "Välkommen till Braås skola"

Liknande presentationer


Google-annonser