Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ett ledningsstödsystem för områdesansvariga ”myndigheter” (”områdesledningsstödsytem”) d.v.s. för kommuner, länsstyrelser och CB LUPP - STORM - SWEDE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ett ledningsstödsystem för områdesansvariga ”myndigheter” (”områdesledningsstödsytem”) d.v.s. för kommuner, länsstyrelser och CB LUPP - STORM - SWEDE."— Presentationens avskrift:

1 1 Ett ledningsstödsystem för områdesansvariga ”myndigheter” (”områdesledningsstödsytem”) d.v.s. för kommuner, länsstyrelser och CB LUPP - STORM - SWEDE m.fl. (”funktionsledningsstödsystem”) är ett

2 2

3 3 Utvecklas för att i första hand underlätta ledning och samordning vid svåra påfrestningar på samhället i fred och under höjd beredskap. Kommuner, länsstyrelser och aktuella beredskapsmyndigheter ska genom elvira få stöd i den fredstida planeringen för krishändelser ”ska användas varje dag ”

4 4 Har under 1999 installerats i fyra län (Uppsala, Halland, Kalmar och Skåne) och i 56 kommuner. Målsättningen är att systemet skall vara i full drift i hela landet den 31/12 år 2001. ELVIRA

5 5 Planering Dagbok Lägespresentatör Ledning Rapporer Skyddsanalys innehåller följande funktioner/verktyg

6 6 Elvira 99 R:2 Gemensam server Klientinstallation på ordinarie PC Säker inloggning enligt FA22

7 7 Lägespresentatören Visar kartinformation från Planerings-, Lednings- och dagboksverktyget Omvandlar Excelregister till sökbara kartskikt Presenterar kartinformation i valfri ordning Innehåller rit-, text-, symbol-, mät- och sökverktyg Öppnar andra verktygs kartinformation

8 8 Planering Gemensam server kräver noggrann trädstruktur på grupperna Varje ”Förvaltning” tilldelas egen huvudgrupp Ingen gräns på trädets förgrening

9 9 Planering Planens tre flikar Allmänt Åtgärdskalender Karta

10 10 Händelse skapas med eller utan plan som grund Skarpa planer kan även användas vid övning Efter avslut kan händelse raderas Ledning

11 11 Justera förutsättningen efter verkligheten Ledning Justera åtgärds- kalendern. Utför eller hoppa över åtgärder Lägg in lägesinfor- mation i kartan

12 12 Dagbok Huvuddagbok vid kommunkansliet Egen Dagbok Skolförvaltning Egen Dagbok Räddningstjänst Egen Dagbok Socialförvaltning Egen Dagbok Teknisk förvaltning Egen Dagbok Kommunkansli

13 13 Dagbok

14 14 Symboler kan läggas in i kartan Noteringen kan öppnas via symbolen i Lägespresen- tatören Dagbok

15 15 Rapporter - FARIT

16 16 FARIT - tillståndsmatris

17 17 Rapporter - Radioaktivitet

18 18 Mål- och riskanalys Definiera tillgång och behov av skydd inom ett visst skyddsområde Analysera och rapportera Skyddsplanering

19 19 Riskområde Tänd aktuella informations- skikt Rita in riskom- rådet utifrån mål och måltyp Målet lagras ej på servern (sekretesskäl)

20 20 Analys Analys genom sökning på register –Fastighetsregister –Skyddsrumsregister –Planlagda skyddade utrymmen –Register över totalförsvarsviktig verksamhet, t ex bankkontor

21 21 Windows NT 4 Server (engelsk version) alt NT 4 WorkStation (svensk version) ServicePack 5 Databashanterare –Informix 7.31 –SQL Server 7.0 Microsoft Transaction Server Internet Explorer 4.01, SP 1 Tekniska förutsättningar Server:

22 22 Tekniska förutsättningar Klient: Windows NT 4 Microsoft Excel 97 MapObjekt 1.2 (Win 95/98 går förmodligen, men då uppfylls inte FA 22)

23 23 Tekniska förutsättningar Kommunikation (Elin): Windows NT ID2 Toolkit – Cryptographic Library Diskett innehållande: –Privat och publikt certifikat –Privata attributcertifikat –Utfärdarens certifikat –IP-adress till signalservern

24 24 ÖCB levererar följande: Elvira programvara Elin programvara MapObject 1.2 ID2 Toolkit Postens certifikat

25 25 Kartor NT-licenser Officelicenser Registerlicenser Hårdvara m.m. ÖCB levererar ej:


Ladda ner ppt "1 Ett ledningsstödsystem för områdesansvariga ”myndigheter” (”områdesledningsstödsytem”) d.v.s. för kommuner, länsstyrelser och CB LUPP - STORM - SWEDE."

Liknande presentationer


Google-annonser