Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella Revolutionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella Revolutionen"— Presentationens avskrift:

1 Industriella Revolutionen
Gabriel Söderberg,

2 Föreläsningen Industriella revolutionens betydelse
Utvecklingstrender som kan hjälpa oss förstå industriella revolutionen Diskutera industriella revolutionen kritiskt i förhållande till vår egen tid

3 Industriella Revolutionen – en presentation
Dateras till Börjar i England, senare i andra länder, Sverige från ca 1850

4 Två revolutioner Den neolitiska revolutionen, övergången från jägare-samlare-samhälle till jordbrukssamhälle. Den industriella revolutionen, övergång från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

5 Varför lägga särskild vikt vid dessa?
Dessa innebär genomgripande förändringar av sättet det mänskliga livet gestaltar sig: - arbetsorganisationen - förhållandet till naturen och tekniken - samhällsorganisationen - kulturellt - ”storleksmässigt”

6 Tiden mellan knappast statisk:
Civilisationers uppgång och fall Fluktuationer av befolkningstillväxt och epidemier, krig, svält etc. Många betydande tekniska innovationer: skriftspråket, hjulet, järnet etc.

7 Industriella revolutionen inför nya förhållanden

8 Världens befolkning

9 Ekonomisk tillväxt

10 Växthusgaser

11 Kärnan av industriella revolutionen:
Ersättande av mänsklig arbetskraft med maskiner Ersättandet av organisk energi med fossil Användandet av nya och större kvantiteter råvaror

12  Nytt livsmönster Ökad specialisering, från mångsysslande till specifik yrkesspecialist Skiljelinje mellan arbete och hem Lönearbete/inköp av förnödenheter och konsumtionsartiklar Kulturell förändring

13 Orsaker? ”So the Industrial Revolution was the only significant event that happened in all world economic history. And you have no explanation for the Industrial Revolution? What kind of theory is this?” – Irad Kimhi

14

15 Kanske bäst att istället för orsaker tala om konvergerande trender
Trender kan driva sig själva genom feedback Trender kan samverka och skapa synergi-effekt

16 6 trender Befolkning Jordbruksteknik Kommersialisering
Tillverkningsteknik Vetenskap Energi

17 1. Befolkning Växte snabbt i stora delar av Europa
Innebär större marknad och större arbetskraft

18 2. Jordbruksteknik ”Agromani”
Nya åkerbruksmetoder: hästar, märgelgödsling, foderväxter  mindre träda Avel (utan ärftlighetslära) Inhägnads- och skiftesrörelserna

19 3. Kommersialisering Städernas hantverk reglerade (skrån)
Köpmän – Landsbygd – Hemmet Feedback: mer pengar att tjäna  incitament att göra förändringar i syfte att öka produktionen

20 4. Tillverkningsteknik Lång mekanisk tradition: ex. kvarnar, vattenhjul som användes i produktion, tryckpressen etc ”flygande skytteln” fördubblar vävarens produktivitet  flaskhals  Spinning Jenny Senare: vattenhjulsdrivna maskiner följt av ångmaskinsdrivna

21 5. Vetenskap Historisk klyvning mellan filosofi och teknik
Ökad sammanlänkning Francis Bacon ( ), ”Kunskap är makt” Royal Society grundat 1660

22 6. Energi Tidigare: muskelkraft, ved, vind, vatten
Övergång till kol genom en lång serie innovationer: Stenkol i järnframställning Effektivare ångmaskiner: pumpmekanismer i gruvor, bort från vattenhjul

23 Revolutionens baksida
Nya siffror: 15% av arbetskraften i början av 1800-talet barn, närmare 1 miljon, i industrin Innovationer inom bomullsindustrin  ökad slavhandel Behov av råvaror  imperialistisk politik Långsiktiga miljöproblem

24 Nutida trender? Post-industrialism, nuvarande kris uttryck för industrialismens död? Miljöproblem, resursbrist? Informationsteknik  äganderätt? Vetenskapens fortsättning  nya branscher?


Ladda ner ppt "Industriella Revolutionen"

Liknande presentationer


Google-annonser