Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Säkert dricksvatten Presenterad av Bengt Ottefjäll ProMaqua.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Säkert dricksvatten Presenterad av Bengt Ottefjäll ProMaqua."— Presentationens avskrift:

1 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Säkert dricksvatten Presenterad av Bengt Ottefjäll ProMaqua

2 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Vattenverk 2

3 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Allmänna uppgifter – behandling på Vattenverk 3 Rå- vatten KOAGULERING FLOCKNING FÄLLNING FILTRERING Förbehandling slutbehandling mellan behandling Behandlat vatten  Oxidation av oorganiska föreningar ( Fe2+, Mn2+,…)  Eliminering av smak och lukt  Oxidation av organiska mikroföreningar  Acceleration av bionedbrytningen av organiska föroreningar  Desinfektion ; varaktigt skydd av distributionssystemet

4 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Vattenverk? 4

5 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Vattenverk! 5 ?

6 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Desinfektion – mobil enhet början förra århundradet 6

7 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Desinfektion: Förtjänst och Biprodukt Risk 7 Biprodukt risk (Morris) Risk Dos av Desinfektant Mikrobiologisk Risk Optimal Area

8 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Riskanalys från råvatten till tappkran 8 Världshälsoorganisationen WHO framhåller att det krävs ett arbetssätt som inkluderar hela försörjningskedjan, från råvatten till tappkran. WHO pekar på begränsningarna i att uteslutande förlita sig på provtagning av färdigproducerat dricksvatten, så kallad efterkontroll, för att garantera ett säkert dricksvatten till kon­sumenterna (WHO, 2008).

9 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Endotoxin i svenskt kranvatten 9 Svenskt Vatten Utveckling Bibliografiska uppgifter för nr 2008-20 Rapportens titel: Endotoxin i svenskt kranvatten 1.7 Vad händer mellan vattenverket och tappstället hos konsumenten? Endotoxin från cyanobakterier och gramnegativa bakterier analyserades i 800 svenska vattenprov. Vattenverken reducerade toxinet 0– 99,9 %. Abonnenters kranvatten hade normalt upp till ca 10 ggr högre halter jämfört med vattenverkens utgående dricksvatten.

10 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Primär och sekundär desinfektion 10 EPA Primär desinfektion: Den första (dvs., primära) desinfektanten som används i ett behandlingssystem, med det primära målet för desinfektanten att uppnå det nödvändiga CT-värdet (dvs., mikrobiell inaktivering). Sekundär desinfektion: Den sekundära desinfektanten som används i ett behandlingssystem, med det primära målet för desinfektanten att upprätthålla en desinfektionsresidual genom hela distributionssystemet.

11 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Välj en desinfektionsstrategi 11  Utvärdera den nuvarande primära desinfektionsmetoden  Välj en primär desinfektant  Välj en sekundär desinfektant Tre faser (enligt EPA) :

12 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Flödesdiagram för att begränsa valet av en ny Sekundär Desinfektant 12

13 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Jämförelse av Desinfektanter 13

14 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Primär/Sekundär desinfektantkombinationer 14

15 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Hur gör andra? 15 35 km 25 km 45 km 10 km 50 km  German „Zweckverband Landeswasserversorgung“ - 100 Mio m³ per year potable water supply to 3 Mio of inhabitants in the area of Stuttgart and NE-Württemberg - surface water out of the Danube river after flocculation, oxidation with ozone and AC-filtration - distribution network: 770 km length - distribution time up to 4 days - multiple dosing points for the disinfectant  ClO 2 instead of chlorine since 1986 - high disinfection capacity even at high pH - no THM and other AOX - improvement of taste and smell

16 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Vad händer hos andra? 16 C.J. Volk et al, J. Environ. Eng. Sci. 1: 323-330 (2002) Municipal Water Distribution Networks  Field test study in Oregon, Canada [C.J. Volk et al, J. Environ. Eng. Sci. 1: 323-330 (2002)] - 4.600 m³ per day potable water supply to 2.300 inhabitants - surface water out of the Lake Huron after pre-chlorination, flocculation, filtration and post-chlorination 0,7-1,0 mg/L - varied water temperature 11-20 °C during the study - distribution time up to 72 hours  replacement of Cl 2 by ClO 2 in a 3,5 month test period - 0,5-0,6 mg/L ClO 2 residual - ClO 2 residuals averaged 0,27 mg/L in the network and 0,20 mg/L at the end of the system - no microbiological difference compared to chlorine - dramatic decrease in THM and haloacetic acid levels  improved water quality after switching over from Cl 2 to ClO 2

17 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Vattenverk! 17

18 Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Lycka till! 18


Ladda ner ppt "Experts in Chem-Feed and Water Treatment www.prominent.com Säkert dricksvatten Presenterad av Bengt Ottefjäll ProMaqua."

Liknande presentationer


Google-annonser