Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 Slut seminarium inom FoTA-programmet Inledning FoTA P12 09.30: Inledning FoTA P12 (I Bratteby-Ribbing)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 Slut seminarium inom FoTA-programmet Inledning FoTA P12 09.30: Inledning FoTA P12 (I Bratteby-Ribbing)"— Presentationens avskrift:

1 1 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 Slut seminarium inom FoTA-programmet Inledning FoTA P12 09.30: Inledning FoTA P12 (I Bratteby-Ribbing) 09.45: Teknikprov P9: Felinjicering för automattest av felhanerings- mekanismer i ett –Realtidssyst för 3D-visualisering av virtuella miljöer (M Sjöland) –Kommunikations- o meddelandehanteringsssystem ( A Eliasson) Paus 10.15: Paus 10.30: Teknikprov H ProgSäk:En utvärdering av företagets regelverk mot handbokens programvarusäkerhetskrav –Inventering och utvärdering på Kockums ( M F Persson) –Implementering av H ProgSäk i Safety 1 st ( A Eliasson) –Kartläggning inom Saab Bofors Dynamics (A Wahlström) –En jämförelse mellan H ProgSäk och DO-178B (P Nummert) 11.25 FoTA P12: Sammanfattning o rekommendationer (I Bratteby-Ribbing) FoTA P11 11.35 FoTA P11: Formella metoder för säkerhetskritisk programvaru- utveckling ( S Serafimovski) Lunch 12.00: Lunch

2 2 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 Slut seminarium inom FoTA-programmet Inledning FoTA P3 13.00: Inledning FoTA P3, en studie av COTS o OO i realtidssystem (S Ahlberg) 13.10: En modell för utvärdering av språk o plattformar (A Ohlsson) 13.30: Mätningar o resultat (Java/C++, Windows2000/Linux): –Grundfunktionalitet (Processhant, minne, kommunikation) (A Ohlsson, L Bie) –NBF-kärnan ( M Wahl) 14.10: Frågor, ev. demo av NBF-kärnor i Java o C++ (A Ohlsson, m fl) 14.40: FoTA P3: Rekommendationer, fortsatt arbete o diskussion (A Ohlsson) Avslutning 15.00: Avslutning

3 3 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 Delområden  Elektronik och byggsätt  Programvaruteknik  Komplexa system  Produktionsteknik  Modellering och Simulering  Elektronik inom Vapenteknikområdet Delområden  Elektronik och byggsätt  Programvaruteknik  Komplexa system  Produktionsteknik  Modellering och Simulering  Elektronik inom Vapenteknikområdet Basteknikprogrammet FoTA

4 4 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 FoTA Programvaruteknik Projekt P3: COTS & OO som bas för konstr av realtidsapplikationer EMW, CTE, Kockums, Saab  EMW, Kockums P4: Patterns & komponentåteranvändning Enator Telub, EMW, Sjöland&Thyselius, CTH, Högskolan Växjö, Colorado Technical University P7: COTS-produkter i militära lednings-& infosystem EMW, CTS, Enator Telub, WM-data P9: Experimentell verifiering av feltolerans EMW, HiSafe, Saab, CTH P10: Mana -ett runtime system för säkerhetskritiska, komplexa system Uppsala Universitet, (SESAM, NUTEK) P11: Formalisering, analys & hantering av krav på säkerhetskritiska system CTE, Industrilogik, ROMET  SBD, Industrilogik, Adelard P12: Överföring av programvaruteknik från FoTA Pi samt H ProgSäk FMV, AerotechTelub, Kockums, Saab, SBD, STE, S&T

5 5 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 FoTA P12: Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system Målsättning  Överföra programvaruteknik från FoTA-program samt från projekt H ProgSäk till eget företag  Vara referensgrupp till övriga FoTA-program.  Utföra teknikprov på egen tillämpning.  Sammanfatta företagets intresse av teknikerna  Sprida info från/om FoTA P12 till övriga FoTAP

6 6 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 FoTA P12: Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system  Projektmöten – 2 ggr/halvår med start hösten 1999 – vissa kombinerade med  Gemensamma FoTAP-seminarier (statusrapportering, specialteman).  Infospridning inom eget företag och övriga FoTAP-projekt: – R-V / SESAM, FMV-hemsida, mötesnotiser – Egen P12-sida: www.aerotech.ffv.se/fota_p12 o administrerad av P12:s huvudleverantör o åtkomlig för P12 samt representanter för övriga FoTAP Utförda aktiviteter

7 7 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 FoTA P12: Överföring till industrin av programvaruteknik för säkerhetskritiska system Utförda aktiviteter (forts)  Hemuppgifter –Inventering egen teknik system- & programvarusäkerhet –Redovisning av egen programutvecklingsmiljö resp web-baserad verksamhetsbeskrivning –Rapportgranskningar ( P7, H Progsäk leverantörsanvisningar ) –Checkliste-utkast –Teknikprov (välja, specificera, genomföra, rapportera)

8 8 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 Teknikprov P9 : Experimentell verifiering av feltolerans P9: Strategier o tekniker för felinjicering * i programvara för verifiering av …..dess robusthet mot fel i modul/gränssnitt (operatör, COTS /extern modul) *Felinjicering: ett sätt att artificiellt införa fel i ett programvarusystem antingen som felkälla (fault) eller feltillstånd (error) i modul eller gränssnitt. P12-prov: Felinjicering för automattest av systems felhanteringsmekanismer Tekniken baseras på automatgenerering och –exekvering av ett stort antal testfall testbänk för utvärdering av robusthet och feltolerans.


Ladda ner ppt "1 Inga-Lill Bratteby-Ribbing, KC Ledstöd, 02-12-17 Slut seminarium inom FoTA-programmet Inledning FoTA P12 09.30: Inledning FoTA P12 (I Bratteby-Ribbing)"

Liknande presentationer


Google-annonser