Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbas 2013 Motpartsredovisning 2012-05-29. Exempel på motpart i egen koddel 1 – 4Kommuninterna enheter 5 – 7Kommunägda företag (koncernföretag) 81-87Extern.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbas 2013 Motpartsredovisning 2012-05-29. Exempel på motpart i egen koddel 1 – 4Kommuninterna enheter 5 – 7Kommunägda företag (koncernföretag) 81-87Extern."— Presentationens avskrift:

1 Kommunbas 2013 Motpartsredovisning 2012-05-29

2 Exempel på motpart i egen koddel 1 – 4Kommuninterna enheter 5 – 7Kommunägda företag (koncernföretag) 81-87Extern motpart, inom Sverige 81Staten och statliga myndigheter 811Skolverket 812Socialstyrelsen 813Migrationsverket 814Arbetsförmedlingen 815 Försäkringskassan

3 Exempel på motpart i egen koddel 82Kommuner 83Kommunalförbund 84Landsting/Regioner 85Föreningar och stiftelser 86Enskilda (personer och hushåll) 87Privata företag 91Företag och organisationer inom länder inom EU 92Organisationen EU 95Företag och organisationer inom länder utanför EU

4 Förändring i K-Bas 13, Bidrag och motpart K-Bas 05K-Bas 13 351X Driftsbidrag fr stat o statlig351 Driftsbidrag myndighet Tillsammans med motpartskod: 3511 Statsbidrag fr skolverket811 3514 Statsbidrag fr Socialstyrelsen 812 3517 Statsbidrag fr Migrationsverket 813 3519 Statsbidrag fr övriga81, men ej 811, 812,813 352 Driftsbidrag från AMS814 353 Driftsbidrag fr kommuner82, 84 o landsting

5 Förändring i K-Bas 13, Bidrag till föreningar och motpart K-Bas 05K-Bas 13 453X Bidrag t föreningar m.fl.453 Bidrag t föreningar m.fl. Tillsammans med motpartskod: 4531 Bidrag t. föreningar o stiftelser85 4532 Bidrag t. kommunägda företag5-7 4533 Bidrag t. övr företag och org.87 4534 Bidrag t. kommuner 82 4535 Bidrag t. landsting 84 4536 Bidrag t. kommunalförbund83 4537Bidrag t. staten och statliga81 myndigheter

6 Förändring i K-Bas 13, Köp av huvudverksamhet och motpart K-Bas 05K-Bas 13 463X Köp av huvudverksamhet463 Köp av huvudverksamhet Tillsammans med motpartskod: 4631 Köp från föreningar o stiftelser85 4632 Köp från kommunägda företag5-7 4633 Köp från övriga företag87 4634 Köp från andra kommuner82 4635 Köp från landsting84 4636Köp från staten och statlig 81 myndighet 4637Köp från enskilda86 4638Köp från kommunalförbund83

7 Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 84, Finansiella intäkter Konton som kan hanteras med motpartskod – 8411 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag – 8412, Utdelning på aktier och andelar i andra företag – 8441, Ränta på utlåning till koncernföretag – 845, Ränteintäkter på kundfordringar från koncernföretag

8 Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 85, Finansiella kostnader Konton som kan hanteras med motpartskod – 8521, Ränta på upplåning från koncernföretag – 855, Räntekostnader på leverantörsskulder till koncernföretag


Ladda ner ppt "Kommunbas 2013 Motpartsredovisning 2012-05-29. Exempel på motpart i egen koddel 1 – 4Kommuninterna enheter 5 – 7Kommunägda företag (koncernföretag) 81-87Extern."

Liknande presentationer


Google-annonser