Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från samtal till verksamheter som bär. RAKETEN En samling resurser, verktyg och idéer som kan användas för få en blomstrande, hållbar lokal ekonomin Varför.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från samtal till verksamheter som bär. RAKETEN En samling resurser, verktyg och idéer som kan användas för få en blomstrande, hållbar lokal ekonomin Varför."— Presentationens avskrift:

1 Från samtal till verksamheter som bär

2 RAKETEN En samling resurser, verktyg och idéer som kan användas för få en blomstrande, hållbar lokal ekonomin Varför lokal ekonomi och omställning Identiteten och gemskap Nätverkande, lokala företag Starta omställningsverksamheter

3 OLJAN

4 VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING

5

6 6 Farsta 2

7 extract- tion raw materials compo- nents modules & parts assembly whole sale retail use scrap VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING

8 Johan Sandwall Bankekonom f.d. Swedbank VARFÖR BEHOV AV LOKAL OMSTÄLLNING? Sverige är speciellt Världen och Sverige de senaste 70 åren Svenskarnas situation idag Vad vi vill åstadkomma med lokal omställning Vad ingen kan ta ifrån oss

9 Sverige är speciellt: mediakoncentrationen urbaniseringen dålig självförsörjning stor skuldbubbla VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING

10 Världen och Sverige de senaste 70 åren 1945 Bretton Woods 1965 JAK bildas 1971 15 augusti dollarn frikopplas från guldet 1985 novemberrevolutionen VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING

11 Svenskarnas situation idag skulddrivet system ökande fattigdom, ökande klyftor etablissemangets dilemma läckaget VARFÖR LOKAL OMSTÄLLNING

12 http://youtu.be/Q7uJIjSO-a4?t=1m45s The Bank of International Settlements, the IMF the World Bank and Central Banks all exist for one thing: to keep the system going as it is: not to improve it. Bernard Lietaer, ECB founder

13 VARFÖR LOKAL EKONOMI vårt engagemang dygnets 24 timmar Ingen kan ta ifrån oss

14 VARFÖR LOKAL EKONOMI Vad vi vill åstadkomma med LER resiliens minskat fossilt rättvis ekonomi inklusiv kultur

15 PLATSEN

16 Värmdö är idag en av landets snabbast växande kommuner, med en bofast befolkning på drygt 39 000 personer (februari 2013). Närheten till Stockholm (bara 20 km mellan centralorten Gustavsberg och Slussen) gör Värmdö till ett attraktivt område för storstadsbornas rekreation och båtliv. Sommartid ökar antalet boende här till uppåt 100 000 personer, merparten med fast boende i Stockholm. Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 000 fritidshus.

17

18 VISION OCH LEDARSKAP

19 FRAMTIDS BILDER

20

21 Industrial Ascent (Modernism) Energy & Resource Use Population Pollution Pollution Climax Techno-Fantasy Green-Tech Stability Earth stewardship Mad Max Great Grand Children Agriculture 10.000yrs BP IndustrialRevolution Baby Boom Pre-industrial sustainable culture Historical Time Future Time Creative Descent ( Creative Descent (Permaculture) Where are we going?

22 Ledarskap: att hålla en vision. Visionen drar en.

23 LEDARSKAP OCH VISION VISIONERINGS ÖVNINGEN Den blomstrande goda lokala ekonomin Blunda en stund……

24 Kriteria En lokalekonomi med pengar som cirkulerar Naturkapital, mineralkapital förvaltas för att inte förstöras utan utvecklas En cirkulär ekonomi inom naturliga begränsningar Integrerat – att parterna samverkar med naturen People Care – Planet Care – Fair Share LEDARSKAP OCH VISION

25 DISKUSSION Vilka personer och grupper finns som kan bidra till att levandehålla en vision av en resilient lokalekonomi? LEDARSKAP OCH VISION

26 SAMMAN- HÅLLNING

27 LOKAL IDENTITET

28 STÄRK IDENTITETEN Identiteten och sammanhållningen är en grundpejlare i en blomstrande lokal Ekonomi. Identiteten kan hjälpa lokala företag: till exempel börjar det formas ett Totnes varumärke som nya företag kan ta nytta av i Omställningens hemstad

29 STÄRK IDENTITETEN

30 http://www.svt.se/nyheter/regiona lt/gavledala/stor-drivkraft-i-lilla- skattungbyn (cirka 5 minuter)

31 STÄRK IDENTITETEN DISKUSSION: Vad kännetecknar ditt område?

32 VERKTYGSLÅDA STÄRK IDENTITETEN Vandringar, knytkalas föredrag om naturen, kulturhistoria, hembygdsföreningen, Lokalhistorisk förening. Lokalupptäcktskarta, Uppträdande, lokala artister och konstnärer, kora "bästa" företagen med lokala priser Bästa volontärer, väggmålningar mm. Loppis Gemensamma odlingar Lokal matmarknad

33 ETAPP 1 FARSTA CENTRUM-TALLKROGEN 6-7km ETAPP2 TALLKROGEN-TYRESÖVGEN 2,5km ETAPP 3 TYRESÖVÄGEN –FARSTA STRAND 7-8km ETAPP 4 FARSTA STRAND-FARSTA CENTRUM 3km Total längd cirka 20km. Kartdata från OpenStreetMap och dess bidragsgivare http://www.openstreetmap.org/copyright 1 2 3 4 STÄRK IDENTITETEN EXEMPEL: FARSTA RUNT GÅNGVÄG

34 LÄCKAGE Åker pengar ut åker arbetstillfällen med. Och in kommer förorening

35 Länk till youtube film om läckage Läckage är ett problem men också en möjlighet LOKALA VERKSAMHETER

36 LEDARSKAP OCH VISION

37

38 Energi - el, gas, etc195,59MKr Fritid & kultur930,02MKr Kläder & skor236,25MKr Möbler, inventarier276,92MKr Tjänster bostad486,47MKr hushållstjänste73,75MKr hyra/avgift529,72MKr Förbrukningsvaro108,39MKr Kött121,31MKr Övriga persontrans74,10MKr Mjölk, ost och ägg100,46MKr hem & villaförsäkrin34,98MKr Spannmålsprodukter99,26MKr grönsaker69,45MKr Frukt och bär51,18MKr Fisk och skaldjur38,94MKr Oljor och fetter17,40MKr Bil354,81MKr räntor256,93MKr reparationer100,29MKr måltider180,08MKr hälso- & Sjukvård110,29MKr Alkoholhaltiga drycker68,93MKr Sötsaker, socker54,63MKr Alkoholfria drycker46,18MKr Kollektivtrafi74,10MKr Tobak34,81MKr UPPSKATTNING VARMDÖ KOMMUN

39 LEVANDE LOKALEKONOMI PÅ RIKTIGT LEDARSKAP OCH VISION Artificiellt välståndVälstånd på riktigt Koncentrerat ägarskap på avståndKunder, leverantörer, anställda äga lokalt kapitalberoende, ostabiltSjälvständig, resilient Opersonlig, okänd, komplext Personlig, transparent direkt Pengar lämnar ekonomin, endast ett fåtal gynnas Pengar stannar lokalt, samtliga gynnas Destruktivt, stressigt, mycket rädslaHållbar, hälsosam glädje

40 STÖD LOKALA VERKSAMHETER

41 LOKALA VERKSAMHETER Nätverka och stödja lokala företag, Väljer vi att satsa på varor och tjänster som har sitt ursprung lokalt, är mer hållbara, eller säljs av lokala, oberoende företag, kan vi se till att mer pengar hålls kvar i den lokala ekonomin, vilket cirkulerar genom händerna på våra grannar och våra samhällen. Bygga hållbarhet och motståndskraft i ditt lokala ekonomin kräver, bland annat, goda samarbetsrelationer med det lokala näringslivet.

42 LOKALA VERKSAMHETER DISKUSSION Era erfarenheter av att hur man framgångsrikt skapat bra nätverk och relationer med och bland lokala affärsidkare

43 LOKALA VERKSAMHETER INVENTERING AV INTRESSENTER Lista alla som skulle bry sig om ett hållbart lokaltsamhälle: människor, platser, grupper och nätverk. Sortera dem i fem kategorier: 1 – Medvetna & Aktivt (De erkänner krisen Planering & Handling.) 2 - Medvetna, men inte aktivt (begrundande) 3 - Varken Medveten eller Aktivt (Precontemplation) 4 - Inte intresserad 5 - Ifrågasätter eller ogillar

44 LEDARSKAP OCH VISION Istället för att fokusera på vad som är dåligt och vad vi inte har väljer vi att fokusera på vad vi vill STÖD LOKALA VERKSAMHETER

45 VERKTYGSLÅDA Starta ett lokalt företagsnätverk on det inte finns redan Uppmuntra lokala företag att samarbeta med andra företag,. T.ex samkörning av transporter, Håll ett lokalt företags träff med ”speed dating” Stödja den lokala reparations ekonomin genom skapa en DIY- nätverk, Stödja innovativa gröna och rättvisa affärsmodeller, kooperativ, Community Supported agriculture, lokalt ägda butiker med mera Uppmuntra business- to-business grön upphandling, Gör en lokal analys, kanske en LEA Skapa ett hållbart företags pris, Låt dig inspireras att "uppfinna " din hemstad, även om det till synes verkar oöverstiglig. Skapa knutpunkter för grupp eller samarbetes utrymmen såsom produktionskök, samägda verkstäder med mera.

46 STÖD LOKALA VERKSAMHETER

47 Möjligheter till kapital JAK Stödspar Crowdfunding Mikrolån Kapitalandelslån Förköpsobligationer Gemensamhetskassan

48 LEDARSKAP OCH VISION STÖD LOKALA VERKSAMHETER

49 FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET

50 STARTA NYA OMSTÄLLNINGS VERKSAMHETER

51 Den cirkulära ekonomin

52 LEDARSKAP OCH VISION STÖD LOKALA VERKSAMHETER

53 Lärdomar från Svartådalen En Samordnings organisation - Svartådalens Bygdeutveckling Ekonomisk förening, aven en fysisk knut- och mötespunkt i bygdegården Projektägare separat men samordnat – med avlönat projektledare Delaktighet – informera, dialog, arbetsgrupper, informera utåt Samverka. Idella, privata och offentlig sektorn Nätverka - Lokalt,Regionalt, Nationellt, Internationellt Börja med förstudier och en strategi FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET

54 EN OMSTÄLLNINGSVERKSAMHET Ger resiliens Resursanvändning anpassad till naturen Lokaliserat där lämpligt Mer än vinst En del av samhället. FRÅN PROJEKT TILL VEKRSAMHET FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET

55

56 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/mat-utan-mellanhander

57 VAD ÄR EN OMSTÄLLNINGSVERKSAMHET? Ger resiliens OVS bidrar till ökad resiliens i samhällen, som riskerar, t ex, ekonomisk nedgång, energi-och resursbrist och extremt väder. Som en del av lokalsamhällen de befinner sig i OVs är resilienta och inte beroende så långt som möjligt av extern finansiering. Resursanvändning anpassad till naturen – Ov använder naturresurser på effektiv och lämpligt sätt (inklusive energi), respektera resurserna är inte oändliga och minimera och integrera avfallsflöden. Användningen av fossila bränslen minimeras. Lokaliserat där lämpligt - OV verkar på en skala anpassad till miljön, ekonomin och näringslivet när det gäller inköp, distribution och samspel med ekonomin i stort. Mer än vinst - OV finns för att erbjuda prisvärda, hållbara produkter och tjänster och dräglig lön snarare än att generera vinst för andra. OV kan vara lönsamma, men användningen av sina övervinster prioriterar samhällsnytta snarare än nytta för investerarna. En del av samhället - OV arbeta för att skapa ett gemensamt välstånd, ägt och kontrollerat så mycket som är praktiskt av sina anställda, kunder, användare, hyresgäster och samhällen. De har strukturer eller affärsmodeller som är så öppen, självständig, rättvist, demokratiskt, inkluderande och ansvarstagande som möjligt. De kompletterar och fungerar i harmoni med andra OV. FRÅN PROJEKT TILL VEKRSAMHET FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET

58 ÖVNING I GRUPP Tänk på en verksamhet som ni är involverad i; en lokal JAK avdelning kanske. Fundera på hur ni skulle göra om den till en Omställningsverksamhet (OV). Du får en stund att ”sälja in” din idé till de andra grupperna. FRÅN PROJEKT TILL VERKSAMHET

59

60 LEDARSKAP OCH VISION www.leraket.wordpress.com

61 EXTRA BILDER

62 Bilda inköpsförening Exempel: biodynamisaka i Järna Om du är frustrerad över att aldrig hitta biodynamiska/ekologiska varor av hög kvalité i livsmedelsbutikerna där du bor, så kan du göra följande: Slå dig ihop med några andra med samma intresse. Bilda någon form av bolag så att ni får ett organisationsnummer, eller om det är någon av er som driver ett företag så kan ni använda er av det företaget som inköpare. Be att få prislista och skicka in en kopia på företagsbeviset till oss så registrerar vi in er som kund (behandlingstid 2-3 dagar). Ring, maila, faxa in er order till oss så levererar vi varorna till er. Om ni är tillräckligt många eller beställer tillräckligt mycket så blir leveransen fraktfritt och eftersom vi säljer varorna lådvis, så kan ni dela upp varorna sinsemellan utan att det blir alltför dyrt. Nedanstående formulering kan användas vid formulering av syftet/ändamålet med sin verksamhet i sina stadgar. - Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att organisera gemensamma matinköp till grossistpris. Föreningen ska verka för en biodynamiskt eller ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion, sprida kunskap om och uppmuntra till matlagning med biodynamiska/ekologiska råvaror av hög kvalité.

63 Religionens budskap älska din nästa och ekonomins budskap köp billigt och sälj dyrt får oss att hamna i strid med oss själva Johan Sandwall Lokal Ekonomisk Raket LERLER Leraket.wordpress.com

64 I dessa tider av stora förändringar och stora utmaningar, krävs ledarskap på riktigt från oss alla. Låt oss skapa en kultur i Sverige som är helande och hälsosam. Stephen Hinton


Ladda ner ppt "Från samtal till verksamheter som bär. RAKETEN En samling resurser, verktyg och idéer som kan användas för få en blomstrande, hållbar lokal ekonomin Varför."

Liknande presentationer


Google-annonser