Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbas 2013 Motpartsredovisning 2012-05-29. Exempel på motpart i egen koddel 1 – 4Kommuninterna enheter 5 – 7Kommunägda företag (koncernföretag) 81-87Extern.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbas 2013 Motpartsredovisning 2012-05-29. Exempel på motpart i egen koddel 1 – 4Kommuninterna enheter 5 – 7Kommunägda företag (koncernföretag) 81-87Extern."— Presentationens avskrift:

1 Kommunbas 2013 Motpartsredovisning

2 Exempel på motpart i egen koddel 1 – 4Kommuninterna enheter 5 – 7Kommunägda företag (koncernföretag) 81-87Extern motpart, inom Sverige 81Staten och statliga myndigheter 811Skolverket 812Socialstyrelsen 813Migrationsverket 814Arbetsförmedlingen 815 Försäkringskassan

3 Exempel på motpart i egen koddel 82Kommuner 83Kommunalförbund 84Landsting/Regioner 85Föreningar och stiftelser 86Enskilda (personer och hushåll) 87Privata företag 91Företag och organisationer inom länder inom EU 92Organisationen EU 95Företag och organisationer inom länder utanför EU

4 Förändring i K-Bas 13, Bidrag och motpart K-Bas 05K-Bas X Driftsbidrag fr stat o statlig351 Driftsbidrag myndighet Tillsammans med motpartskod: 3511 Statsbidrag fr skolverket Statsbidrag fr Socialstyrelsen Statsbidrag fr Migrationsverket Statsbidrag fr övriga81, men ej 811, 812, Driftsbidrag från AMS Driftsbidrag fr kommuner82, 84 o landsting

5 Förändring i K-Bas 13, Bidrag till föreningar och motpart K-Bas 05K-Bas X Bidrag t föreningar m.fl.453 Bidrag t föreningar m.fl. Tillsammans med motpartskod: 4531 Bidrag t. föreningar o stiftelser Bidrag t. kommunägda företag Bidrag t. övr företag och org Bidrag t. kommuner Bidrag t. landsting Bidrag t. kommunalförbund Bidrag t. staten och statliga81 myndigheter

6 Förändring i K-Bas 13, Köp av huvudverksamhet och motpart K-Bas 05K-Bas X Köp av huvudverksamhet463 Köp av huvudverksamhet Tillsammans med motpartskod: 4631 Köp från föreningar o stiftelser Köp från kommunägda företag Köp från övriga företag Köp från andra kommuner Köp från landsting Köp från staten och statlig 81 myndighet 4637Köp från enskilda Köp från kommunalförbund83

7 Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 84, Finansiella intäkter Konton som kan hanteras med motpartskod – 8411 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag – 8412, Utdelning på aktier och andelar i andra företag – 8441, Ränta på utlåning till koncernföretag – 845, Ränteintäkter på kundfordringar från koncernföretag

8 Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 85, Finansiella kostnader Konton som kan hanteras med motpartskod – 8521, Ränta på upplåning från koncernföretag – 855, Räntekostnader på leverantörsskulder till koncernföretag


Ladda ner ppt "Kommunbas 2013 Motpartsredovisning 2012-05-29. Exempel på motpart i egen koddel 1 – 4Kommuninterna enheter 5 – 7Kommunägda företag (koncernföretag) 81-87Extern."

Liknande presentationer


Google-annonser