Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium 13 oktober 2010 SLU Lobbying i EU – När? Vad? Hur? SLU EU Teamet roll och arbete Paul Jensén Sic itur ad astra (Vägen till stjärnorna)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium 13 oktober 2010 SLU Lobbying i EU – När? Vad? Hur? SLU EU Teamet roll och arbete Paul Jensén Sic itur ad astra (Vägen till stjärnorna)"— Presentationens avskrift:

1 Seminarium 13 oktober 2010 SLU Lobbying i EU – När? Vad? Hur? SLU EU Teamet roll och arbete Paul Jensén Sic itur ad astra (Vägen till stjärnorna)

2 Uppdrag och rapport 2005/2006. Syfte Hur stimulera forskare till ökad “närvaro” i det “Europeiska rummet”? Hur implementera en Europeisering av universitetet? Identifierade huvudområden “Minds and attitudes” “Information and practical support” “Lobbying and networking” “Lobbying and networking” Förslag till organisation

3 “Europeanization of SLU” - Enkät Do you support the view that SLU should work towards a stronger European profile? Av totalt 232 svarade: 89% JA 9% Vet inte 2% NEJ

4 SLU EU Teamets roll Arbeta för ökad kunskap om europeisk/ internationell forskningsfinansiering och ökat deltagande i forskningsprojekt. Verka för uppbyggnad av SLU-nätverk med utökade påverkansmöjligheter. Bygga upp kompetens hos anställda för att underlätta drift av europeiska/internationella projekt. Stimulating awareness Lobbying and networking Practical support Exchange of information Evaluation

5 Organisation för EU-arbetet SLU EU Team (första mötet april 2007) Faculty EU Teams (4 st) Grants Office (GO) Institutioner/ områden SLU- ledning Forskningssekreterare

6 Vad vet forskarna om EU FP? Källa: Tomas Olofsson, Malmö högskola

7 Exempel på initiativ: Utbildning / kurser 1.Grundkurs i forskningsfinansiering och karriärvägar. Grunderna i att skriva ansökningar. 2.Att söka postdoc. 3.Att skriva bra ansökningar – fördjupning. 4.Att skriva bra ansökningar – workshop. 5.ERC, starting grant. 6.Forskarmobilitet. 7.Marie Curie-programmet. 8.EU-finansiering. 9.”How to write a successful application to FP7.” 10.Att koordinera större forskningsprojekt. 11.Feedback på större internationella (FP7) ansökningar. 12.Kvalificerad feedback på större nationella ansökningar. 13.Aktuell information om specifika finansiärer. 14.Ekonomi och budgetstyrning i större projekt. 15.Administration av FP7-projekt.

8 Exempel på initiativ ”An action plan for SLU – practical and strategic views on stimulation of international collaborative projects.” (hösten 2009) 1.Require that departments develop strategic plans for internationalization. 2.Utilize information generated in the KoN process for stimulating international research collaboration. 3.Strengthen actions to increase awareness and influence of future EU research programs. 4.Strengthen strategic alliances in priority areas. 5.Reduce financial barriers for departments, when engaging in international projects. 6.Increase the support to SLU coordinators. 7.Update and revise the list of international financiers eligible for SLU “planeringsbidrag” and “coordinators support”. 8.Streamline administrative routines in a “handläggningsordning” for international projects. 9.Strengthening the capacities to manage and administrate international projects. 10.Stimulate the role and position as international coordinator through improved career opportunities, salary and CV. Rektorsbeslut gällande vissa av förslagen, feb. 2010.

9 Exempel på initiativ

10 Exempel på initiativ: Seminarier ”Den gröna sektorn i Sverige och satsningarna på forskning och innovation inom EU – är lobbying ett skällsord eller en skyldighet?” 28 okt 2008 Några slutsatser: För EU-kommissionen, -rådet och -parlamentet är lobbying en viktig del i kunskaps- och policyuppbyggnaden. Man vill bli ”lobbad”. Viktigt att det sker på ett relevant sätt och vid rätt tidpunkt. Svenska aktörer inom den gröna sektorn utnyttjar inte de möjligheter som finns. Vi behöver samverka effektivare för att nå fram med våra synpunkter – det behövs mer av gemensamma strategier för påverkansarbetet. De som arbetar strukturerat med nätverk, information och sakkunskap i förslag som löser EU-gemensamma problem får genomslag för sina synpunkter. Trovärdigheten hos budbäraren är viktig. Det behövs fler svenskar i expertgrupperna och som koordinatorer i större forsknings- och utvecklingsprojekt.

11 Syfte med dagens seminarium Ge kunskap, dels om FP7 och planeringsprocessen kring FP8, dels om olika aktörers roller. Diskutera och konkretisera hur SLU ska arbeta med lobbying, på universitets-, fakultets- såväl som institutionsnivå, och vilken organisation som krävs för detta.

12 Exempel på konkreta åtgärder för att uppnå ökade påverkansmöjligheter. Ta fram lobbying-strategi – förankrad i verksamheten, supportad av ledning. Starta SLU-internt nätverk med bl. a. erfarna lobbyister. Idka mer spaning – hur gör de som är riktigt framgångsrika? Agera för att få in fler SLU:are i olika påverkansorgan, t ex ETP:s. Agera oftare och mer kraftfullt på Brüssel-arenan, ev. i samspel med andra aktörer. Anordna seminarier för erfarenhetsutbyte kring lobbying- frågor. Avsätt resurser – anpassa behov efter avsedd lobbying- insats. Utvärdera resultatet var 3:e år.


Ladda ner ppt "Seminarium 13 oktober 2010 SLU Lobbying i EU – När? Vad? Hur? SLU EU Teamet roll och arbete Paul Jensén Sic itur ad astra (Vägen till stjärnorna)"

Liknande presentationer


Google-annonser