Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografiskt referenssystem, Nuläge och framtid Sven-G Johansson, Trafikverket Underhåll Per Isaksson, Trafikverket Investering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografiskt referenssystem, Nuläge och framtid Sven-G Johansson, Trafikverket Underhåll Per Isaksson, Trafikverket Investering."— Presentationens avskrift:

1 Geografiskt referenssystem, Nuläge och framtid Sven-G Johansson, Trafikverket Underhåll Per Isaksson, Trafikverket Investering

2 22015-01-13 Referenssystem  Geografiska  Plan och höjd, SWEREF 99, RH (00, 70 och 2000)  För geografisk lägesbestämning av anläggningar och händelser  Topologiska  länkar och noder, väg och järnvägsnät  För lägesbestämning i förhållande vägsträckningar och järnvägslinjer

3 32015-01-13 Återblick  Väg: Anpassning till kommuner men med huvudinriktning på nationella system i första hand RT 90 i plan RH 70 i höjd  Järnväg: RT 90 med definierade projektionszoner i plan och RH00 / RH70 i höjd. Definition och koordinater uttryckta enligt LMs standard, beskrivet i BVS 584.02

4 42015-01-13 Byte av geografiskt referenssystem i plan  Väg gick över till SWEREF 99 2008-05-01  LMs restfelsmodell nyttjades i viss utsträckning  Investeringsprojekt väg byter ”successivt”  Järnväg gick över till SWEREF 99 2011-01-01  Egen restfelsmodell, anpassade projektionszoner  All ny och förändrad förvaltningsdata ska levereras i SWEREF 99

5 52015-01-13 Nyttor Förenklar informationsutbyte nationellt och internationellt –Effektiv användning av olika organisationers data möjliggörs –Risken för felaktig lägesinformation i krissituationer reduceras Underlättar gemensamma arbetssätt i projektverksamhet Ett referenssystem minskar kostnader för dubbellagring av data och behovet av transformationer minimeras Förbättrar möjligheten till nyttjande av satellitpositionering

6 62015-01-13 Järnväg, restfelsmodell projektionszoner  Sammanhängande spårgeometrier i hela landet  En förutsättning för effektiv kvalitetssäkrad administration  Förvaltning av geografisk anläggningsinformation kräver enhetligt koordinatsystem  Anpassade projektionszoner för att minimera projektionspåverkan  Egen restfelsmodell för att möjligjöra överräkning av spårgeometrier

7 72015-01-13

8 8

9 9 Realisering av referenssystem – ”Gränssnitten” PROJEKT Referenssystem B B A A MODELLER VERKLIGHET

10 102015-01-13  Utgångspunkter för traditionell detaljmätning  Referens för kalibrering och kontroll av relativa mätningar inkl GNSS  Stomnät i höjd är nödvändigt för att skapa en lokal geoidmodell  Utgångspunkter för rörelse och deformationsmätning Stomnätens nytta

11 112015-01-13 Trafikverkets referenssystem, nu och framåt  Referenssystem i plan:  En definition för SWEREF 99 med gemensamma projektionszoner och enhetlig kravställning  Referenssystem i höjd:  Förstudie under 2012 i syfte att belysa möjligheter och konsekvenser för beslut om övergång till RH 2000. Vägsidan har sedan 2008-05-01 ett principbeslut RH 2000.  Detta är ett led i arbetet med ensning av arbetssätt och regelverk

12 122015-01-13 Från karta till spårgeometrier zooooom… SWEREF99 TM SWEREF99 13´ 30´ …och allt där emellan


Ladda ner ppt "Geografiskt referenssystem, Nuläge och framtid Sven-G Johansson, Trafikverket Underhåll Per Isaksson, Trafikverket Investering."

Liknande presentationer


Google-annonser