Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd för analys av självvärdering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd för analys av självvärdering"— Presentationens avskrift:

1 Stöd för analys av självvärdering

2 Förskola/ Skola Medarbetare Observatörer Föräldrar och elever
Förskola/ Skola Medarbetare Observatörer Avser all verksamhet från förskola till vuxenutbildning Kommunala, fristående, enskilda Nystart 2006 med nytt namn, tydligare och vassare observationsrapporter, arbetat för att utveckla och hålla en hög kvalitet genom rekrytering, utbildning, granskning Så långt möjligt samma metod i alla skolformer och möjlighet till jämförerlse mellan olika perspektiv Hela enheter för att stödja rektors ansvarstagande Inte en sanning Föräldrar och elever

3 Utveckling och åtgärder
Utveckling och åtgärder Analys och tolkning Resultat Avser all verksamhet från förskola till vuxenutbildning Kommunala, fristående, enskilda Nystart 2006 med nytt namn, tydligare och vassare observationsrapporter, arbetat för att utveckla och hålla en hög kvalitet genom rekrytering, utbildning, granskning Så långt möjligt samma metod i alla skolformer och möjlighet till jämförerlse mellan olika perspektiv Hela enheter för att stödja rektors ansvarstagande Inte en sanning

4 Resultat Vilka påståenden har vi skattat oss högt på? Tillhör dessa påståenden något särskilt område i läroplanen? Vilka påståenden har vi skattat oss lågt på? Tillhör dessa påståenden något särskilt område i läroplanen?

5 Resultat Hur är självvärderingens resultat jämfört med kundundersökningens? Hur är vår självskattning jämfört med kommunens genomsnitt?

6 Analys och tolkning Känner vi igen oss i resultaten? Har vi skattat oss för högt? För lågt? Har vi tolkat påståendena på samma sätt? Vilka orsaker finns bakom resultaten? Kan vi se resultat av olika insatser, t ex kompetensutveckling?

7 Utveckling och åtgärder
Vilka är våra viktigaste utvecklingsområden utifrån resultaten? Vilka är våra starka sidor och hur ska de säkras? Vad behöver vi vidta för åtgärder/insatser? Vilka åtgärder ska prioriteras och vilka kan vänta? Kan åtgärderna ingå i pågående åtgärder/satsningar eller i verksamhetsplan/måldokument eller liknande?

8 Exempel på åtgärdsplan
Utvecklings-område Åtgärd Ansvarig Tidplan Uppföljning


Ladda ner ppt "Stöd för analys av självvärdering"

Liknande presentationer


Google-annonser