Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

7. Det finns en mängd GIS- programvaror på marknaden Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara miljöer WebGIS Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "7. Det finns en mängd GIS- programvaror på marknaden Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara miljöer WebGIS Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara."— Presentationens avskrift:

1 7

2 Det finns en mängd GIS- programvaror på marknaden Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara miljöer WebGIS Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara behov Det gäller således att tänka efter före

3 Teknisk lösning – rätt hjälpmedel till respektive användare Nivåer på olika GIS-användare Antal GIS-användare i respektive nivå Specialist, GIS-administratör Kvalificerad analys Skapa data Enkel analys Presentationer ’TittskåpsGIS’ >300 25-40 10-20 ~5 Volymsiffrorna avser Uddevalla kommun Expertverktyg Produktionsverktyg Tittskåp Handläggarstöd

4 Ett GIS – skall vara den kompletta länken mellan olika informationsslag Koordinater FotoRitningar Tekniska Karta beskrivningar EgenskaperVideo- sekvenser Digitala data

5 Tre införandesteg i processen – påverkar val av programvara Steg 1 - TittskåpsGIS GIS-stöd för någon specifik verksamhet Steg 2 - Skapa ny data Redigera data Analyser och prognoser Handläggarstöd Steg 3 - Verksamhetssystem för många

6 Detta är ett TittskåpsGIS Ta fram kartbild, zooma in – ut, panorera Lägga redan tillverkat tematiskt skikt ovanpå kartan Ställa ett antal frågor Vem bor i fastigheten Stortorp 1:1? Var ligger fastigheten Stortorp 1:1? Vilka är grannar till fastighetsägaren för Stortorp 1:1? Hur långt är det från Stortorp 1:1 till högstadieskolan Hur många äldre än 65 år har mer än 1000 m till vårdcentralen? Hur många människor bor i kvarteren A, B, C och D i olika åldersintervall

7 Att använda TittskåpsGIS Alla! I den normala datorn! I det dagliga jobbet! Kombinera bild (karta) och text (tabeller)! En dags utbildningstid! En hel del förarbete krävs!

8 Grundläggande data i Tittskåps GIS BakgrundskartorFastighetsdata TittskåpsGIS KommuninnevånarregistretAdresser

9 GIS-stöd för någon utvald verksamhet Hålla reda på all information Sammanställa och bearbeta information Skapa kartor för olika ändamål Skapa tematiska skikt till kartorna Presentera i tryckta dokument Presentera på Internet

10 Handläggarstöd - exempel Samhällsbetalda resor (skola, färdtjänst mm) Ledningsnätshantering Tillsyn (miljö och hälsa, sotning, äldrevård) Hemtjänstplanering Planeringsstöd för skola, förskola, fritid, turism Bygglov Sophämtning, väghållning mm, trafiksäkerhet, busslinjer Kommersiell och offentlig service

11 En GIS-förstudie Den bästa vägen till ett bra val av programvara för GIS

12 Mål med förstudien Beslutsunderlag för kommunstyrelsen Underlag för planering, budgetering, genomförande, uppföljning och rapportering Bygga upp kunskap i organisationen Skapa förväntningar och förändringsbenägenhet Identifiera nyckelpersoner för det fortsatta arbetet Skapa underlag för val av programvara, system och funktioner

13 Att byta GIS-programvara Stort steg – beslut skall baseras på kunskap; inte på tro och tyckande Övervägas noga – kan få stora konsekvenser för datahanteringen Ske när byte ändå måste göras, exvis vid större versionsuppgradering Planeras noga – kräver en hel del utbildningsinsatser Aldrig ske i inledningen av en större GIS- satsning

14 Att söka partners Det mesta finns redan i bruk någonstans Tillräckligt bra är bra nog! Gemensamma verksamhetstillämpningar Dela kostnader och risk Bredare underlag för vidareutveckling Även dela specialkompetens – annars tungt att skapa själv

15 Alla skall ha tillgång till samma data oavsett vem man är ’TittskåpsGIS’ Enkla analyser Skapa data mm GIS-specialist Handläggare Enhetschef Avdelningschef Förvaltningschef

16 Samma data skall användas i GIS och i verksamhetssystem Datautbyte inom den valda tekniska lösningen GIS Verksamhetssystem ’TittskåpsGIS’ GIS-specialist

17 ”Produkttrappan” ”Produktfamilj” – från enkla webbtillämpningar till expertsystem Förenklar utbildning, administration, användarstöd, datahantering Utvecklingsbarhet – liten risk för överraskningar vid nya eller uppdaterade produkter Skalbarhet – tillgodose många användarbehov i olika miljöer

18 Större GIS-leverantörer ESRI Sweden AB – ESRI Inc produkter Cartesia – Map Info produkter SweGIS – Cad Corp produkter Carmenta – egna produkter Auto Desk – AutoCAD produktfamilj Kordab – Egna produkter (Geosecma) Därutöver – ett antal företag som levererar vidareutvecklade tillämpningar


Ladda ner ppt "7. Det finns en mängd GIS- programvaror på marknaden Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara miljöer WebGIS Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara."

Liknande presentationer


Google-annonser