Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etnicitet och Nationalism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etnicitet och Nationalism"— Presentationens avskrift:

1 Etnicitet och Nationalism

2 Nationalism Ända sedan medeltiden har nationalism och nationalitetsproblem spelat en viktig politisk roll för utvecklingen inom och mellan stater. Nationalismens grundide är att det internationella systemet ska vara uppbyggt av nationalstater, det vill säga av stater som motsvarar nationerna. Nationalismen utgår från att det finns ett folk, en nation, som knyts samman av en gemensam nationell identitet och att deras idéer och intressen tas tillvara inom ett geografiskt avgränsat området – ett territorium.

3 Nationalism och Etnicitet
Nation, nationalitet och nationalism blandas ofta ihop med etnicitet. Etnicitet är något som utmärker en etnisk grupp d v s en folkgrupp med:

4 Eget Ursprung

5 Eget språk

6 Egen Kultur

7 Egen Historia

8 Egen tro - religion

9 Etnicitet Etnicitetsbegreppet började användas på 1970-talet
Ofta när man pratar om etnicitet handlar det om minoriteter, som exempelvis finländare eller kurder i Sverige, Men det kan också vara ett majoritetsfolk inom ett land, exempelvis svenskar i Sverige. Mycket förenklat kan man säga att skillnaden mellan nationalism och etnicitet är att nationalism är en personlig upplevelse av nationell samhörighet, medan man föds in i den etniska gruppen

10 Gränser som föder gränser?
Nationalism och etnicitet kan sägas ha ett politiskt inflytande, främst när det gäller sammanbindningen av stat, nation och territorium. Inom stater med en splittrad befolkning strävar man från statsmakternas sida efter att skapa en känsla av samhörighet för att få stöd för sin politik I vissa stater har man lyckats med detta andra inte

11 Vi och Dom

12 Etnisk rensning är ett uttryck som används vid etniska konflikter.
Uppstod under inbördeskriget i f.d. Jugoslavien under första halvan av 1990-talet Vid etnisk rensning är syftet att få en etnisk ”ren” befolkning i landet Detta genomförs genom att ”främmande folkgrupper” antingen tvångsförflyttas med våld eller likvideras(mördas). Etnisk Rensning


Ladda ner ppt "Etnicitet och Nationalism"

Liknande presentationer


Google-annonser