Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-19 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-19 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning."— Presentationens avskrift:

1 Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-19 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning

2 Varför görs förändringen Enhetlig registrering Följa nationella krav Underlätta uppföljning Säkrare underlag för ekonomisk ersättning

3 Ny rutin finns upprättad - Vårdkontakter – regler vid registrering

4 Vårdkontakt registreras med hjälp en kontakttyp I JIII och PMO

5 Informationsinnehåll i kontakttyp Vårdform Besökstyp (vårdkontakt) Plats Besöksform Personalkategori Personaluppdrag Hälsovalsuppdrag Delområde (Organisation)

6 Kontakttyp (exempel) PersonaluppdragKontakttyp klartext Kontakttyp JIIIBeskrivningKommentar Sjukdoms- förebyggande folkhälsoverksamhet MottagningsbesökFHssk MottbesökÖppenvårdsbesök på mottagning, där en patient möter en hälso- och sjukvårdspersonal. Används vid ex. hälsosamtal och rökavvänjning. Kompletteras med åtgärdskod

7 Kontakttypsinnehåll (forts.) Vårdkontakt - Besök - Telefonkontakt - Provtagning - (Patientadministration, inklusive brev)

8 Kontakttypsinnehåll (forts.) Plats - mottagning - ordinärt boende - särskilt boende - annan plats Besöksform - enskilt besök - gruppbesök - teambesök - gruppteambesök

9 Kontakttypsinnehåll (forts.) Personalkategori Personaluppdrag – används bl.a. vid särskilda funktioner t.ex. diabetessköterska, bassängträning för sjukgymnaster och rehabassistenter.

10 Kontakttypsinnehåll (forts.) Vårdform - öppenvård - hemsjukvård - slutenvård Delområde (till nationell uppföljning) Hälsovalsuppdrag (bas och tillägg)

11 Kontakttyper Kontakttyperna finns samlade i en egen beskrivning

12 Grupper för kontakttyper Kontakttyper grupperas i JIII utifrån personalkategori eller specifikt område. När nya kontakttyper införs måste varje användare välja kontakttypsgrupp Tillvägagångssätt för att välja kontakttypsgrupp finns i en egen beskrivning

13 Kontakttypsgrupper (ex.) XXX

14 Åtgärdskoder Alla gamla åtgärdskoder tas bort Ny lista - Åtgärder primärvård åtgärder med koder där krav på uppföljning finns

15 Startdatum 4 oktober 2010

16 Vad ska jag göra Läsa igenom rutinen, Vårdkontakter – regler vid registrering (innan 4 oktober) Sätta mig in i mina kommande - kontakttyper - eventuella åtgärder (innan 4 oktober) Ändra kontakttypsgrupp i datorn – grupperna framgår av beskrivningen (från och med 4 oktober) Meddela min VEC om något saknas eller är fel när jag kommit igång med registrering


Ladda ner ppt "Registrering av vårdkontakter och åtgärder i Primärvården 2010-08-19 Gunilla Siltberg Lindqvist, Margareta Högström, Utvecklingsavdelningsavdelning."

Liknande presentationer


Google-annonser