Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödepartementet. Meddelande om bättre genomförande av EU:s miljölagstiftning, COM (2012) 95 Hur står det till med genomförandet av vår gemensamma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödepartementet. Meddelande om bättre genomförande av EU:s miljölagstiftning, COM (2012) 95 Hur står det till med genomförandet av vår gemensamma."— Presentationens avskrift:

1 Miljödepartementet

2

3 Meddelande om bättre genomförande av EU:s miljölagstiftning, COM (2012) 95 Hur står det till med genomförandet av vår gemensamma miljölagstiftning i EU? Europeiska kommissionen pekar på problem och lämnar förslag till åtgärder i meddelande antaget 7 mars 2012. EU:s medlemsländer, Europaparlamentet och civila samhället har möjlighet att under våren 2012 tycka till om förslagen. Insatser för bättre genomförande, en viktig del av EU:s kommande nya miljöhandlingsprogram

4 Miljödepartementet Bättre hantering av klagomål på brister i genomförande av EU:s miljölagstiftning. Enhetligare tillgången till rättslig prövning, tillgång till information, delta i beslut. Bättre miljö genom nätverkssamverkan. Nya åtgärder för att öka kunskap och tillgång till information.

5 Miljödepartementet Stärka och öka samstämmighet i ländernas tillsyn av EU:s miljöregler. Införa rättsligt bindande regler för tillsyn i fler enskilda rättsakter. Introducera utvärdering av det nationella tillsynsarbetet. Ny tillsyns- och övervakningskapacitet på EU- nivå via en inspektionsroll för kommissionen.

6 Miljödepartementet Miljötillsynsförordningen Kommunerna större krav på att följa upp tillsynen och att ha aktuella behovs- och tillsynsutredningar samt en samlade behovsutredning och tillsynsplan för tre år. Länsstyrelserna större ansvar att följa upp tillsyn som överlåtits och en större möjligheter för länsstyrelsen att behålla tillsyn över vissa miljöfarliga verksamheter.

7 Miljödepartementet De 16 miljökvalitetsmålen Riksdagen har beslutat om Ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål Regeringen har tillsatt Miljömålsberedningen Naturvårdsverket har samordningsansvar för uppföljningen Läs mer på: www.miljomal.se Illustration: Tobias Flygar

8 Miljödepartementet Mer information finns på: www.regeringen.se Regeringens startsida www.regeringen.se/mi ljo Direkt till Miljödepartementet


Ladda ner ppt "Miljödepartementet. Meddelande om bättre genomförande av EU:s miljölagstiftning, COM (2012) 95 Hur står det till med genomförandet av vår gemensamma."

Liknande presentationer


Google-annonser