Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Kvarnström SBF Helsingborg GNSS i kommunal mätningsteknik (1½ år efter SWEREF)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Kvarnström SBF Helsingborg GNSS i kommunal mätningsteknik (1½ år efter SWEREF)"— Presentationens avskrift:

1 Lars Kvarnström SBF Helsingborg GNSS i kommunal mätningsteknik (1½ år efter SWEREF)

2 Varför SWEREF 99 ? Hur genomförs SWEREF 99 – hur gjorde vi ? Hur jobbar vi i SWEREF 99 ? Hur vill / bör vi jobba?

3 VARFÖR ???? 1.Underlätta utbyte av GI 2.Ny mätningsteknik – GNSS NYTT stomnät 3.INSPIRE SWEREF 99

4 Mätning – GLOBALT system WGS 84 SWEREF 99 Databaser – LOKALT? Kommunalt koordinatsystem RT 90 BYTE AV REFERENSSYSTEM NÖDVÄNDIGT HUR ? RTK eller STATISK MÄTNING

5 UNDERLAG RIX 95 Skan 95 gemensam beräkning Kommunala baslinjenät Inpassade baslinjenät RTK-mätning

6 Underlag SWEREF 99 Helsingborg Baslinjer och RTK RIX 95 Skan 95 Komplettering / RTK

7 SKAN 95 i TGO 499 punkter

8 Ängelholm stomnät 1994-2006/07

9 JÄMFÖRELSE RTK - STATISK MÄTNING RTK - Lättillgängligt - Mätning kan kombineras - Kontrolleras genom dubbelmätning - Ingen nätberäkning - Utdragen mätningsinsats STATISK MÄTNING - Noggrann planering behövs - Koncentrerad mätinsats - Utmärkt kontrollerbarhet - Fordrar nätutjämning - Resulterar i ett GPS-stomnät KOMMENTARER ?

10 BEHÖVER VI ETT STOMNÄT ? Skåne kommunerna får ett stomnät tillsammans med SWEREF 99

11 MÖLNDAL GPS-nät i MÖLNDAL Mätningar från 1996 GEOTRACER 1-frekvensmottarare Nätberäkning överförd till nya Trimble BC

12 KALMAR

13 FRAMTIDENS STOMNÄT ? Vad skall vi då använda ett GPS-nät till? Vilket underlag behövs för att hantera GPS-mätta höjder ?

14 Exempel på användning av GPS-nätet BRUKSNÄT Nybyggnadsområde 4 GPS-mottagare - 2 st T4800 - 2 st T5800/R8 2 mätare 5 mätningstimmar 1h ber/redovisning 19 nypunkter 1 dags arbete för 2 (1) mätare Jämför med RTK etablering av motsvarande punkter

15

16 Ett annat GPS- bruksnät Nytt gränssnitt i Trimble BC Användningen förenklas? Utbildning finns att få!

17 INMÄTNING MED GNSS IS/Rover ?

18 Utveckling av GPS-tekniken Kombinera med totalstation = GLOBAL STATION S t X Y

19 INS Inertial Navigation System

20 Smart Detaljmätning ! Smart Detaljmätning ! FRI inmätning av stationspunkt RTK punkter som passpunkter RTK / GNSS Reflektor Totalstation med ”robotfunktion” INS GSE INS som komplement Fältdator

21 - GPS - GLONASS - GALILEO Totalt ca 80 satelliter inom några år 1 Satellitpositioneringssystem – GNSS Fler satelliter – bättre täckning

22 FLER FRÅGOR ÄN SVAR VI BEHÖVER BYGGA UPP EN NY METODIK OCH STRATEGI FÖR HUR VI SKALL JOBBA MED GNSS Nytt referenssystem SWEREF 99 Behöver detta säkerställas med lokala stomnät RTK SWEPOS NvRTK ANSLUTNING KONTROLLERBARHET HMK ?

23 SLUT Tack för uppmärksamheten

24 Vad transformerades ? Xcity databasen Xcity rutin Tefat OracledatabasLMV fastighetsdata FIR/Byggnad/Kid ECOS Oracle/spatialKonsult GeoAtlas Accessdatabas IT-avd uttag + SBK transf. i Excel Olika format -XCI Gtrans eget format -MapInfo Gtrans - DXF Gtrans + FME - Databasuttag Gtrans eller excel - Excel filer Excel - 3DWin XYGtrans eget format FastighetsdataLMV

25 Hur gjordes det ? (1) Tekla Xcity -Gtrans-sambandet användes för alla transformationer -Datafiler och databaser var inte tillgängliga för användare under tiden för transformationen -Teklas program anropar Gtrans för transformationen och använder egna funktioner för vridning av text och symboler - Samtliga tabeller som innehåller koordinater transformeras Masterdatabasen och Planer MapInfo VEKTOR- transformation i tre steg -Export till Mif/Mid genom MBX batch-rutin i MapInfo - Transformation av mif-filerna i Gtrans – batch egenmodifierad Gtrans styrfil / formatfil. -Import till Tab genom MBX batch-rutin i MapInfo MapInfo RASTER - Tabfil till geo-refererade bildfiler genom egen styrfil i Gtrans

26 Hur gjordes det ? (2) 3DWin - 3 steg -Spara xci/xca filer -Transformation i Gtrans med egen styrfil -XY-filer skapas och sparas. Auto Cad filer- transformation i fyra steg -Export till dxf filer - Transformation av dxf-filerna i Gtrans – batch befintlig Gtrans styrfil / formatfil. -FME korrektion av vridningsvinklar för texter och cirkelbågar - dwg skapas vid import till AutoCad Access och Oracle koordinattabeller - databasdump till semikolonseparerad textfil. - Transformation i Gtrans med egen styrfil

27 Plus och Minus  Konvertering av alla TAB-filer till geografisk projektion Alla kartdata kan kombineras oavsett koordinater  Stomnätsunderhåll En ny typ av mycket glesare stomnät med litet underhållsbehov  ”Dagliga” besparingar vid utbyte av Geografisk Information  Det nya stomnätet utan deformationer  Nätverks RTK med cm - noggrannhet utan stomnätsanslutning  Nya effektivare mätmetoder kan införas.  Internationell anpassning.  ……..  - Engångskostnad

28 GTRANS i FME Vad betyder det för beräkning mellan olika koordinat system? Nuläge (innan): GTRANS FME Räknar ”rätt”, rikslikare Kan räkna fram samband och restfelsmodeller Kan göra transformationer för punkter och vissa enklare format i ASCIIform t ex DXF Räknar hyfsat bra men inte ”rätt” Kan hantera många format (170) Kan manipulera data ”Batch-lokomotiv” Framtiden: februari 2007… FME med GTRANS Kan arbeta med samma indata som GTRANS Räknar ”rätt” Kan hantera många format (170) Kan manipulera data ”Batch-lokomotiv” GTRANS FME GTRANS En gammal GTRANS-användares upplevelse av det nya En gammal FME-användares upplevelse av det nya 2007-01-16/CC

29 GTRANS i FME Vad betyder det för beräkning mellan olika koordinat system? GTRANSFME med GTRANS Indata till GTRANS för beräkning av samband och restfelmodeller Utdata från GTRANS: Parameterfiler(TF) och restfelsmodeller(TF- TRIAD) används sedan av GTRANS för transformeringar. INDATA som skall transformeras UTDATA Ett fåtal format 170 format T ex RIX95 Geodet Körning för att räkna fram samband Körning för att transformera data 2007-01-16/CC


Ladda ner ppt "Lars Kvarnström SBF Helsingborg GNSS i kommunal mätningsteknik (1½ år efter SWEREF)"

Liknande presentationer


Google-annonser