Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anci 31.1.2012. Kvällens tema: Valfria ämnen i åk 8 och åk 9.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anci 31.1.2012. Kvällens tema: Valfria ämnen i åk 8 och åk 9."— Presentationens avskrift:

1 Anci

2 Kvällens tema: Valfria ämnen i åk 8 och åk 9

3 Anci MO3 åvt3 åvt3 åvt A1-språk(FI)233 A2-språk(EN)223 MA343 BI/GE223 FY/KE232 HK111 RE/LK111 HI/SL223 MU1-- BK2-- TN/TS3-- HL3-- GL22,42,6 EH0,40,61 Valfria ämnen0,664,4 ____________________________________ 30 åvt30 åvt30 åvt Timfördelningen åk7åk8åk9

4 Anci G1G2G3G4G5ämneåvt 33333FK MA MO BG EN FI HI RE/LK HK EH0, GL2, Valfria6 30 Åk 8 Periodisering Termin I Termin II

5 Anci G1G2G3G4G5ämneåvt 22222FK MA MO BG EN FI SL RE/LK HK EH GL2, Valfria4,4 30 Periodisering Åk 9 Termin I Termin II

6 Anci Valfria ämnen Åk 86 åvt 3 ämnen hela läsåret, 2 vt per ämne : MU,BK,TS,TN, GL,HL,TY,FR eller IT Åk 9 4,4 åvt 2 ämnen hela läsåret, 2vt per ämne : MU,BK,TS,TN,GL,HL, TY,FR eller IT + en fördjupad kurs, 1 vt under 14,4 veckor= 0,4 åvt (G4,5) i (MO),FI,EN,MA,BI,(KE),MU,BK,TS,TN,GL,HL eller IT Byte av valfritt ämne kan ske mellan åk 8 och åk 9

7 Anci Skolans valfria ämnen ger möjlighet till en mångsidig utveckling av olika färdigheter Nu kan du inverka på hurudan din läsordning blir under åk 8 och åk 9! Utgå från dina egna intressen och personliga resurser  var medveten om att en del ämnen medför läxor och prov Valfria ämnen

8 Anci Bedömning av valfria ämnen En enhetlig lärokurs i B2-språken (tyska och franska) innebär 4 åvt. Du bör läsa dessa språk både i åk 8 och i åk 9. De valfria ämnena som utgör en enhetlig lärokurs siffror på minst 2 åvt bedöms med siffror. Valfria ämnen vars lärokurs understiger 2 åvt och helheter som består av sådana lärokurser bedöms verbalt (godkänd/underkänd). Om ett valfritt ämne som bedöms verbalt betraktas som fördjupade studier i ett ämne kan prestationen höja vitsordet i det gemensamma ämnet.

9 Anci Gymnasieutbildning Medeltalet i följande ämnen på avgångsbetyget beaktas: modersmål och litteratur, A-språken, B-språk, matematik, fysik, kemi, geografi, biologi, historia, samhällslära, religion eller livsåskådning och hälsokunskap. GL BK HL ? Antagningsgrunder till fortsatta studier på andra stadiet Yrkesinriktad grundexamina Inom alla utbildningsområden beaktas avgångsbetygets medeltal samt vitsord i gymnastik, bildkonst, slöjd, huslig ekonomi och musik. Medeltalet av de tre bästa ämnena beaktas.

10 Anci Åk 8lå Kryssa för de tre (3) ämnen du väljer. Välj dessutom ett reservämne genom att skriva in ett R i den rutan. BK MU TS TN GL HL TY FR IT R Valblankett/kursbricka

11 Anci Åk 9lå Kryssa för de två (2) ämnen du väljer. Välj dessutom ett reservämne genom att skriva in ett R i den rutan. BK MU TS TN GL HL TY FR IT Kryssa för en (1) fördjupad kurs. Välj dessutom en reserv genom att skriva in ett R i den rutan. FI EN MA BK BI MU TS TN GL HL TY FR IT R R

12 Anci Valblankett + undertecknat följebrev returneras senast måndagen den 6 februari 2012 till elevhandledaren!

13 Anci TS, textilslöjdA1 MU, musikA2 FR, franskaA3 BK, bildkonstA10 TY, tyskaA14 EN, engelskaA12 TN, teknisk slöjdC6 IT, informationsteknikB2 BI, biologiB3 MA, matematikB5 FI, finskaB6 GL, gymnastikB7 HL, huslig ekonomiC2 Ämnesstationer


Ladda ner ppt "Anci 31.1.2012. Kvällens tema: Valfria ämnen i åk 8 och åk 9."

Liknande presentationer


Google-annonser