Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilken programvara skall vi välja?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilken programvara skall vi välja?"— Presentationens avskrift:

1 Vilken programvara skall vi välja?
Strate Vilken programvara skall vi välja? 7

2 Det finns en mängd GIS-programvaror på marknaden
Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara miljöer Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara behov Det gäller således att tänka efter före Finns ett stort antal programvaror på marknaden. Prislapp varierande; från ett par hundra tusen till de enklaste ”tittskåpen” som är helt gratis. I Sverige är ArcView (ESRI) och MapInfo de vanligaste programvarorna. Från StrateGIS-sidorna kan man nå ett stort antal leverantörer (via länkar i ”spindelnätet”. Finns under fördjupningstexten) . De generella programvarorna, som innehåller de grundläggande funktionerna, kan skräddarsys för olika användningsområden. Vissa standardiserade tillämpningar finns att köpa på marknaden, tillämpningar kan också utvecklas av konsulter, alternativt utvecklas inom den egna organisationen. Det som är mest i ropet just nu är WebGis, över intranät eller Internet. WebGIS G I S Strate

3 Teknisk lösning – rätt hjälpmedel till respektive användare
Nivåer på olika GIS-användare Antal GIS-användare i respektive nivå Expertverktyg Specialist, GIS-administratör ~5 Kvalificerad analys Skapa data Produktionsverktyg 10-20 Enkel analys Presentationer Handläggarstöd 25-40 ’TittskåpsGIS’ Tittskåp >300 Volymsiffrorna avser Uddevalla kommun G I S Strate

4 Ett GIS – skall vara den kompletta länken mellan olika informationsslag
Koordinater Foto Ritningar Tekniska Karta beskrivningar Egenskaper Video sekvenser Digitala data G I S Strate

5 Tre införandesteg i processen – påverkar val av programvara
Steg TittskåpsGIS GIS-stöd för någon specifik verksamhet Steg 2 - Skapa ny data Redigera data Analyser och prognoser Handläggarstöd Steg 3 - Verksamhetssystem för många G I S Strate

6 Detta är ett TittskåpsGIS
Ta fram kartbild, zooma in – ut, panorera Lägga redan tillverkat tematiskt skikt ovanpå kartan Ställa ett antal frågor Vem bor i fastigheten Stortorp 1:1? Var ligger fastigheten Stortorp 1:1? Vilka är grannar till fastighetsägaren för Stortorp 1:1? Hur långt är det från Stortorp 1:1 till högstadieskolan Hur många äldre än 65 år har mer än 1000 m till vårdcentralen? Hur många människor bor i kvarteren A, B, C och D i olika åldersintervall G I S Strate

7 Att använda TittskåpsGIS
Alla! I den normala datorn! I det dagliga jobbet! Kombinera bild (karta) och text (tabeller)! En dags utbildningstid! En hel del förarbete krävs! G I S Strate

8 Grundläggande data i Tittskåps GIS
Bakgrundskartor Fastighetsdata TittskåpsGIS Kommuninnevånarregistret Adresser G I S Strate

9 GIS-stöd för någon utvald verksamhet
Hålla reda på all information Sammanställa och bearbeta information Skapa kartor för olika ändamål Skapa tematiska skikt till kartorna Presentera i tryckta dokument Presentera på Internet G I S Strate

10 Handläggarstöd - exempel
Samhällsbetalda resor (skola, färdtjänst mm) Ledningsnätshantering Tillsyn (miljö och hälsa, sotning, äldrevård) Hemtjänstplanering Planeringsstöd för skola, förskola, fritid, turism Bygglov Sophämtning, väghållning mm, trafiksäkerhet, busslinjer Kommersiell och offentlig service G I S Strate

11 Den bästa vägen till ett bra val av programvara för GIS
En GIS-förstudie Den bästa vägen till ett bra val av programvara för GIS G I S Strate

12 Mål med förstudien Beslutsunderlag för kommunstyrelsen
Underlag för planering, budgetering, genomförande, uppföljning och rapportering Bygga upp kunskap i organisationen Skapa förväntningar och förändringsbenägenhet Identifiera nyckelpersoner för det fortsatta arbetet Skapa underlag för val av programvara, system och funktioner G I S Strate

13 Att byta GIS-programvara
Stort steg – beslut skall baseras på kunskap; inte på tro och tyckande Övervägas noga – kan få stora konsekvenser för datahanteringen Ske när byte ändå måste göras, exvis vid större versionsuppgradering Planeras noga – kräver en hel del utbildningsinsatser Aldrig ske i inledningen av en större GIS-satsning G I S Strate

14 Att söka partners Det mesta finns redan i bruk någonstans
Tillräckligt bra är bra nog! Gemensamma verksamhetstillämpningar Dela kostnader och risk Bredare underlag för vidareutveckling Även dela specialkompetens – annars tungt att skapa själv G I S Strate

15 Alla skall ha tillgång till samma data oavsett vem man är
GIS-specialist Förvaltningschef Skapa data mm Avdelningschef Enhetschef Enkla analyser ’TittskåpsGIS’ Handläggare G I S Strate

16 Samma data skall användas i GIS och i verksamhetssystem
Datautbyte inom den valda tekniska lösningen Verksamhetssystem GIS-specialist GIS ’TittskåpsGIS’ G I S Strate

17 ”Produkttrappan” ”Produktfamilj” – från enkla webbtillämpningar till expertsystem Förenklar utbildning, administration, användarstöd, datahantering Utvecklingsbarhet – liten risk för överraskningar vid nya eller uppdaterade produkter Skalbarhet – tillgodose många användarbehov i olika miljöer G I S Strate

18 Större GIS-leverantörer
ESRI Sweden AB – ESRI Inc produkter Cartesia – Map Info produkter SweGIS – Cad Corp produkter Carmenta – egna produkter Auto Desk – AutoCAD produktfamilj Kordab – Egna produkter (Geosecma) Därutöver – ett antal företag som levererar vidareutvecklade tillämpningar G I S Strate


Ladda ner ppt "Vilken programvara skall vi välja?"

Liknande presentationer


Google-annonser