Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"— Presentationens avskrift:

1 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Ett hem att växa i − grundutbildning för jour- och familjehem Välkommen! 2015-01-13 Socialstyrelsen och (kommunen eller organisationens namn)

2 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Första mötet 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Utbildningens mål och innehåll Presentationsrunda Dessutom introduktion till: vad familjehemsvård är varför barn placeras samhällets uppgift i grova drag barns erfarenheter och rättigheter familjehems erfarenheter och motiv

3 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Utbildningens mål 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Ge kunskaper om familjehemsvården och barnen ramarna för uppdraget – lagstiftning, samarbete, roller barnens behov och rättigheter Ge möjlighet att förbereda sig på krav som ställs och påverkan på den egna familjen

4 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Innehåll − åtta delar 1. Familjehemsvården och barnen 2. Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus 3. Att stödja barns behov av närhet och anknytning 4. Att hantera separationer och förluster 5. Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse 6. Barns skolgång och hälsa 7. Att fostra och vägleda 8. Vardagen i familjehemmet 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

5 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt 1. Familjehemsvården och barnen

6 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Familjehemsvården förr och nu 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Första fosterbarnsstadgan 1785 – Mål: att rota sig och växa upp SoL och LVU kom 1982 – SoL – frivillighet och samverkan – LVU – tvång – Mål: återförening Ändrad syn på barn, Barnkonventionen 1989 1920-talet: 37 000 barn − nu: 12 000 barn

7 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Olika typer av familjehem Jourhem Rekryterade familjehem Släktinghem/nätverkshem Utredning och godkännande krävs. 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

8 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Skyddsfaktorer hos barnet − exempel Förmåga att förstå och komma överens med andra Förmåga att lösa problem Humor Tålighet och uthållighet Förmåga att kontrollera impulser och känslor Initiativförmåga, psykisk energi, nyfikenhet Framgång i skolan Intelligens 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

9 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Skyddsfaktorer hos familj och närmiljö − exempel Bra skolgång Bra relation med sin vårdnadshavare God omvårdnad och tillsyn Så få separationer som möjligt från viktiga personer Vara omtyckt av vuxna Yttre stöd från grannar och lärare Möjlighet till fritidsintressen 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

10 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Tänk om det gällde mig och mitt barn? Vad tycker du att familjehemmet i första hand behöver tänka på för att det ska bli bra för dina barn?

11 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Barnkonventionens huvudprinciper 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra skäl Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och alla åtgärder som rör barn Barn och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar Barn och unga ska ges möjligheter att framföra sina åsikter i frågor som berör dem

12 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Barnets rättigheter Principen om barnets bästa Rätt att få information Rätt att komma till tals Hänsyn ska tas till barnets vilja utifrån ålder och mognad 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

13 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt 2. Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus

14 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Syfte med andra mötet 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Få kunskap om lagstiftning som styr familjehemsvården socialtjänstens uppgifter under placering det tredelade föräldraskapet och vikten av samarbete roller och ansvar.

15 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Grundläggande principer Barns rätt till omvårdnad, trygghet, god fostran. Ej kroppslig bestraffning eller andra kränkningar (FB) Barnets bästa och rätt till delaktighet Barn ska i första hand växa upp hos föräldrarna God vård – trygg, säker, ändamålsenlig, med kontinuitet Återförening ska eftersträvas Främja kontakt med anhöriga 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

16 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Socialtjänstens handläggning av barn i familjehem 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

17 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Vårdnadshavarens roll Vara barnets juridiska företrädare med ansvar och rättigheter Respektera barnets rättigheter LVU – begränsat inflytande, umgängesrätt, kontakt och delaktighet är grunden SoL – vårdnadshavarens samtycke krävs för placering, bestämmer i alla större frågor 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

18 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Socialtjänstens roll Följa lagen Respektera barnets rättigheter Ansvara för att barnet får god vård Besluta tillsammans med vårdnadshavarna i frågor som inte rör vardagen Ansvara för utredning, planering, uppföljning, stöd efter vård Stödja barn, föräldrar och familjehem Vara ”spindeln i nätet” och samverka 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

19 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Familjehemmets roll Ge god omvårdnad i vardagen Besluta i vardagsfrågor Respektera barnets rättigheter Samråda och samarbeta Stödja föräldrakontakten Följa överenskommelser 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

20 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Gruppuppgift 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Ett barn som är placerat i familjehem har många personer med olika funktioner och roller omkring sig. Skriv upp de personer, funktioner och roller som ni tänker ska, kan eller bör finnas runt barnet. Skriv tydligt så att alla ser! Skriv på blädderblock

21 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 33pt BBIC-triangeln 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

22 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Vilka föräldraförmågor är viktigast för familjehemmet att fokusera på? Finns det föräldraförmågor som det är viktigt att ta tillvara? Hur kan familjehemmet komplettera föräldrarnas brister?

23 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt 3. Att möta barns behov av närhet och anknytning

24 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Syfte med tredje mötet 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Få kunskap om barns förutsättningar och uppväxtförhållanden vad anknytning är och hur den växer fram anknytningsmönster och deras betydelse hur familjehemsföräldrar kan påverka samspelet positivt.

25 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Vem eller vilka gav dig trygghet när du var liten och hur? Vad har du för tankar om anknytning mellan dig själv och dig egna barn?

26 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Anknytningscirkel 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem BehovReaktion Tillfreds- ställelse Tillit Barnet

27 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Anknytningsmönster 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Trygg anknytning Otrygg anknytning – Undvikande anknytning – Ambivalent anknytning – Desorienterad anknytning – Kontrollerande anknytning

28 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Hur känner sig Susanna? Vilka tankar har hon om att flytta till familjehemmet? Fundera på!

29 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Vilka tankar får ni om att ta emot en flicka som Susanna? Hur kan man hjälpa henne att slappna av och lita på familjehemsföräldrarna? Fundera på!

30 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Skapa ett positivt samspel 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Visa kärlek, värme och omsorg Sätt gränser och regler som barnet kan klara Var lyhörd och ha tålamod Skapa struktur i vardagen Agera lyhört och förutsägbart Småprata och sätt ord på göranden, tankar och känslor

31 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Hjälp barnet att 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem släppa oro för föräldrar − ge saklig info känna igen och sätta ord på känslor hantera känslor – var en förebild

32 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt 4. Att hantera separationer och förluster

33 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Syfte med fjärde mötet 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Få kunskap om vilka separationer, kriser och förluster ett barn som flyttar till familjehem kan ha varit med om hur en sorgeprocess kan te sig för ett barn som flyttar till ett familjehem hur man som kan hjälpa barn att gå vidare.

34 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Krisens stadier 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem ChockReaktionBearbetningNyorientering

35 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Hur kan ett barn tänkas reagera i ”er” fas? Hur tror ni att ni som familjehem skulle bemöta barnet? Tror ni att ni skulle behöva hjälp och i så fall vilken?

36 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Familjehemmets viktiga roll 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Beständiga vuxna Ett väl fungerande vardagsliv Göra orsaken till placeringen begriplig Tala även om det svåra Professionell hjälp ”Rätt” familjehem En tillitsfull relation

37 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt 5. Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse

38 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Syfte med femte mötet 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Få kunskap om barns behov av relationer som finns kvar över tid betydelsen av att familjehemmet finns kvar för barnet skälen till varför barn normalt bör ha kontakt med sin ursprungsfamilj och andra viktiga personer.

39 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Varför ska barnet ha kontakt med sin ursprungsfamilj, det vill säga föräldrar, syskon och andra släktingar?

40 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Umgänge mellan barn och föräldrar 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Grundprincip i lagen att barnet ska ha umgänge med sina föräldrar Umgängesplan Frivilliga placeringar LVU-placeringar

41 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Ett barn kommer tillbaka efter umgänge med mamma eller pappa och berättar att föräldern var mer eller mindre berusad hela tiden. Vad kan du säga som bekräftar barnets negativa upplevelse utan att fördöma föräldern? Fundera på!

42 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Att finnas kvar för barnet 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Satsa på att bygga upp en bra kontakt med barnets föräldrar Försök upprätthålla kontakten med barnet efter hemflytt Bekräfta för barnet hur viktig hon eller han är för er Stå ut vid tonåringens frigörelse

43 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt 6. Barns skolgång och hälsa

44 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Syfte med sjätte mötet 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Få kunskap om utbildningens betydelse för barn forskning om placerade barns skolgång och hälsa hälsa och psykisk ohälsa tonåringar och hälsorisker socialtjänstens ansvar för barns hälsa och utbildning hur familjehemmet kan stödja barns skolgång och hälsa

45 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Forskning om skolgången Det finns ett starkt samband mellan låga betyg i årskurs 9 och framtida problem Det är 2−3 gånger vanligare med låga betyg hos familjehemsplacerade barn jämfört med andra barn För låga förväntningar - placerade barn underpresterar trots normal begåvning och flera år i familjehem 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

46 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rättvist?

47 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Framgångsfaktorer 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Samverkan mellan alla inblandade Samordning av resurser Pedagogisk kartläggning av barnet Individuella planer med mål Handledning

48 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Vilka positiva erfarenheter har du av att läsa tillsammans med barn? Hur kan man öka barns och ungas läsintresse? Exempel utifrån olika åldrar.

49 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Hur skulle ni, konkret, kunna hjälpa Danny på hemmaplan? Behöver ni eller Danny hjälp från annat håll också? Vad behöver ni och från vem? Fundera på!

50 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Forskning om placerade barns hälsa 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem 75−80% av barnen lider av kroppslig och psykisk ohälsa Många har inte fått del av basprogram i barn- och skolhälsovård Brister tandvård Socialtjänsten har dålig kännedom om barnens hälsa Högre risk för framtida sociala och psykiska problem

51 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Psykisk ohälsa 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Oro och nedstämdhet Huvudvärk och magont Sömnsvårigheter Svårigheter kring matsituationen Utagerande beteende och aggressivitet Blyghet och ängslan Svårigheter att förstå andra och att göra sig förstådd Skolproblem

52 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Var går gränsen mellan vad som kan vara normalt och hanterbart för familjehemmet och vad som kräver professionell hjälp? Hur kan man tänka om Sabina i vinjetten och hur skulle ni själva hantera situationen? Fundera på!

53 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt 7: Att fostra och vägleda

54 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Syfte med sjunde mötet 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Få kunskap om likheter och skillnader mellan förälder och familjehemsförälder beteendeproblem som riskfaktor hur positiv samvaro kan byggas hur onda cirklar kan brytas betydelsen av att uppmärksamma det positiva.

55 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Känns rollerna realistiska eller är det något som inte stämmer med verkligheten? Är något oklart? Vad känns som den största utmaningen för dig?

56 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Om beteendeproblem som riskfaktor 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Alla placerade barn har inte beteendeproblem Positiva förväntningar − positiva beteenden Beteendeproblem kan ha olika orsaker och kräva olika bemötanden Att skapa en god relation är grunden

57 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Vilken typ av uppmuntran använder du? Vad skulle du behöva göra om du ville öka graden av uppmuntran?

58 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Vad tror du Maria känner och hur kan hon hantera sina känslor? Vad är viktigt att tänka på för att nå fram? När och hur kan det vara klokast att tala med Daniel? Fundera på!

59 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Aktivt lyssnande 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Visa med din kropp att du lyssnar Lyssna färdigt, avbryt inte Använd ”öppna frågor” Hjälp till att sätta ord på känslor, men var lyhörd

60 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 26pt 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Rollspel 1: Daniel börjar: ”Jag tänker inte gå till den där jä-a fotbollsträningen för ledaren är ojuste!” Rollspel 2: Maria börjar: ”Jag hörde av din lärare att du inte var i skolan i måndags”.

61 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Effektiv kommunikation 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Välj tillfälle och se till att fånga uppmärksamheten Var kortfattat och tydlig, men vänlig Tala om vad du önskar – inte vad du inte önskar Skapa tid för barnet att utföra en uppmaning och andra önskemål

62 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt De tre korgarna 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Ej förhandlingsbart Förhandlingsbart Låt passera, barnet bestämmer själv

63 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Vad tycker du om att använda belöningar och konsekvenser? Vilka erfarenheter har du från din barndom? Erfarenheter med egna barn? Fördelar och nackdelar? Fundera på!

64 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Viktigt om belöningssystem Barnets delaktighet och barnets bästa Begränsad tid Avgränsat moment, inte aktivt barnets hela vakentid Endast positiv förstärkning, inte straff Belöningar får inte omfatta det som barnet har rätt till ändå 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

65 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt 8. Vardagen i familjehemmet

66 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Syfte med åttonde mötet 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Få kunskap om att det är en omställning för ett barn att flytta in i en ny miljö viktiga frågor att tänka på när barn flyttar in viktiga frågor inför ungdomars utflytt på vilka sätt den egna familjen och egna barnen kan påverkas.

67 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Finns det vanor, traditioner och rutiner i din familj som är mycket viktiga? som du inte vill ändra på? som du kan tänka mig att ändra på för att anpassa dig till barn som flyttar in? Ska barnet få inflytande över vanor och traditioner? Fundera på!

68 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Reflektion 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Om du har egna barn, hur har de blivit förberedda på att de kanske ska få eller har fått fostersyskon? Hur tror du att det påverkar dina barn att du blir familjehem?

69 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Att tänka på − vuxna De vuxna behöver prata och stötta varandra Egen släkt och vänkrets berörs − styrka och svårighet Ta hjälp av släkt och vänner om möjligt Försök hitta en personlig strategi för stresshantering som promenad, fotboll, yoga…. 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

70 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, normal 19pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Att tänka på − barn 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Förbered och involvera de egna barnen inför placeringen Alla barnen i familjen behöver tid och uppmärksamhet – både egna och placerade Var observant på relationen mellan barnen En god relation mellan barnen betyder mycket och extra stöd kan behövas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det

71 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem ”Det kan vara jobbigt medan det pågår. När man är mitt uppe i konflikter och svårigheter och när nästan all energi går åt till barnet, då är det tungt.” Familjehemsförälder

72 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem ”Men när man kommit igenom det där och nått en lösning, använt sig av sina kunskaper och fått ny kunskap och erfarenhet, då känns det så bra.” Familjehemsförälder

73 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 19pt Rubrik: Century Gothic, bold 33pt Innehåll 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

74 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Punktlista nivå 1: Century Gothic, bold 26pt Nivå 2: Century Gothic normal 26pt 2015-01-13 Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem Tack för att du har deltagit! Lycka till!

75 Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl), välj ”Behåll endast text” Rubrik: Century Gothic, bold 26pt Mer information finns på: www.socialstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Att visa fotnot, datum, sidnummer Klicka på fliken ”Infoga”och klicka på ikonen sidhuvud/sidfot Klistra in text: Klistra in texten, klicka på ikonen (Ctrl),"

Liknande presentationer


Google-annonser