Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?"— Presentationens avskrift:

1 Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?
Övergripande förändringar: Efterskottsfakturering på avlästa värden på alla anläggningar Registreringstidpunkt på alla mätvärden Förbrukningsprognoser på schablonavräknade anläggningar på månadsbasis Andelstal på enkeltariff i stället för tidstariff Summa preliminära andelstal kommer från nätägare i stället för från Svenska Kraftnät Bättre möjlighet att kontrollera andelstal Antal anläggningar även på timmätta summaserier

2 Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?
Efterskottsfakturering på avlästa värden på alla anläggningar: Prestandakrav för att kunna läsa in mätarställningar på några få dagar Helautomatiserad efterlysning av mätvärden, svårt utan UTILTS E73 Likviditetsfrågor - kunderna kommer i snitt att ha minst 45 dagars kredit mot dagens 15 – 30 dagar

3 Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?
Registreringstidpunkt på alla mätvärden: Alla mätvärden ska åtföljas av registreringstidpunkt. Detta gör att vi kan läsa in mätvärden i rätt ordning även om det varit stopp i EDIEL-trafiken hos någon part.

4 Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?
Förbrukningsprognoser på schablonavräknade anläggningar på månadsbasis : Prognoser av förbrukning kommer att bli mycket bättre då verkligt utfall per månad året innan används som underlag Timmätta schablonavräknade anläggningar ska också hanteras på samma sätt

5 Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?
Andelstal på enkeltariff i stället för tidstariff: Avräkningssystemet måste kunna hantera både tidstariff och enkeltariff Övergångsperioden kommer att vara minst sista halvåret 2009

6 Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?
Summa preliminära andelstal kommer från nätägare i stället för från Svenska Kraftnät: Nätägaren ska själv räkna ut summa andelstal och sända till Elleverantör och Balansansvarig Detta gör att även Elleverantören får tillgång till information direkt som den tidigare endast kunnat få från Balansansvarig eller elmarknadsservice

7 Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?
Bättre möjlighet att kontrollera andelstal: Genom att elleverantören kommer att ha tillgång till samma information som nätägaren nu kommer det att vara möjligt att kontrollera andelstalen exakt Preliminära andelstal kommer att vara summan av förbrukningsprognoserna på varje anläggning Slutliga andelstal kommer att vara summan av all Uppmätt förbrukning på varje anläggning

8 Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?
Antal anläggningar även på timmätta summaserier: Den information som finns i andelstal idag ska även gälla för alla timmätta summaserier. Varje summa ska åtföljas av hur många anläggningar som ingår i summan Enkelt att kontrollera antalet anläggningar även på timmätta. Detta ska även skickas till Balansansvarig, vilket förenklar en del strukturhantering

9 Sverker Ericsson 0248 – 48 80 48 sverker.ericsson@dalakraft.se


Ladda ner ppt "Hur påverkar föreskrifterna oss som elleverantör?"

Liknande presentationer


Google-annonser