Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forsknings- och innovationspropositionen Prefektmöte 2012-10-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forsknings- och innovationspropositionen Prefektmöte 2012-10-24."— Presentationens avskrift:

1 Forsknings- och innovationspropositionen Prefektmöte 2012-10-24

2 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se2 Mål och utgångspunkter  Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft  Det finns inget motsatsförhållande mellan att den fria forskningen behöver ha goda villkor och att forskningens resultat ska leda till nytta  Det är oroväckande att det finns tecken på att Sverige tappat i kvalitet i förhållande till ett antal jämförbara länder

3 Mål och utgångspunkter  Ökad strävan efter kvalitet genom långsiktighet och resursförstärkning som ger större möjligheter till risktagande,  Ökat fokus på individer och goda villkor för forskare,  Ökade insatser för forskning för samhällets och näringslivets behov, och  Ökat nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se3

4 Mål och utgångspunkter  Idag upplever forskare att det råder obalans mellan direkta statsanslag och extern anslag  Behövs ökad långsiktighet också för anslag från forskningsfinansiärerna  Satsning på forskning med såväl hög risk som stor potential  Forskningens frihet handlar i stor utsträckning om den enskilde forskarens frihet och inte minst den frihet som yngre forskare behöver i förhållande till seniora forskare  Livsvetenskaper uppmärksammas särskilt (600 mnkr). 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se4

5 Fördelning av anslag  Naturligt att låta en större andel av anslagen än tidigare fördelas/omfördelas utifrån de kvalitetsmått som introducerades i den förra forsknings- och innovationspropositionen.  Även prestation och kvalitet i samverkan bör premieras  Men risk att bara forskning som kan mätas premieras  Skäl att vidare utreda kollegial bedömning för fördelning av resurser på sikt.  Även forskningsfinansiärernas anslag bör ökas 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se5

6 Fördelning av medel  Lärosätena bör dels omfördela mot områden med större potential,  dels göra koncentrerade satsningar där lärosätet har en konkurrensfördel.  Det är nödvändigt att ställa kvalitetskrav på alla nivåer.  Lärosätena bör utveckla metoder för utvärdering av forskares verksamhet  Ökat fokus på invidvider  Regeringen kommer noggrant följa utvecklingen av oförbrukade bidrag 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se6

7 Goda villkor för forskare  De som väljer att fortsätta en forskarkarriär ska veta att det finns möjligheter till en tillsvidareanställning om de presterar bra forskning  Trygga villkor under forskarutbildningen  Infrastruktur 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se7

8 Att notera  Problem att en så stor andel av vetenskapliga artiklar aldrig citeras.  Medicin är det största området vid lärosätena  Citeringar inom medicin har ökat sedan 1990-talet då biomedicin citerades under världsgenomsnittet och klinisk medicin strax över. Nu sammantaget ca 10 procent över. 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se8

9 Att notera  SFO positivt men svag samverkan. Utvärdering 2015.  Vinnova bör få i uppdrag att i samråd med VR stödja lärosätenas strategiska arbete med samverkan och nyttiggörande 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se9

10 Två forskningspropositioner  2009-2012: 5 miljarder totalt.  Fakultetsanslag: KI 178 mnkr av totalt 1 550 mnkr + omfördelning 21 mnkr  2013-2016: 4 miljarder  Fakultetsanslag: KI 100 mnkr av 900 mnkr + omfördelning 40 mnkr  Fördelning 2013-2016  1 735  2 695  3 060  4 000 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se10

11 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se11

12 Satsning livsvetenskaper 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se12

13 Intressant i övrigt 24 oktober 2012nils-fredrik.ankarcrona@ki.se13


Ladda ner ppt "Forsknings- och innovationspropositionen Prefektmöte 2012-10-24."

Liknande presentationer


Google-annonser