Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Positiv Livskraft ©. Vår egna personliga upplevelse av oss själva. Vi upplever att vi har en central kärna – ett ”jag” och vi vet hur det känns att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Positiv Livskraft ©. Vår egna personliga upplevelse av oss själva. Vi upplever att vi har en central kärna – ett ”jag” och vi vet hur det känns att."— Presentationens avskrift:

1 Positiv Livskraft ©

2

3 Vår egna personliga upplevelse av oss själva. Vi upplever att vi har en central kärna – ett ”jag” och vi vet hur det känns att vara ”jag”.

4  Tillfredsställelse av fysiska behov  Trygghet och säkerhet  Hudkontakt och smekningar  Uppmärksamhet  Spegling, att känna sig sedd  Acceptans för den man är  Lyssnade och deltagande  Hjälp att sätta ord på och hantera känslor  Relationer man kan lita på

5  Att känna att man duger och kan  Stöd och handledning  Möjlighet att ha roligt och få stimulans  Att sexuella känslor inte är tabubelagda  Frihet att utforska  Hjälp att sätta gränser

6  Negativa uttalanden om barnet – negativ kritik, skuld och skam - Du borde skämmas! - Hur kan du vara så dum? - Jag önskar att du aldrig hade blivit född!  Att barnets känslor eller observationer inte accepteras – ”Du känner inte alls så!”  Behovet av trygghet och närhet försummas – Man blir rädd och otrygg  Ohanterliga krav och förväntningar som är omöjliga att inte leva upp till – Inre kritiker som sitter på axeln.  Misshandel – Fysisk och psykisk, som gör att barnet tar på sig skulden.

7  Man kan likna våra självbilder och föreställningar om världen vid ett dataprogram.  Programmet sållar information och ordnar vår världsbild enligt sina egna regler.  Det filtrerar inkommande budskap och färgar vår uppfattning om oss själva, så att vi går runt med färgade glasögon och uppfattar omvärlden på ett personligt sätt.  Dessa glasögonen påverkar hur vi: - tänker och känner - hur vi agerar - hur vi förhåller oss till andra människor och till oss själva

8 Om man bär på en självbild där man ser sig som defekt eller fel, tror man att andra ser på en med negativa ögon och agerar utifrån detta. Drar sig tillbaka och låter bli att söka kontakt. Får svårt att hantera relationer på ett avspänt sätt eftersom det är de inre bilderna som styr oss.

9  Självkänslan påverkas ofta av de självbilder som vi byggt upp om oss själva.  Inre kritiker som påverkar självkänslan. Den inre kritikern talar nedvärderande om vad jag gör och på vilket sätt jag gör.

10

11  Handlar om vår egen känsla inför oss själva.  Självkänslan är ett ankare som hjälper oss att bottna i relationer och ta vara på möjligheterna i livet.

12

13 Negativ självkänsla  En inre kritisk monolog.  Negativa inre självbilder som sätter krokben i vardagen.  Svårt att handskas med känslor av otillräcklighet, misslyckande och skam.  Svårt att sätta gränser.  Dålig förmåga att trösta sig själv.  Självupptagenhet och svårt att lyssna på andra. Positiv självkänsla  Självrespekt.  Sätter rimliga gränser.  Enkel och tydlig kommunikation.  Lyssnar på sig själv.  Avslappnat och givande samspel med andra.  Accepterar sig själv och andra.

14

15  Självförtroende är tron på sin egen förmåga att prestera.


Ladda ner ppt "Positiv Livskraft ©. Vår egna personliga upplevelse av oss själva. Vi upplever att vi har en central kärna – ett ”jag” och vi vet hur det känns att."

Liknande presentationer


Google-annonser