Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen"— Presentationens avskrift:

1 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
Anders Sigfridsson

2 Folkhälsa, trygghet och säkerhet
Från 1980-talets Brandförsvar till dagens Skydd mot olyckor som är på väg att utvecklas mot framtidens behov av Folkhälsa, trygghet och säkerhet

3 Vårt förbundsområde Invånare/ Kostnad/
Kommun Areal Invånare km invånare Härnösand ,2 Kramfors ,4 Sollefteå ,8 HKÅ ~ 995 kr

4 Vårt förbund 72 st heltid 130 st deltid FÖRBUNDSLEDNING Räddningschef
PRODUKTION Produktionschef PROCESS Stf Räddningschef INTERNT STÖD Administrativ chef 72 st heltid 130 st deltid

5 Vardag 07-17 RCB IL

6 Nattetid & helger RCB IL

7 Jämförelse Dag Natt

8 Fordon Heltid

9 Fordon

10 Beredskapsbil

11 Skärsläckare

12 Båt

13 Går att slunga vatten ca 60 m vid 10 bars tryck
Fläktar Volym: m3/h Motor: 4-cylindrig diesel (Ford) Höjbar: ~ 1,80 m Roterbar: 180 ° Går att slunga vatten ca 60 m vid 10 bars tryck

14 MSB Kemenhet Kramfors, Perstorp, Luleå, Skövde, Köping och Stenungsund

15 Höghöjdsräddning

16 Riskbild - statistik

17 Riskbild - statistik

18 Riskbild - större olyckor
Stora trafikolyckor Ådals-/Botniabanan Saltvik Hotell & vandrarhem Större industrier Farlig verksamhet Naturolyckor (skogsbränder, översvämningar, ras och skred, etc.)

19 Förebyggande arbete Tillsyner Tillstånd brandfarliga & explosiva ämnen
Plan- & byggärenden Tillfälliga arrangemang Information & rådgivning Naturolyckor Kommunal krishantering Etc

20 Förbereda räddningsinsats Genomföra räddningsinsats
Räddningstjänst Förbereda räddningsinsats Genomföra räddningsinsats

21 Efterföljande åtgärder
Olycksutredning Insatsutvärdering

22 Ekonomi - Genomförda besparingar Budget 2012, plan 2013
Resultaträkning Utfall Budget Plan Resultaträkning (tkr) 2009 2010 2011 2012 2013 Verksamhetens intäkter 5 759 4 753 4 700 Verksamhetens kostnader Avskrivningar -2 884 -2 740 -3 200 Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag 65 785 65 127 65 126 68 500 71 800 Finansiella intäkter 52 50 Finansiella kostnader -15 -20 Resultat före extraordinära 2 155 -1 469 643 535 682 Poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat Genomförda besparingar minskat kommunbidrag oförändrat kommunbidrag

23 Skydd mot oönskade händelser – flera perspektiv
”Trygghet” Skydd mot oönskade händelser – flera perspektiv Storm Olyckor Snökaos Extraordinära händelser Pandemi Internt skydd ”Tsunami” Förgiftning ”Estonia” Terror Fall Brott Trafikolyckor Kvävning Bränder Drunkning Bilstöld Klotter Inbrott


Ladda ner ppt "Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen"

Liknande presentationer


Google-annonser