Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.islamforelasningar.se Tredje Kvällen Vi är de som hör och lyder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.islamforelasningar.se Tredje Kvällen Vi är de som hör och lyder."— Presentationens avskrift:

1 www.islamforelasningar.se Tredje Kvällen Vi är de som hör och lyder

2 ”Gud tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vare sig ni visar vad som rör sig i ert innersta eller döljer det, kommer Gud att ställa er till svars för det. Och Han förlåter den Han vill och Han straffar den Han vill. Gud har allt i Sin makt.” (Koranen 2:284) Vi är de som hör och lyder www.islamforelasningar.se Gud (Allah) säger i koranen:

3 www.islamforelasningar.se Gud (Allah) säger därefter: ”SÄNDEBUDET tror på vad hans Herre har uppenbarat för honom och de troende med honom. De tror alla på Gud och Hans änglar och Hans uppenbarelser och Hans sändebud - utan att göra åtskillnad mellan Hans sändebud - och de säger: "Vi hör och vi lyder. Herre, [ge oss] Din förlåtelse; Du är målet för vår färd!” (Koranen 2:285)

4 www.islamforelasningar.se Gud (Allah) säger slutligen: ”Gud lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. Det goda han har gjort skall räknas honom till förtjänst och det onda han har gjort skall läggas honom till last. Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel. Herre! Lägg inte på oss en sådan börda som den Du lade på våra föregångare. Herre! Lägg inte på oss [bördor] som vi inte har kraft att bära. Utplåna våra synder och ge oss Din förlåtelse och förbarma Dig över oss. Du är vår Beskyddare! Låt oss segra över förnekarna av sanningen!” (Koranen 2:286)

5 www.islamforelasningar.se Tredje Kvällen SLUT!


Ladda ner ppt "Www.islamforelasningar.se Tredje Kvällen Vi är de som hör och lyder."

Liknande presentationer


Google-annonser