Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

D IAGNOSTISKA METODER VID ANEMIUTREDNING Sofia Cegrell, överläkare BFM CLV 2013-06-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "D IAGNOSTISKA METODER VID ANEMIUTREDNING Sofia Cegrell, överläkare BFM CLV 2013-06-04."— Presentationens avskrift:

1 D IAGNOSTISKA METODER VID ANEMIUTREDNING Sofia Cegrell, överläkare BFM CLV 2013-06-04

2 F ÖRSLAG TILL METODVAL VID UTREDNING AV COLON CT-kolon Pat > 70 år med tumörmisstanke/blödning men utan järnbristanemi Då även CT buk är indicerat, t.ex. oklar buksmärta Vid misslyckat tidigare koloskopiförsök Kontroll minst 6 v efter genomgången förmodad divertikulit hos pat > 60 år (om ej tidigare kolonundersökt) Koloskopi eller CT-kolon Pat 50-70 år med tumörmisstanke/blödning men utan järnbristanemi Koloskopi Pat med tumörmisstanke/blödning och klar järnbristanemi oavsett ålder Pat < 50 år med tumörmisstanke/blödning (pga. strålhygien samt större värde av premaligna förändringar Enda alternativet vid utredning av diarré eller inflammatorisk tarmsjukdom Kontroll efter tidigare cancer/premalign polyp Sigmoideoskopi efter 6-8 v vid CT-verifierad sigmoidit och pat < 60 år. Till följd av otillräcklig CT-kapacitet utförs fortfarande stor mängd kolonröntgen på CLV. Vi bedömer vilken metod som är lämplig i samband med remissprioritering.

3 Koloskopi har sammantaget största diagnostiska säkerhet avseende kolorektala polyper och cancer. CT-kolon har hög sensitivitet att påvisa koloncancer och polyper >10 mm, diagnostiska tillförlitligheten jämförbar med koloskopi. CT-kolon har låg förmåga att detektera medelstora polyper (6-9 mm) och otillräcklig förmåga att detektera polyper <5mm. Kolonröntgen har statistiskt signifikant lägre sensitivitet och specificitet för kolorektala polyper och cancer än koloskopi och CT-kolon.

4 S TATISTIK K RONOBERG 2009 CLV Kolonröntgen 933 CT-kolon 278 2012 CLV Kolonröntgen 528 CT-kolon 332 2012 LL CT-kolon 262 Kolonröntgen 15

5 CT- KOLON UTFÖRANDE Laxering – Movprep, Toilax ”Fecal tagging” – E-Z-CAT Koldioxidinsufflation Kontrastinjektion Kroppsläge Utvärdering 2D och 3D

6 A RBETSSTATION

7

8 H UR UTREDER VI TUNNTARMEN ? MR Tunntarm CT Tunntarm Kapselendoskopi

9 MR tunntarm – framför allt för bedömning av inflammatorisk tarmsjukdom. CT tunntarm – äldre patienter. Tumörutredning samt bedömning av inflammatorisk tarmsjukdom. Kapselendoskopi – vid misstanke om gastrointestinal blödning och negativ gastro-/koloskopi är kapselendoskopi förstahandsmetod. Specialistremiss. Utförs för närvarande i Malmö, Eksjö och Kristianstad.

10 TACK!


Ladda ner ppt "D IAGNOSTISKA METODER VID ANEMIUTREDNING Sofia Cegrell, överläkare BFM CLV 2013-06-04."

Liknande presentationer


Google-annonser