Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komponentavskrivningar i praktiken Så här arbetar Partille kommun Katarina Heglind Redovisningschef Ulrika Hylander Controller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komponentavskrivningar i praktiken Så här arbetar Partille kommun Katarina Heglind Redovisningschef Ulrika Hylander Controller."— Presentationens avskrift:

1 Komponentavskrivningar i praktiken Så här arbetar Partille kommun Katarina Heglind Redovisningschef Ulrika Hylander Controller

2 Innehåll - agenda Avgränsningar - ej VA och fastigheter Historik Förutsättningar Tillvägagångssätt och exempel Slutsatser Frågor?

3 Partille – mitt i det goda livet En av Sveriges tio minsta kommuner - Yta: 57,2 km² En av landets 70 största kommuner - Invånare: 36 519 - Invånare per km²: 632 Partille Göteborgsregionen

4 Historik Partille – anläggningar gatuavdelningar Merparten av investeringar i anläggningar har bokförts på 33 år Få utrangeringar har gjorts Enkelt att beräkna kapitalkostnader Budgeterat driftmedel underhållsbeläggningar: 1,8 mnkr (2013)behov normal standard ca 6 mnkr

5 Förutsättningar Oordning i anläggningsreskontran Helägda fastighetsbolaget Partillebo införde 1/1 2013 Externa revisorer förespråkare Flera stora byggprojekt Projektet kring komponentavskrivning startade 2012 RKR, även rek 11.3

6 Tillvägagångssätt Investeringsbudget utökad med medel för underhållsbeläggningar, driftbudget minskad Gemensamt projekt central ekonomi och SBK Genomgångar med fastighetsbolaget Tätt samarbete med förvaltningens tekniker för korrekt bedömning och uppdelning Diskussion/förankring med externa revisorer Information till politiker – ekonomipolicy följs

7 Överväganden Försiktighetsprincipen Väsentlighetsprincipen Hur säkerställa utrangeringar? Vad göra med de gamla anläggningarna?

8 Ställningstagande Anläggningar anskaffade före 2006 Ligger kvar på nuvarande avskrivningstid! Anläggningar anskaffade under 2006- 2013 kommer att åtgärdas Utretts under 2014 62 mnkr

9 Komponentgrupper – Huvudväg – Lokalväg – Bussväg, busshållplats, rondell – GC-väg (inkl torg) – Belysning – Konstnärliga byggnader (broar) – Trafiksäkerhet – Bulleråtgärder

10 Exempel kontering Lokalväg – Slitlager 20%, 20 års nyttjandetid – AG 10%, 40 års nyttjandetid – Förstärkningslager 70%, oändlig nyttjandetid =mark – Tänk utifrån väsentliga delar – Försiktighetsprincipen – Bedömning av kontering utifrån nyttjandetid

11 Inkomster Gatukostnadsersättningar, investerings- och exploateringsbidrag Matchas mot framtida avskrivningar Periodiseras på samma sätt som utgifterna MEN den andel av inkomsten som motsvarar förstärkningslager bokförs direkt som en intäkt

12 Anläggningsregistret Aditro/Economa Upplägg med ny serie komponent, objekttyp Skapa väldefinierade och avgränsade objekt – måste kunna utrangera Koppling WEB-GIS på sikt

13 Konsekvenser Mer administration kring kontering - väsentlighet Ställ högre krav på leverantörer/fakturor Lägre kapitalkostnader (avskrivningar) då större delen klassificeras som mark Ökade utrangeringar Inkomsten påverkar resultatet direkt i större utsträckning – resultatförs direkt avseende mark Internränta – behövs den?

14 Slutsats Det går! Det tar tid – lärdomar på vägen Viktigt att alla parter är med Mål att få bättre kvalitet och ordning i redovisningen, vilket vi är på väg att få!

15 Frågor? Katarina Heglind Ulrika Hylander katarina.heglind@partille.se ulrika.hylander@partille.se


Ladda ner ppt "Komponentavskrivningar i praktiken Så här arbetar Partille kommun Katarina Heglind Redovisningschef Ulrika Hylander Controller."

Liknande presentationer


Google-annonser