Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Calicivirus små runda virus vinterkräksjuka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Calicivirus små runda virus vinterkräksjuka"— Presentationens avskrift:

1 Calicivirus små runda virus vinterkräksjuka
Kärt barn har många namn?

2

3 Den nya muterade årsvarianten, Sydney 2012, har i ett flertal länder runt om i världen orsakat både ett ökat antal fall av norovirus och även till stora delar ersatt den tidigare dominerande årsvarianten från 2010. Smi erbjuder inte längre typning av calici virus p.g.a. förlorad kompetens.

4 Vinterkräksjuka i vården
Nytt Kunskapsunderlag Rekommendationer från Smi. Minska spridningen av Calici virus. Kommunikation Kohortvård Smittsamhet Rengöring Desinfektion

5 Generella åtgärder Plan för utbrottshantering Säker arbetsmiljö
Tillgång till vårdlokaler Personaltillgång Utbildning Spridning av information Kommunikation Övervakning Ansvar Ledning

6 Tydliga skriftliga rutiner som ska vara kända för alla nivåer inom organisationen.
Tydlig rutin gällande information inom och mellan vårdinrättningar. System för att övervaka och registrera utbrott

7 Placering av patienter
Triage - Första led i ett säkert omhänderatagande av smittsamma personer. Insjuknade eller exponerade skiljs från personer som inte är exponerade för smitta. Ställer krav på kompetensen hos personalen för att urskilja patienterna – Risken för smitta inte sällan är som störst innan rätt diagnos ställs.

8 Patient med klara gastroenteritsymtom ska om möjligt i första hand läggas på Infektionskliniken.
Alla patienter med diarré eller kräkning ska isoleras direkt på enkelrum med stängd dörr och egen toalett. Närstående stannar på rummet. Bedöms patienten som exponerade bör denne prioriteras till enkelrum med egen toalett vid inläggning. Informera alltid mottagande enhet om misstanke om gastroenterit.

9 Avdela personal till att bara vårda smittade patienter vid spridning.
Enstaka patient – personal även vårda andra men ej hantera mat. Personal ska gå med samt närvara vid undersökning/behandling. Patienten ska inte vänta i korridor eller väntrum utan tas in direkt.

10 Informera mottagande enhet vid misstanke
Patientens behov av diagnostik och behandling ska alltid tillgodoses i första hand Informera mottagande enhet vid misstanke

11 Karenstid för vinterkräksjuk personal
Litteraturen är inte entydlig 24, 48 eller 72 timmar?? Landstinget Kronoberg ändrar rekommendationen till att vårdpersonalen ska vara ”stabilt symtomfri” i 24 timmar. Vid hantering av livsmedel är rekommendationen 48 timmar.

12 Nyhet Slutstädning med Klorbaserat medel.
Klar att använda. Innehåller aktivt klor, tensid och vatten. Effektivt mot Calicivirus även mot Clostridium difficile.


Ladda ner ppt "Calicivirus små runda virus vinterkräksjuka"

Liknande presentationer


Google-annonser