Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Amerika/USA Då och nu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Amerika/USA Då och nu."— Presentationens avskrift:

1 Amerika/USA Då och nu

2 Huvudrubriker Förhistoria Native Americans Nya landet Slaveri
Inbördeskrig Krig – ww1, ww2, kalla kriget, Vietnamkriget, Gulfkriget, Kriget mot terrorism (Afganistan, Irak) Amerika idag

3 Förhistoria Redan för ca 1000 år sedan ”upptäcktes” Amerika, men inte av Columbus utan av nordbor som hade gett sig ut på havet. De var på väg mot Grönland, kom ur kurs och fortsatte och hittade till slut land som var den amerikanska kusten. Nordborna kom att kalla detta land för Vinland. Det fanns redan folk i Vinland och nordborna handlade med dessa under många år men till slut anföll de som bodde i Vinland nordborna och man slutade åka dit. På 1200-talet skrevs berättelser ner om nordbor som hade åkt till Vinland (Grönlänningssagan och Erik Rödes saga).

4 Native Americans Urbefolkningen i Amerika kallas felaktigt för indianer. Det var Columbus som hade seglat fel, han skulle till Indien men hade kommit till de karibiska öarna (Sydamerika) och kallade då befolkningen för indianer. Nu för tiden anses det amerikanska ordet indians vara nedsättande och man föredrar att säga Native Americans. Det fanns och finns många olika grupper/stammar av Nativ Americans t.ex: Apache, Cherokee, Cheyenne och Sioux. Det stammarna hade gemensamt var att de hade en liknande livsåskådning som kallas schmanism: allt levande har en ande och ett värde som respekteras och hedras men ingen allsmäktig Gud som bestämmer över dom. De hade en schaman eller medicinman som var klanens högste medlem som hade kontakt med andarna. De levde också förr i tiden som jägare/samlare/nomader. Nu för tiden finns ungefär 2,5 miljoner Native Americans om man slår ihop Kanada och USA. Många av dessa bor i reservat (landområden (dåliga) som de har blivit tilldelade av staten att bo på) och förhållandena där är inte bra, stor arbetslöshet 65-90%, fattigdom och endast 54% går ut den vanliga skolan fick de rätt att utöva sin livsåskådning igen, vilket hade varit förbjudet sedan länge. Dessa människor är en grupp i det amerikanska samhället som inte har fått sina rättigheter tillgodosedda.

5 Nya landet På 1600-talet blev stora områden på Nordamerikas östkust brittiska kolonier. De första tretton kolonierna. Folk sökte sig till Amerika för att få bättre liv, mer självständighet, religionsfrihet och för landets resurser/tillgångar gjorde folket i kolonierna uppror och ville bli befriade från det brittiska styret. Ett krig bröt ut och det varade i 6 år. År 1783 tvingades England att erkänna att USA var ett fritt och självständigt land. I det nya landet bestämdes att det inte skulle vara nån kung som bestämde över folket utan att folket skulle bestämma över sig själva med en vald president som statsöverhuvud. Den förste presidenten hette George Washington. Visserligen fick inte slavar, indianer och kvinnor rösträtt då och inte heller vita män med för låg eller ingen inkomst. USA blev det mest demokratiska landet i världen, på den tiden! På den tiden fanns 4 milj invånare i landet, och de flesta som man räknade med bodde på östkusten. Varefter fler kom till landet och befolkningen växte tog man sig längre o längre väster ut för att få land att bruka. USA köpte eller erövrade väldiga landområden som tillhört England, Frankrike, Spanien och Mexiko. Alaska köptes av Ryssland. Allt eftersom land erövrades tvingades indianer bort eller dödades helt enkelt. Den första flaggan för USA hade tretton stjärnor, en för varje delstat, och den nuvarande har 50 stjärnor.

6 Slaveri För att kunna bruka all bördig jord som fanns i landet behövdes arbetskraft, som det var ont om och man började hämta människor i Afrika som skulle arbeta som slavar. I USA:s självständighetsförklaring står det att ”alla människor är skapta jämlika”. Så för att försvara att använda vissa som slavar hittade man på att de svarta tillhörde en annan ras och inte var riktiga människor. Minst 12 milj ända upp till 20 milj människor togs från Afrika för att bli slavar. De transporterades under vidriga förhållanden på skepp som tog minst tio veckor på sig för att ta sig mellan Afrika och Amerika. När de kom till Amerika fanns det slavauktioner där de såldes till plantageägare och andra som behövde arbetskraft. Familjer splittrades och efter försäljningen var slaven en ägodel eller som ett djur hos den som hade köpt den. Slavhandeln kallas triangelhandeln eftersom den innehöll tre delar. I Europa lastade man tyger, vapen, sprit, kopparföremål och järn, sen for man till västafrika och bytte lasten mot afrikaner (som hade tillfångatagits) som sedan skeppades till Amerika för att arbeta som slavar på plantager som odlade kaffe, bomull, tobak och socker och dessa produkter skickades sen till Europa och såldes. Slavhandlare och köpmän blev rika. Europeiska hamnstäder blomstrade. Livet som slav var mycket hårt, brutalt och många dog en för tidig död. De hade inga rättigheter och tvingades arbeta hårt från morgon till kväll. Slavar kontrollerades hårt och med grymma metoder. Om de inte gjorde som de blev tillsagda blev straffen mycket grymma, de kunde bli piskade, brända, kvävda, hängda, sålda, nån de tyckte om kunde bli såld, barn togs från sina föräldrar och makar skildes åt. Både förslavde amerikaner och vita slaverimotståndare kämpade länge för att få bort slaveriet. Kampen mot slaveriet var stor i Europa och det kom att kallas den första massproteströrelsen i modern tid. Den mest aktiva grundades av tolv personer i England 1787 och kallas de första abolitionisterna. Men det var en seg och långdragen kamp och det blev inte lättare när den franska revolutionen (som hade som slagord: frihet, jämlikhet och broderskap) slogs ner Från första mötet tog det 20 år innan det kom igång ordentligt1807 och ytterligare 27 år innan slaveriet förbjöds 1834 i alla brittiska kolonier förbjuds slaveriet i Amerika efter inbördeskriget.

7 Inbördeskrig 1861 utbröt ett inbördeskrig i USA för att staterna i södra delarna av landet tyckte att staterna i norr bestämde för mycket över dom. Kriget handlade mest om pengar och makt, och inte som många tror om slaveriets vara eller inte vara. Detta krig brukar kallas det första moderna kriget eftersom man använde industrisamhällets nya uppfinningar som massproducerade vapen, järnvägar och telegraf för att lättare kunna transportera folk och berätta var fienden fanns och kunna döda dom. Abraham Lincon var president under kriget och han ville till varje pris hålla ihop alla stater till ett land, han sa: ”Om jag kunde rädda unionen utan att befria en enda slav, så skulle jag göra det”. Mitt under kriget bestämde Lincon sig för att förbjuda slaveriet i sydstaterna, så fick han kriget att se ut som om det var ett mycket finare krig än kampen om makt. Då kunde han säga att det var för att befria slavarna. Efter fyra års krig segrade nordstaterna 1865, för de hade större befolkning, fler soldater och fler vapenfabriker än sydstaterna.

8 Krig Ww1 Ww2 Kalla kriget Vietman Gulfkriget Kriget mot terrorism
Dessa är några av de mest kända krigen som USA har varit inblandade i utanför deras eget landområde. Många liv har spills, många kronor har det kostat och många undrar varför USA har till uppgift att kriga i världen, men många anser också att tack vare USA och att de blandar sig i konflikter i världen så blir världen en bättre plats för alla människor att leva i.

9 Amerika i dag Befolkning, det finns ca 310 milj invånare i USA. 80% är vita, 13% svarta, 4% asiater och övriga 3% är ursprungsbefolkningar. Politik, USA har en folkvald president och han bestämmer tillsammans med representanter från de två stora partierna Republikanerna och Demokraterna. De väljs som representanter till Kongressen, Kongressen är delad i två kammare, Senaten (100 st) och Representanthuset (435). Varje delstat har egna författningar (regler och lagar) och sen finns det en författning som gäller hela landet. Det är därför det i vissa delstater är tillåtet med dödsstraff i USA men inte i alla. Barack Obama är den nuvarande presidenten och han är den 44:e presidenten. Han har också fått Nobels fredspris, för att han hade bra idéer om världsfreden och samarbete mellan länder. Ända från slutet av ww2 har USA haft stor påverkan på övriga världen. USA är en av världens största ekonomier, så när det går dåligt för USA så påverkar det även övriga världen. Levnadsstandarden i USA hör till de högsta i världen, men skillnaderna mellan fattiga och rika är större än i de flesta andra industriländer. 1femtedel av alla inkomster gick till den procent av befolkningen som är rikast. Det finns stora motsättningar i landet eftersom det finns så skilda levnadsförhållanden. Många är helt vanliga medelamerikaner, vissa är otroligt rika och många är väldigt fattiga. Ett exempel är sjukförsäkringssystemet i USA vilket innebär att du själv ska betala in till en försäkring och att den sedan ska betala om du behöver sjukvård, men nu är dessa försäkringar väldigt dyra och många väljer bort detta och när de då blir sjuka har de inte samma valmöjlighet när det kommer till sjukvård. Minst 30 milj amerikaner saknar sjukförsäkring 2009. En annan svår fråga är de mänskliga rättigheterna eftersom många i USA anser att de inte har samma rättigheter som andra. Många olika grupperingar uttrycker sitt missnöje över att inte få tillgång till utbildning, arbete och att vara en självklar del av det amerikanska samhället med rätt att vara en fri människa som får tycka och tänka som dom vill. Detta är inget som de som är rika behöver fundera på.


Ladda ner ppt "Amerika/USA Då och nu."

Liknande presentationer


Google-annonser