Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika ≠ Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika ≠ Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen."— Presentationens avskrift:

1 1 Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika ≠ Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen

2 Finansiering – eget kapital Bundet och fritt – aktiekapital tillskjutet av ägarna Balanserat resultat +/- Obeskattat kapital Aktieägartillskott villkorat/ovillkorat Förlagslån Ägarlån Mezzanine etc

3 Finansiering – eget kapital, hur stort skall/bör det vara Affärsmodell Mognad Bransch etc

4 Finansiering – affärsmodell rörelsekapital Abonnemang –Tidning –Service –Licens B2C –Retail –Internet B2B –30 dagar –Kassarabatt Rörelsekapital – NWI Handelsföretag Egen produktion Import/Export

5 Finansiering - Mognadsfas Uppfinningar Uppstart Tillväxtfas Mogen produkt/bransch Avveckling

6 Finansiering - Bransch Fastigheter Biltillverkning Skogsindustri Mode Telefonservice etc

7 7 Vad tittar banken på? Grundprincipen: företaget bör finansieras med ägarens pengar tills positivt kassaflöde uppnås Förtroende – för bolagets ledning och dess förmåga att driva verksamheten på ett professionellt sätt. Syftet – vad ska finansieras? Vid investeringsfinansiering är både kassaflödet och kalkylen för själva investeringen viktiga Återbetalningsförmåga Egen insats, eget kapital Säkerheter Bransch

8 Finansiering – externt kapital Vem lånar Syfte med lånet Hur ser återbetalningsförmågan ut ? Säkerheter Grundförutsättningar

9 Finansiering – externt kapital Verksamhetsanalys –Historik –Affärsidé –Marknad –etc Räkenskapsanalys –Resultat och Balansräkning –Finansieringsanalys –Likviditetsbudget Ställningstagande av Kundansvarig/Företagsrådgivare Beslut i kreditkommitté – ”one stop shopping” Underlag/process

10 Finansiering – externt kapital Förtroende för låntagaren Kassaflöde - återbetalningsförmåga Säkerheter Vad avgör vem som får låna eller får avslag ?

11 11 Extern kapital - finansieringsformer Rörelsefinansiering (kundfordringar, varulager, pågående arbete) Kontokredit - Jämnar ut toppar och dalar i företagets likviditet. Factoring - Belåning av kundfakturor. Kortkredit – Kredit vid mindre och kortare likviditetsbehov Investeringsfinansiering (maskiner & inventarier, fastigheter, förvärv) Lån - Företaget äger själv objektet, bokför det i balansräkningen, Avbetalning skriver av det i resultaträkningen och kostnadsför räntan. Leasing - Möjlighet att hyra objekt via t ex SEB. Leasing binder inte eget kapital och ger därmed större handlingsfrihet.

12 12 Affärsmodell CASE Analysera företagen på föregående sida och komplettera nedanstående tabell: Bolag Produktion av programvaror_____ Livsemdelsproducent_____ Fastighetsbolag_____ Konglomerat_____ Papperstrading_____ Internethandel_____

13 13 Case

14 14 Case Soliditet 30 % Resultat efter finansiella kostnader 300 tkr Total investering i anläggningstillgång 3.000 tkr Årets investering i AL=600 tkr Soliditet 30 % Resultat efter finansiella kostnader 300 tkr Total investering i anläggningstillgång 3.000 tkr Årets investering i AL=600 tkr Anläggningstillgång=AL A-bolagetB-bolaget

15 15 Case AL i bolaget=Maskiner, inventarier och bilar. Avskrivningar 600 tkr Resultat efter finansiella kostnader 300 tkr Kassaflöde före investering = 900 tkr AL i bolaget=Balanserad utgifter, patent m.m. Avskrivningar 0 tkr Resultat efter finansiella kostnader 300 tkr Kassaflöde före investering = 300 tkr A-bolagetB-bolaget

16 16 Case Årets investering = 600 tkr Årets kassaflöde efter investering = 300 tkr Det krävs ingen resultatförbättring för att få positivt kassaflöde. Årets investering = 600 tkr Årets kassaflöde efter investering = -300 tkr Det krävs höjt resultat eller minskade investeringar med 300 tkr för att kassaflödet skall bli 0. A-bolagetB-bolaget

17 17 Case Bolagets kassa uppgår till 3.000 tkr. Bolaget har tre stycken nyckelpersoner. Vad händer om en av dessa blir sjuk eller avlider? Bolagets kassa uppgår till 300 tkr. Bolaget har en nyckelperson. Vad händer om nyckel- personen blir sjuk eller avlider? A-bolagetB-bolaget

18 18 Case Bolagets kassa uppgår till 3.000. = Cash is king A-bolagetB-bolaget

19 19 peter.bermann@seb.se Frågor?

20 20 www.seb.se/startaeget


Ladda ner ppt "1 Bankaffären, finansieringsformer Alla lika = alla olika ≠ Peter Bermann Kontorschef SEB Lindholmen."

Liknande presentationer


Google-annonser