Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND"— Presentationens avskrift:

1 SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND

2 Det här är S-kvinnor S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida vid sida. S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och politiska beslut utifrån kvinnors perspektiv. S-kvinnor utbildar medlemmar för politiskt arbete. S-kvinnor arbetar i internationella projekt för jämställdhet och kvinnors rättigheter. S-kvinnors verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, statsbidrag och anslag från det Socialdemokratiska partiet

3 Förbundsstyrelse, förbundsordförande, förbundssekreterare, kansli.
Vår organisation Över 7000 medlemmar Alla medlemmar i S-kvinnor är också medlem i Socialdemokraterna. 250 klubbar S-kvinnors grundorganisationer, organiserar kvinnor över hela landet. 26 distrikt Sverige är indelat i 26 politiska distrikt, som samlar klubbarna regionalt. Förbund Förbundsstyrelse, förbundsordförande, förbundssekreterare, kansli. Förbundsmöte S-kvinnors kongress, högsta beslutande organ, sammanträder vartannat år.

4 Vår historia 1892: Den första kvinnoklubben bildas i Stockholm.
1907: Den första kvinnokonferensen hålls i Stockholm. 1920: 120 kvinnoklubbar går samman till S-kvinnors förbund.

5 Vår historia 1900-talets början: S-kvinnor kämpar för rätt till barnomsorg, rätt till utbildning, rättvisa löner och arbetsförhållanden, kvinnors rätt till sin egen kropp och fri abort. S-kvinnor har därefter drivit frågor om bl.a. föräldraförsäkringen, kortare arbetstider och rättvisa pensioner. Under 1950-talet inledde S-kvinnor arbetet med internationella projekt för kvinnors rättigheter.

6 Vår historia Viktiga reformer:
1950-tal: S-kvinnor tar avstånd från svenskt atomvapen, vilket leder till att regeringen säger nej till atomvapen. 1994: S-kvinnor initierar reformen ”Varannan damernas”, dvs. varannan kvinna och man på alla Socialdemokraternas valsedlar, till kommun-, landstings- och riksdagsval. 1997: S-kvinnor driver på Socialdemokraternas kongress igenom beslutet att kriminalisera sexköpare. Sexköpslagen införs 1999 och är då världsunik. 2001: Socialdemokraterna deklarerar att de är ett feministiskt parti.

7 Viktiga årtal för kvinnors frigörelse
1921: Kvinnlig rösträtt. 5 kvinnor kommer in i parlamentet. 1939: Förbud att säga upp kvinnor p g a giftermål/graviditet. 1960: Lika lön för lika arbete (lägre ”kvinnolöner” avskaffas) 1970: Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras. 1971: Särbeskattning (ersätter sambeskattning) 1974: Föräldraförsäkringen införs (ersätter moderskapshjälp). 1975: Fri abort införs. 1980: Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet. 1995: Första pappamånaden i föräldraförsäkringen. 1999: Sexköpslagen. 2002: Andra pappamånaden i föräldraförsäkringen.

8 En ny feministisk regering
2014: Socialdemokraterna bildar tillsammans med Miljöpartiet en ny feministisk regering, efter 8 år av borgerligt styre. Flera av S-kvinnors frågor får gehör - rätt till heltid, en mer jämställd föräldraförsäkring, kvinnors arbetsmiljö, en mer jämlik och jämställd skola, satsningar på mödravård och förlossningsvård, kvinnors pensioner och våld mot kvinnor prioriteras.

9 Varför behövs S-kvinnor idag?
Arbetsmarkaden är starkt könsuppdelad. Kvinnors arbete är nedvärderat med lägre lön, otryggare anställning och mer deltidsarbete. Kvinnor utför fortfarande två arbeten – ett på arbetsmarknaden och ett i hemmet. Barn och hem är fortfarande främst kvinnans ansvar. Kvinnor är underrepresenterade på alla beslutsfattande nivåer i samhället. Våld mot kvinnor och sexuellt våld är fortfarande ett stort problem.

10

11 Ekonomin växer när människor växer
Full sysselsättning ger kvinnor ekonomisk självständighet. Stärk välfärdspolitiken. Goda arbetsvillkor i offentlig sektor. Rättvis fördelning av obetalt arbete.

12 Arbetsliv och familj Rätt till egen inkomst oavsett bakgrund.
Jämställda löner. Rätt till heltid. Förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö. Bättre trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Fler kvinnor på ledande poster. En jämställd föräldraförsäkring.

13 Våra barn – trygghet och utveckling
Väl fungerande socialförsäkringar och indexreglerat familjestöd. Ge alla barn rätt till förskola. Avskaffa vårdnadsbidrag och barnomsorgs-peng. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Utveckla kvaliteten i förskola och fritids. Gör barnkonventionen till lag.

14 Välfärd och kunskap Satsa på skola och högskola.
Fler bostäder till rimliga priser. Möjligheter till utbildning mitt i livet. Mer resurser till sjukvård och folkhälsa på jämlika och jämställda villkor. Ekonomisk trygghet för äldre kvinnor. Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. Välfärdens pengar ska gå till verksamheten.

15 Kvinnofrid och barnfrid
Stärk stödet för våldsutsatta kvinnor i alla kommuner. Bekämpa prostitution och människohandel var det än sker. Rätt till abort i EU.

16 Kvinnor och migration Kvinnors rätt till egna asylskäl.
Se över 2-årsregeln. Insatser för nyanlända kvinnor.

17 Fred och solidaritet Internationell solidaritet för jämställdhet och kvinnors rätt. Aktiv politik för fred och nedrustning. Prioritera FN-insatser för fred och säkerhet. Makt åt kvinnor i fredsprocesser.

18 Feministisk miljöpolitik
Investeringar i goda bostäder och kollektivtrafik. Hållbara samhällen och en levande landsbygd. Avveckla kärnkraften och utveckla förnybar energi. Främja hållbar konsumtion och varsam livsstil.

19 Så arbetar vi Internt Medlemsmöten Utbildningar/kurser
Ta fram material Studiecirklar Motioner till förbundsmöte och partikongress Förtroendevalda S-kvinnor i kommun, landsting och riksdag Externt, opinionsbildning Påverka parti, riksdag och regering Debattartiklar, pressmeddelanden, uttalanden Hemsida och sociala medier Seminarier Utåtriktade aktiviteter


Ladda ner ppt "SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND"

Liknande presentationer


Google-annonser