Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GNSS i kommunal mätningsteknik (1½ år efter SWEREF)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GNSS i kommunal mätningsteknik (1½ år efter SWEREF)"— Presentationens avskrift:

1 GNSS i kommunal mätningsteknik (1½ år efter SWEREF)
Lars Kvarnström SBF Helsingborg

2 Hur genomförs SWEREF 99 – hur gjorde vi ?
Varför SWEREF 99 ? Hur genomförs SWEREF – hur gjorde vi ? Hur jobbar vi i SWEREF 99 ? Hur vill / bör vi jobba?

3 SWEREF 99 VARFÖR ???? Underlätta utbyte av GI
Ny mätningsteknik – GNSS NYTT stomnät INSPIRE

4 HUR ? Mätning – GLOBALT system WGS 84 SWEREF 99
Databaser – LOKALT? Kommunalt koordinatsystem RT 90 BYTE AV REFERENSSYSTEM NÖDVÄNDIGT HUR ? RTK eller STATISK MÄTNING

5 UNDERLAG RIX 95 Skan 95 gemensam beräkning Kommunala baslinjenät
Inpassade baslinjenät RTK-mätning

6 Underlag SWEREF 99 Helsingborg Baslinjer och RTK
RIX 95 Skan 95 Komplettering / RTK

7 SKAN 95 i TGO 499 punkter

8 Ängelholm stomnät /07

9 JÄMFÖRELSE RTK - STATISK MÄTNING RTK - Lättillgängligt - Mätning kan kombineras - Kontrolleras genom dubbelmätning - Ingen nätberäkning - Utdragen mätningsinsats STATISK MÄTNING - Noggrann planering behövs - Koncentrerad mätinsats - Utmärkt kontrollerbarhet - Fordrar nätutjämning - Resulterar i ett GPS-stomnät KOMMENTARER ?

10 BEHÖVER VI ETT STOMNÄT ? Skåne kommunerna får ett stomnät tillsammans med SWEREF 99

11 MÖLNDAL Trimble BC GPS-nät i MÖLNDAL Mätningar från 1996 GEOTRACER
1-frekvensmottarare Nätberäkning överförd till nya Trimble BC

12 KALMAR

13 FRAMTIDENS STOMNÄT ? Vad skall vi då använda ett GPS-nät till? Vilket underlag behövs för att hantera GPS-mätta höjder ?

14 Exempel på användning av GPS-nätet
BRUKSNÄT Nybyggnadsområde 4 GPS-mottagare - 2 st T4800 - 2 st T5800/R8 2 mätare 5 mätningstimmar 1h ber/redovisning 19 nypunkter 1 dags arbete för 2 (1) mätare Jämför med RTK etablering av motsvarande punkter

15

16 Ett annat GPS-bruksnät
Nytt gränssnitt i Trimble BC Användningen förenklas? Utbildning finns att få!

17 INMÄTNING MED GNSS IS/Rover ?

18 Kombinera med totalstation
Utveckling av GPS-tekniken Kombinera med totalstation = GLOBAL STATION S t X Y

19 INS Inertial Navigation System

20 Smart Detaljmätning ! Totalstation med ”robotfunktion” RTK / GNSS
Reflektor Totalstation med ”robotfunktion” RTK punkter som passpunkter RTK / GNSS Fältdator FRI inmätning av stationspunkt INS GSE INS som komplement

21 Satellitpositioneringssystem – GNSS Fler satelliter – bättre täckning
1 Satellitpositioneringssystem – GNSS Fler satelliter – bättre täckning - GPS - GLONASS GALILEO Totalt ca 80 satelliter inom några år - GNSS GNSS = Global Navigation Satellite System Generell beteckning på satellitbaserade navigationssystem som inkluderar en eller flera satellitkonstellationer, mottagare, integritetssystem eller stödsystem - GPS NavStar GPS = Navigation Satellite Time and Ranging Global Positioning System Amerikanskt system, militärt i grunden Påbörjades 1973, blev operationellt 1993 och fungerar fortfarande. Använder sig av referenssystemet WGS84 - GLONASS GLONASS = Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema Ryskt system, militärt i grunden Påbörjades 1982, blev operationellt 1996, men går nu ej längre att använda utan tillgång till GPS-satelliter också. Osäker framtid. Använder sig av referenssystemet PZ90 - GALILEO Europeiskt system, civilt i grunden Beslut om specifikationsarbete taget (juni 1999) Kravspec klar december 2000 Systemet troligen klart för driftsättning år 2008

22 FLER FRÅGOR ÄN SVAR VI BEHÖVER BYGGA UPP EN NY METODIK OCH STRATEGI FÖR HUR VI SKALL JOBBA MED GNSS Nytt referenssystem SWEREF 99 Behöver detta säkerställas med lokala stomnät RTK SWEPOS NvRTK ANSLUTNING KONTROLLERBARHET HMK ?

23 Tack för uppmärksamheten
SLUT Tack för uppmärksamheten

24 Vad transformerades ? Xcity databasen Xcity rutin
Tefat Oracledatabas LMV fastighetsdata FIR/Byggnad/Kid ECOS Oracle/spatial Konsult GeoAtlas Accessdatabas IT-avd uttag + SBK transf. i Excel Olika format - XCI Gtrans eget format - MapInfo Gtrans - DXF Gtrans + FME - Databasuttag Gtrans eller excel - Excel filer Excel - 3DWin XY Gtrans eget format Fastighetsdata LMV

25 Hur gjordes det ? (1) Tekla Xcity - Gtrans-sambandet användes för alla transformationer - Datafiler och databaser var inte tillgängliga för användare under tiden för transformationen - Teklas program anropar Gtrans för transformationen och använder egna funktioner för vridning av text och symboler - Samtliga tabeller som innehåller koordinater transformeras Masterdatabasen och Planer MapInfo VEKTOR - transformation i tre steg - Export till Mif/Mid genom MBX batch-rutin i MapInfo - Transformation av mif-filerna i Gtrans – batch egenmodifierad Gtrans styrfil / formatfil. - Import till Tab genom MBX batch-rutin i MapInfo MapInfo RASTER - Tabfil till geo-refererade bildfiler genom egen styrfil i Gtrans

26 Hur gjordes det ? (2) 3DWin steg - Spara xci/xca filer - Transformation i Gtrans med egen styrfil - XY-filer skapas och sparas. Auto Cad filer - transformation i fyra steg - Export till dxf filer - Transformation av dxf-filerna i Gtrans – batch befintlig Gtrans styrfil / formatfil. - FME korrektion av vridningsvinklar för texter och cirkelbågar - dwg skapas vid import till AutoCad Access och Oracle koordinattabeller - databasdump till semikolonseparerad textfil. - Transformation i Gtrans med egen styrfil

27 Plus och Minus Engångskostnad
Konvertering av alla TAB-filer till geografisk projektion Alla kartdata kan kombineras oavsett koordinater Stomnätsunderhåll En ny typ av mycket glesare stomnät med litet underhållsbehov ”Dagliga” besparingar vid utbyte av Geografisk Information Det nya stomnätet utan deformationer Nätverks RTK med cm - noggrannhet utan stomnätsanslutning Nya effektivare mätmetoder kan införas. Internationell anpassning. ……..

28 Vad betyder det för beräkning mellan olika koordinat system?
/CC GTRANS i FME Vad betyder det för beräkning mellan olika koordinat system? Nuläge (innan): FME GTRANS Räknar hyfsat bra men inte ”rätt” Kan hantera många format (170) Kan manipulera data ”Batch-lokomotiv” Räknar ”rätt”, rikslikare Kan räkna fram samband och restfelsmodeller Kan göra transformationer för punkter och vissa enklare format i ASCIIform t ex DXF Framtiden: februari 2007… FME med GTRANS En gammal GTRANS-användares upplevelse av det nya Kan arbeta med samma indata som GTRANS Räknar ”rätt” Kan hantera många format (170) Kan manipulera data ”Batch-lokomotiv” En gammal FME-användares upplevelse av det nya GTRANS FME FME GTRANS

29 Vad betyder det för beräkning mellan olika koordinat system?
/CC GTRANS i FME Vad betyder det för beräkning mellan olika koordinat system? INDATA som skall transformeras Ett fåtal format 170 format UTDATA GTRANS FME med GTRANS UTDATA Indata till GTRANS för beräkning av samband och restfelmodeller Utdata från GTRANS: Parameterfiler(TF) och restfelsmodeller(TF-TRIAD) används sedan av GTRANS för transformeringar. T ex RIX95 Körning för att räkna fram samband Körning för att transformera data Geodet


Ladda ner ppt "GNSS i kommunal mätningsteknik (1½ år efter SWEREF)"

Liknande presentationer


Google-annonser