Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geografiskt referenssystem, Nuläge och framtid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geografiskt referenssystem, Nuläge och framtid"— Presentationens avskrift:

1 Geografiskt referenssystem, Nuläge och framtid
Sven-G Johansson, Trafikverket Underhåll Per Isaksson, Trafikverket Investering

2 Referenssystem Geografiska Topologiska
Plan och höjd, SWEREF 99, RH (00, 70 och 2000) För geografisk lägesbestämning av anläggningar och händelser Topologiska länkar och noder, väg och järnvägsnät För lägesbestämning i förhållande vägsträckningar och järnvägslinjer

3 Återblick Väg: Anpassning till kommuner men med huvudinriktning på nationella system i första hand RT 90 i plan RH 70 i höjd Järnväg: RT 90 med definierade projektionszoner i plan och RH00 / RH70 i höjd. Definition och koordinater uttryckta enligt LMs standard, beskrivet i BVS

4 Byte av geografiskt referenssystem i plan
Väg gick över till SWEREF LMs restfelsmodell nyttjades i viss utsträckning Investeringsprojekt väg byter ”successivt” Järnväg gick över till SWEREF Egen restfelsmodell, anpassade projektionszoner All ny och förändrad förvaltningsdata ska levereras i SWEREF 99

5 Nyttor Förenklar informationsutbyte nationellt och internationellt
Effektiv användning av olika organisationers data möjliggörs Risken för felaktig lägesinformation i krissituationer reduceras Underlättar gemensamma arbetssätt i projektverksamhet Ett referenssystem minskar kostnader för dubbellagring av data och behovet av transformationer minimeras Förbättrar möjligheten till nyttjande av satellitpositionering

6 Järnväg, restfelsmodell projektionszoner
Sammanhängande spårgeometrier i hela landet En förutsättning för effektiv kvalitetssäkrad administration Förvaltning av geografisk anläggningsinformation kräver enhetligt koordinatsystem Anpassade projektionszoner för att minimera projektionspåverkan Egen restfelsmodell för att möjligjöra överräkning av spårgeometrier

7

8

9 Realisering av referenssystem – ”Gränssnitten”
PROJEKT Referenssystem B A MODELLER STOMNÄT VERKLIGHET

10 Stomnätens nytta Utgångspunkter för traditionell detaljmätning
Referens för kalibrering och kontroll av relativa mätningar inkl GNSS Stomnät i höjd är nödvändigt för att skapa en lokal geoidmodell Utgångspunkter för rörelse och deformationsmätning

11 Trafikverkets referenssystem, nu och framåt
Referenssystem i plan: En definition för SWEREF 99 med gemensamma projektionszoner och enhetlig kravställning Referenssystem i höjd: Förstudie under 2012 i syfte att belysa möjligheter och konsekvenser för beslut om övergång till RH Vägsidan har sedan ett principbeslut RH 2000. Detta är ett led i arbetet med ensning av arbetssätt och regelverk

12 Från karta till spårgeometrier
zooooom… SWEREF99 TM …och allt där emellan SWEREF99 13´ 30´


Ladda ner ppt "Geografiskt referenssystem, Nuläge och framtid"

Liknande presentationer


Google-annonser