Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbas 2013 Motpartsredovisning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbas 2013 Motpartsredovisning"— Presentationens avskrift:

1 Kommunbas 2013 Motpartsredovisning

2 Exempel på motpart i egen koddel
1 – 4 Kommuninterna enheter 5 – 7 Kommunägda företag (koncernföretag) Extern motpart, inom Sverige 81 Staten och statliga myndigheter 811 Skolverket 812 Socialstyrelsen 813 Migrationsverket 814 Arbetsförmedlingen 815 Försäkringskassan

3 Exempel på motpart i egen koddel
Kommuner Kommunalförbund Landsting/Regioner Föreningar och stiftelser Enskilda (personer och hushåll) Privata företag Företag och organisationer inom länder inom EU Organisationen EU 95 Företag och organisationer inom länder utanför EU

4 Förändring i K-Bas 13, Bidrag och motpart
K-Bas 05 K-Bas X Driftsbidrag fr stat o statlig 351 Driftsbidrag myndighet Tillsammans med motpartskod: 3511 Statsbidrag fr skolverket Statsbidrag fr Socialstyrelsen Statsbidrag fr Migrationsverket Statsbidrag fr övriga 81, men ej 811, 812, Driftsbidrag från AMS Driftsbidrag fr kommuner 82, 84 o landsting

5 Förändring i K-Bas 13, Bidrag till föreningar och motpart
K-Bas K-Bas 13 453X Bidrag t föreningar m.fl Bidrag t föreningar m.fl. Tillsammans med motpartskod: 4531 Bidrag t. föreningar o stiftelser 85 4532 Bidrag t. kommunägda företag 5-7 4533 Bidrag t. övr företag och org. 87 4534 Bidrag t. kommuner 82 4535 Bidrag t. landsting 84 4536 Bidrag t. kommunalförbund 83 Bidrag t. staten och statliga 81 myndigheter

6 Förändring i K-Bas 13, Köp av huvudverksamhet och motpart
K-Bas K-Bas 13 463X Köp av huvudverksamhet 463 Köp av huvudverksamhet Tillsammans med motpartskod: 4631 Köp från föreningar o stiftelser 85 4632 Köp från kommunägda företag 5-7 4633 Köp från övriga företag 87 4634 Köp från andra kommuner 82 4635 Köp från landsting 84 Köp från staten och statlig 81 myndighet 4637 Köp från enskilda 86 4638 Köp från kommunalförbund 83

7 Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 84, Finansiella intäkter
Konton som kan hanteras med motpartskod 8411 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag 8412, Utdelning på aktier och andelar i andra företag 8441, Ränta på utlåning till koncernföretag 845, Ränteintäkter på kundfordringar från koncernföretag

8 Förändring i K-Bas 13, Kontogrupp 85, Finansiella kostnader
Konton som kan hanteras med motpartskod 8521, Ränta på upplåning från koncernföretag 855, Räntekostnader på leverantörsskulder till koncernföretag


Ladda ner ppt "Kommunbas 2013 Motpartsredovisning"

Liknande presentationer


Google-annonser