Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅIFK – fotbollstjejer 2012-2013 Från Åbo United (TuNL) eller Hurrikanerna (KaaNa) till ÅIFK – i bra sällskap! Varför spela och träna i ÅIFK?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅIFK – fotbollstjejer 2012-2013 Från Åbo United (TuNL) eller Hurrikanerna (KaaNa) till ÅIFK – i bra sällskap! Varför spela och träna i ÅIFK?"— Presentationens avskrift:

1 ÅIFK – fotbollstjejer 2012-2013 Från Åbo United (TuNL) eller Hurrikanerna (KaaNa) till ÅIFK – i bra sällskap! Varför spela och träna i ÅIFK?

2 FF ÅIFK – Viktiga datum 1) Infotillfälle för år 2001 födda pojkar och 2001-02 födda flickor ordnas MÅN 24.9.2012 kl. 18.00 på Veritas fotbollsstadion/ möteslokalen. 2) ÅIFK:s FÖRENINGSDAG: SÖN 30.9 kl. 11:00-20:30 – Idrottsparkens övre plan - Programpunkter, knattarnas straffsparkstävling, belöning av juniorer, buffé med grill, matcher: 11:00 P00 ÅIFK– Jyske FC, 11:00 F00 ÅIFK– MaPS, 12:45 Damer 3.div. Pyrkivä – ÅIFK, 14:30 P97 ÅIFK – Apassit, 16:00 Pojkar B2 ÅIFK – MaPS, 18:30 Herrar 2.div. ÅIFK – EIF OBS! FRITT INTRÄDE - BE THERE!

3 FF ÅIFK – VISION: En etablerad position som en av de tre främsta fotbollsföreningarna i Åbo med omnejd Detta kräver bred satsning på kvalitativt högklassig juniorverksamhet – på lika grunder för tjejer och pojkar FF ÅIFK – vision

4 Tjejfotbollens målsättningar:  Minst en stor träningsgrupp för varje åldersnivå: D- (12-13 år), C- (14-15 år), B-juniorer (16-18 år) och Damer (19+), målsättning: 100 tjejer med i ÅIFK säsongen 2013-2014 - nu ca 80 tjejer i FF ÅIFK  Damernas representationslag i nationella seriesystemet – spelar i 3.div. Med målsättning att så fort som möjligt stiga till div. 2  Möjlighet att både träna och spela fotboll på spelarnas egna villkor, på egen nivå, lag med både i tävlings- och hobbyfotbollsserier  En framgångsrik juniorverksamhet kräver kunniga tränare och AKTIVA funktionärer, för att erhålla träning av hög klass behövs professionell planering anpassat till respektive åldersklass FF ÅIFK – tjejfotbollens vision  ÅIFK är en förening med möjlighet att delta oberoende bakgrund – all form av ojämlikhet, rasism och intolerans accepteras inte i verksamheten  Framför allt vill vi att tjejerna har kul under åren, får livslånga vänskapsband och orkar och vill hålla på länge med en fin, hälsosam hobby!

5 FF ÅIFK – tjejfotbollens struktur 2012 Träningsgrupper: CT (1 grupp): Marko Heikkilä/Ari Hernala D-repr. /BT (2 grupper): Tom Powers/Timo Ylä- Outinen DT (2 grupper): Jan Svanberg, Elli Tuomi Esa Mettälä, Micaela Heiskanen 3 Talanggrupper: BT CT DT t: Tom Powers/Leo Tommila Serier: D 3.div. BT 1.div CT DT Futsal Bollförbundets spelarskolning: haavi, distrikt, region för DT/CT South West United- träning för DT/CT Talangträning:

6 Tjejfotbollens verksamhetsförutsättningar / träningar och tränare:  Dam- och tjejfotbollen inom ÅIFK har en deltidsanställd ansvarstränare i huvudsyssla (20 h/v) för damlaget och tjejernas talangträning samt för tränarskolning : Tom Powers (UEFA B)  DT:s tränargrupp är stor och mycket kvalificerad: Jan Svanberg och Elli Tuomi (ansvarstränare), Micaela Heiskanen och Esa Mettälä som andre tränare  Lagledaren Mårten Saarinen har starka stödtrupper, organisationen för laget är klar, men ÅIFK välkomnar alltid nya aktiva föräldrar med i verksamheten!  Talangträning för DT-, CT- och BT-tjejer av Tom Powers  Talangträning också genom SWU (South West United)- samarbetet med TPS och Bollförbundets Haavi-, Distriktslags-, Regionlag- och Landslagsverksamhet = Tilläggsträningar för talangfulla spelare!  Bra tillgång till träningsplan på bra, men varierande tider (dessa byts 4ggr/år). Samma villkor för dessa som för pojkarna (2-4 träningsmöjligheter/vecka enligt eget val och egna behov – i Impivaara fotbollshallar, konstgräs (även uppvärmda Kup5) och skolsalar  Specialträningsinslag – målvakter (Olli Lehtilä), fysik/löpning (Björn Grönholm), möjlighet att också prova föreningens andra aktiviteter (friidrott, handboll)  ÅIFK ordnar sommaren 2013 English Football School (juni) och ÅIFK:s fotbollsläger (augusti), likaså egen turnering varje vår innan säsongen börjar i april! FF ÅIFK – tjejfotbollens verksamhet

7  ÅIFK stöder ekonomiskt tränarnas och funktionärers deltagande i vidareskolning, detta gäller ALLA föreningens tränare, ej enbart ansvarstränare. Understöd för detta via Åbo stad och via i Åbo verkande fonder och stiftelser  ÅIFK är aktivt med och utvecklar Bollförbundets tränarskolning, bl.a. genom att ordna tränarkurser såsom år 2011 Soccer EyeQ med Kevin McGreskin  E/D-tränarkurs på svenska med speciell tanke på ÅIFK och Åbo United-tränare samt föreningens egna äldre juniorer under hösten 2011  Möjlighet att inom träningsgruppen utforma verksamheten såväl för laget, men också i föreningen – de aktivas ansvar och möjlighet att påverka stor inom ÅIFK – fördelen med en liten förening! FF ÅIFK – träningens stöd ÅIFKs stödfunktioner för tränarna och funktionärerna:  ÅIFK har anställt på heltid Leo Tommila som träningschef för åren 2011- 2013. Han har stor vilja att utveckla juniorverksamheten och tjejfotbollen tillsammans med damernas/tjejernas ansvarstränare Tom Powers – deras arbetsuppgifter är:  Koordinering av träningens innehåll anpassat till respektive åldersgrupp  Rekrytering av kunniga tränare och funktionärer till föreningen  Riktlinjerna för individuella träningsprogram för alla och särskilt kunniga juniorer (sk. talangträning)  Samarbete med Åbo United och särskilt skolning av dess tränare

8  ALLA ansvarstränare får kostnadsersättningar enligt avtal med FF ÅIFK, även i de yngsta lagen. Målsättningen är att anställa ansvarstränare för talangträningen  Bra ekonomisk bas för verksamheten i ÅIFK, lätt att få olika understöd  Startstöd för det nya laget – medel för speldräkter och startpenning  Möjlighet inom träningsgruppen själv att utforma verksamheten – föräldrarnas möjlighet att påverka större än i andra föreningar men samtidigt också ansvar för verksamheten FF ÅIFK – förvaltning och ekonomi Lagens verksamhetsförutsättningar / ÅIFK:s ekonomiska bas och lagens ekonomi:  FF ÅIFKs styrelse 2012-2013 (med ansvarsområden):  Timo Ketonen (ordf.), Marko Joas (vice-ordf., damer), Lena Hindström-Pesu (sekr., pojkar), Esa Mettälä (tjejer), Tom Öhman (skattmästare), Kari Bäcklund (herrar), Björn Grönholm (talang- och specialträning)  Nära samarbete med Centralföreningen ÅIFK (ordf. Johan Slotte)  Nya krafter är ALLTID välkomna med i ÅIFKs verksamhet!

9  Lagets ekonomi:  ÅIFK medlemsavgift 2012 (kalenderår): XXX euro  Startpeng för nya lagen = startkassa, spel- och mv-utrustning för 20+ spelare.  Medlemsavgiften innehåller: Tränarkostnader, försäkring, speldräkt, fotbolls- / futsallicens till SPL, domararvoden (ej futsal), serieavgifter, verksamhetsledare i CF ÅIFK, träningschef i FF ÅIFK, distriktets medlemsavgift (med 2 tidningar) och vanliga planhyror  Lagens verksamhetsavgift bestäms av föräldramötet – täcker normalt resor, futsalkostnader, extra träningsturer (såsom nya hallen i Impivaara), kostnader för övriga funktionärer än ansvarastränaren, resor m.m.  Lagen har bra möjlighet att skaffa pengar via egen aktivitet:  Reklam till spel/träningsutrustning – 2 åriga avtal, 80% av intäkten direkt till egna laget, resten till föreningskassan för köp av ny utrustning  Annonser till ÅU:s Handbollskamraten bilaga – en stor del av intäkterna till lagen  ULLMAX-försäljning (Kurre Laine), bufféverksamhet vid egna matcher och vid rep.lagets matrher, vårens turnering,talko-verksamhet m.m., föräldraaktiviteten avgör i praktiken verksamhetsbidragets storlek  OBSERVERA! Sponsorprogram för hela FF ÅIFK – GULD, SILVER och BRONSNIVÅ– mera information ordf. Timo Ketonen FF ÅIFK – lagets ekonomi

10 Varför komma med i verksamheten?  FÖRST och FRÄMST: DT har en mycket bra tränar- och stödgrupp, allt tyder på bra verksamhet i många år! Lagandan är god och det är lätt att ta med nya flickor!  Behövs viss gruppstorlek för att kunna träna bra och spela fotboll: DT12 spel 9x9 – bra med ca 16-18 spelare. Redan i DT13 11x11 som spelsätt, 7x7 möjlig för utvecklingslag och hobbyfotboll  Samma trygga tränar- och funktionärskår kan fortsätta inom ÅIFK – föreningen erbjuder stöd och skolning vid behov samt specialtränare (mv/löpning)  ÅIFK godkänner inte någon form av diskriminering – ÅIFK:s språkbadsstrategi innebär att ALLA får delta på sitt språk. OBS! ÅIFK enda fotbollsföreningen för tjejer över 12 år i Åbo där svenskan ännu är ett funktionellt arbetsspråk!  Åldersskillnaden på ett år betyder mycket lite, efter 14-15 års åldern ingenting, i synnerhet för talangfulla juniorer!  ÅIFK:s egen talangträning som formas av laget tillsammans med tjejernas ansvarstränare Tom Powers och föreningens träningschef Leo Tommila – kunniga juniorer beaktas oberoende ålder  Utöver föreningens verksamhet också talangträning via SWU-samarbetet och Bollförbundets Haavi-, Distrikts-, Region-, och Landslagsverksamhet: Hittills 5 ÅIFK-tjejer har varit med i olika distriktslag och ett tiotal med i distriktsringen  Möjligheten att i grupp själv planera verksamheten för laget, bl.a. utlands- turneringarna, utan inblandning från föreningen i annan form än stöd. FF ÅIFK – sammanfattning

11 FF ÅIFK – kontaktinformation ÅIFK DT-Flickor (2000-2002): Lagledare Mårten Saarinen, 040-717 0801 (marten.saarinen@pp.inet.fi)marten.saarinen@pp.inet.fi Ansvarstränare Jan Svanberg, 040-7054427 (jan.svanberg@abo.fi)jan.svanberg@abo.fi Ansvarstränare Elli Tuomi, 040-7447678 (elli.tuomi@aifk.fi)elli.tuomi@aifk.fi Tränare Micaela Heiskanen (mic.ce@hotmail.com)mic.ce@hotmail.com Tränare Esa Mettälä, 050-505 0909 (esa.mettala@turku.fi)esa.mettala@turku.fi ÅIFK Stödpersoner/Talangträning: Ansvarstränaren för tjejer/Talangtränare Tom Powers, 040-2460948 (Powers_tom@hotmail.com)Powers_tom@hotmail.com Träningschef Leo Tommila, 050-3053963 (leo.tommila@aifk.fi)leo.tommila@aifk.fi Tjejfotbollsansvarig i styrelsen Marko Joas, 0400-291445 (marko.joas@abo.fi)marko.joas@abo.fi KEEP IN TOUCH!


Ladda ner ppt "ÅIFK – fotbollstjejer 2012-2013 Från Åbo United (TuNL) eller Hurrikanerna (KaaNa) till ÅIFK – i bra sällskap! Varför spela och träna i ÅIFK?"

Liknande presentationer


Google-annonser