Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativ 1 Stark beställarfunktion Renodlad marknadslösning 100 procentig konkurrensutsättning TP konkurrerar men har ingen garanti om uppdrag TP kan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativ 1 Stark beställarfunktion Renodlad marknadslösning 100 procentig konkurrensutsättning TP konkurrerar men har ingen garanti om uppdrag TP kan."— Presentationens avskrift:

1 Alternativ 1 Stark beställarfunktion Renodlad marknadslösning 100 procentig konkurrensutsättning TP konkurrerar men har ingen garanti om uppdrag TP kan riskera (=kommer att?) att helt eller delvis slås ut, d.v.s. kommunen har inte kvar egen regi (alternativt i mindre utsträckning än i dag)

2 1 Renodling INFRA TP Den kompetens som kommunen absolut vill/måste behålla flyttas från TP till INFRA alternativt förstärks på annat sätt TP konkurrensutsätts fullt ut

3 Alternativ 2 Egenregiorganisation kvar - garantier för detta - kompetens i organisationen - jämförelser med marknaden Väg och parkavtalen - två vägområden skall vara i egen regi - två områden skall vara i privat regi (kan växelköras) Investeringar väg, park, idrott och va i konkurrens Va-verksamheten i egen regi Idrott & Fritid

4 2 Huvudprocess kommunalteknik Teknisk direktör på SLK som huvudprocessägare Ger direktiv, följer upp och samordnar Gata, park o renhållning VA o ledningsnät Idrott & fritid Egen regi Gemensam eller egen organisation Alltid 2 kommundelar som växlar egen/privat regi

5 Alternativ 3 Huvudprocessägare på SLK INFRA och TP i samma organisation Egen eller privat regi underordnat Investeringar väg, park, idrott och va i konkurrens Va-verksamheten i egen regi Idrott & Fritid

6 3 INFRA och TP gemensam organsiation Teknisk direktör på SLK som huvudprocessägare INFRA + TP Ger direktiv, följer upp och samordnar Sammanhållen organisation (”Borlängemodellen”)


Ladda ner ppt "Alternativ 1 Stark beställarfunktion Renodlad marknadslösning 100 procentig konkurrensutsättning TP konkurrerar men har ingen garanti om uppdrag TP kan."

Liknande presentationer


Google-annonser