Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

är ett Ett ledningsstödsystem för områdesansvariga ”myndigheter”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "är ett Ett ledningsstödsystem för områdesansvariga ”myndigheter”"— Presentationens avskrift:

1 är ett Ett ledningsstödsystem för områdesansvariga ”myndigheter”
(”områdesledningsstödsytem”) d.v.s. för kommuner, länsstyrelser och CB LUPP - STORM - SWEDE m.fl. (”funktionsledningsstödsystem”)

2

3 ”ska användas varje dag ”
Utvecklas för att i första hand underlätta ledning och samordning vid svåra påfrestningar på samhället i fred och under höjd beredskap. Kommuner, länsstyrelser och aktuella beredskapsmyndigheter ska genom elvira få stöd i den fredstida planeringen för krishändelser

4 ELVIRA Har under 1999 installerats i fyra län
(Uppsala, Halland, Kalmar och Skåne) och i 56 kommuner. Målsättningen är att systemet skall vara i full drift i hela landet den 31/12 år 2001.

5 innehåller följande funktioner/verktyg
Planering Dagbok Lägespresentatör Ledning Rapporer Skyddsanalys

6 Elvira 99 R:2 Gemensam server Klientinstallation på ordinarie PC
Säker inloggning enligt FA22

7 Lägespresentatören Visar kartinformation från Planerings-, Lednings- och dagboksverktyget Omvandlar Excelregister till sökbara kartskikt Presenterar kartinformation i valfri ordning Innehåller rit-, text-, symbol-, mät- och sökverktyg Öppnar andra verktygs kartinformation

8 Planering Gemensam server kräver noggrann trädstruktur på grupperna
Varje ”Förvaltning” tilldelas egen huvudgrupp Ingen gräns på trädets förgrening

9 Planering Planens tre flikar Allmänt Åtgärdskalender Karta

10 Ledning Händelse skapas med eller utan plan som grund
Skarpa planer kan även användas vid övning Efter avslut kan händelse raderas

11 Ledning Justera förutsättningen efter verkligheten
Justera åtgärds-kalendern. Utför eller hoppa över åtgärder Lägg in lägesinfor-mation i kartan

12 Dagbok Huvuddagbok vid kommunkansliet Teknisk förvaltning Kommunkansli
Egen Dagbok Skolförvaltning Räddningstjänst Socialförvaltning Teknisk förvaltning Kommunkansli

13 Dagbok

14 Dagbok Symboler kan läggas in i kartan
Noteringen kan öppnas via symbolen i Lägespresen-tatören

15 Rapporter - FARIT

16 FARIT - tillståndsmatris

17 Rapporter - Radioaktivitet

18 Skyddsplanering Mål- och riskanalys
Definiera tillgång och behov av skydd inom ett visst skyddsområde Analysera och rapportera

19 Riskområde Tänd aktuella informations-skikt
Rita in riskom-rådet utifrån mål och måltyp Målet lagras ej på servern (sekretesskäl)

20 Analys Analys genom sökning på register Fastighetsregister
Skyddsrumsregister Planlagda skyddade utrymmen Register över totalförsvarsviktig verksamhet, t ex bankkontor Analys

21 Tekniska förutsättningar Server:
Windows NT 4 Server (engelsk version) alt NT 4 WorkStation (svensk version) ServicePack 5 Databashanterare Informix 7.31 SQL Server 7.0 Microsoft Transaction Server Internet Explorer 4.01, SP 1

22 Tekniska förutsättningar Klient:
Windows NT 4 Microsoft Excel 97 MapObjekt 1.2 (Win 95/98 går förmodligen, men då uppfylls inte FA 22)

23 Tekniska förutsättningar Kommunikation (Elin):
Windows NT ID2 Toolkit – Cryptographic Library Diskett innehållande: Privat och publikt certifikat Privata attributcertifikat Utfärdarens certifikat IP-adress till signalservern

24 ÖCB levererar följande:
Elvira programvara Elin programvara MapObject 1.2 ID2 Toolkit Postens certifikat

25 ÖCB levererar ej: Kartor NT-licenser Officelicenser Registerlicenser
Hårdvara m.m.


Ladda ner ppt "är ett Ett ledningsstödsystem för områdesansvariga ”myndigheter”"

Liknande presentationer


Google-annonser