Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur skriver jag referensen till ett kapitel i en bok? Lunchseminarium Studieverkstaden, 101206 Magnus Olsson, Umeå UB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur skriver jag referensen till ett kapitel i en bok? Lunchseminarium Studieverkstaden, 101206 Magnus Olsson, Umeå UB."— Presentationens avskrift:

1 Hur skriver jag referensen till ett kapitel i en bok? Lunchseminarium Studieverkstaden, 101206 Magnus Olsson, Umeå UB

2 Varför ska Du skriva referenser? Tydligt visa vad som är dina egna, tankar och formuleringar och vad som Du hämtat från andra källor -> Undvika plagiering -> http://www.umu.se/digitalAssets/48/48297_fusk-och-plagiat- 2010.pdf Möjlighet för läsare att fördjupa sig i ämnet Visa omfånget av materialet Du gått igenom till din PM/uppsats

3 Vilka referenssystem finns det och vilket ska Du välja? Harvard, Oxford, Vancouver, APA, MLA, Turabian se tex http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/andra- referenssystem http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/andra- referenssystem Hör med din lärare/handledare vad som gäller på din institution! Välj ett referenssystem Du ”trivs” med och var konsekvent!

4 Harvardsystemet Kallas ibland parentessystemet eller författare-årtalssystemet Harvardsystemet består av två delar; käll/texthänvisningar i den löpande texten inom parentes och en referenslista/källförteckning på slutet http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser

5 Hur refererar jag till det här bokkapitlet? Ersson, Svante & Wide, Jessika (2001). Valdeltagandet i Sverige: variation i tid och rum. s. 149-168 -> Kapitlet ingår i följande bok -> Jönsson, Christer (red.) (2001). Rösträtten 80 år: forskarantologi. Stockholm: Justitiedepartementet

6 I den löpande texten (källhänvisning) Jämfört med andra västeuropeiska länder är valdeltagandet i Sverige högt (Ersson och Wide 2001, 149). alternativt Ersson och Wide (2001, 149) beskriver valdeltagandet i Sverige som högt i jämförelse med övriga Västeuropa.

7 I referenslistan Ersson, Svante och Wide, Jessika (2001). Valdeltagande i Sverige: variation i tid och rum. I Rösträtten 80 år: forskarantologi, Christer Jönsson (red.), 149-168. Stockholm: Justitiedepartementet.

8 Om jag vill citera från Ersson och Wides kapitel – hur gör jag då? Korta ordagranna citat med angivelse av författare, årtal och sidnr. Exempel: ”Nivån på valdeltagandet kan på olika sätt tolkas som ett tecken på den representativa demokratins hälsotillstånd.” (Ersson och Wide 2001, 151) alternativt Ersson och Wide (2001, 151) skriver: ”Nivån på valdeltagandet kan på olika sätt tolkas som ett tecken på den representativa demokratins hälsotillstånd.”

9 Hur refererar jag till webbsidor, blogginlägg och material på internet? Använd samma principer när Du refererar till webbsidor som för tryckt material!

10 http://www.guardian.co.uk/science/blog/2010/sep/29/statistics-lies-abuse

11 I den löpande texten (källhänvisning) Statistik kan användas för att vilseleda om inte läsarna kontrollerar den (Parker 2010). alternativt Parker (2010) menar att statistik kan användas för att vilseleda om inte läsarna kontrollerar den.

12 I källförteckningen Parker, Matt (2010). The simple truth about statistics. Guardian.co.uk Science blog, 10-09-29. http://www.guardian.co.uk/science/blog/2010/sep/29/statistics- lies-abuse (Hämtad 2010-10-10)

13 Hjälpmedel när Du arbetar med referenser Office 2007 och 2010 -> Fliken referenser Referenshanteringssystem -> exempelvis Endnote web eller Zotero.


Ladda ner ppt "Hur skriver jag referensen till ett kapitel i en bok? Lunchseminarium Studieverkstaden, 101206 Magnus Olsson, Umeå UB."

Liknande presentationer


Google-annonser