Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktisk förvaltning av land och landskap Erik Andersson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktisk förvaltning av land och landskap Erik Andersson"— Presentationens avskrift:

1 Praktisk förvaltning av land och landskap Erik Andersson erik.andersson@su.se

2 Grunder Grön infrastruktur och samband – Bortom habitatnätverk – Förvaltning och nyttjande alltid en komponent Samverkan – Helhet mer eller mindre än delarna – Skalhierarkier, behov av integrerade klassificeringssystem 2

3 Systematisk klassificering 3

4 Förvaltning Lokala brukargrupper – Kunskap och engagemang – Nyttjanderätter spelar roll Privat och offentlig – Staden allas ansvar? – Vem kan jobba med vad? Mångfald 4 Från Colding och Barthel 2013

5 Bryggor mellan privat och offentlig Wildlife gardening, Storbritannien Samförvaltning Privata avsättningar Zonering Home owner associations, USA Rådgivning, diskussion, rekommendationer 5

6 Ett sammanhängande landskap Komplettering – Mosaiklandskap - sällan alla resurser finns i ett och samma område – Få solida gränser Tjänsteproducerande områden – Var kommer ekosystemtjänster från? – Hur påverkas tjänstens omfattning och betydelse av omgivningen? 6

7 Ett lapptäcke Tänk er triathlon – en typ av rekreation (eller så har det sagts mig) Kanteffekter, mer än bara buller längs vägar – Kan vara positivt, vilket är tur eftersom städer består mest av kanter. Till exempel är den biologiska mångfalden ofta högre i närheten av större grönområden. 7

8 Ett sammanhängande landskap Komplettering – Mosaiklandskap - sällan alla resurser finns i ett och samma område – Få solida gränser Tjänsteproducerande områden – Var kommer ekosystemtjänster från? – Hur påverkas tjänstens omfattning och betydelse av omgivningen? 8

9 Hur mycket tjänst? Är det lätt att ta sig till det tjänsteproducerande området? Behöver jag utrustning för att erhålla tjänsten? Finns den där hela tiden eller bara ibland? Är den beroende av större ekologiska samband? Vad som ses som en tjänst av mig är inte nödvändigtvis sant för alla. 9

10 Implikationer Resurser är fördelade mellan olika markanvändningar Alla förvaltare är delaktiga, specifika intressen bidrar med olika resurser Så väl positiva som negativa effekter bör bedömas från ett landskapsperspektiv Ett fokus på ekosystemtjänster kan komplettera arbetet med att gynna biologisk mångfald 10

11 Vad är på gång? Funktionella landskap – Biologisk mångfald och ekosystemtjänster – Betydelsen av grön infrastruktur Urban design – Hur kan man bygga för ekosystemtjänster Hur (och varför) kan man engagera sig i ekosystemtjänstförvaltning 11

12 Tack!


Ladda ner ppt "Praktisk förvaltning av land och landskap Erik Andersson"

Liknande presentationer


Google-annonser