Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Industriella Revolutionen Gabriel Söderberg,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Industriella Revolutionen Gabriel Söderberg,"— Presentationens avskrift:

1 Industriella Revolutionen Gabriel Söderberg, gabriel.soderberg@ekhist.uu.se

2 Föreläsningen Industriella revolutionens betydelse Industriella revolutionens betydelse Utvecklingstrender som kan hjälpa oss förstå industriella revolutionen Utvecklingstrender som kan hjälpa oss förstå industriella revolutionen Diskutera industriella revolutionen kritiskt i förhållande till vår egen tid Diskutera industriella revolutionen kritiskt i förhållande till vår egen tid

3 Industriella Revolutionen – en presentation Dateras till 1760-1830 Dateras till 1760-1830 Börjar i England, senare i andra länder, Sverige från ca 1850 Börjar i England, senare i andra länder, Sverige från ca 1850

4 Två revolutioner Den neolitiska revolutionen, övergången från jägare-samlare- samhälle till jordbrukssamhälle. Den neolitiska revolutionen, övergången från jägare-samlare- samhälle till jordbrukssamhälle. Den industriella revolutionen, övergång från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Den industriella revolutionen, övergång från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

5 Varför lägga särskild vikt vid dessa? Dessa innebär genomgripande förändringar av sättet det mänskliga livet gestaltar sig: Dessa innebär genomgripande förändringar av sättet det mänskliga livet gestaltar sig: - arbetsorganisationen - arbetsorganisationen - förhållandet till naturen och tekniken - förhållandet till naturen och tekniken - samhällsorganisationen - samhällsorganisationen - kulturellt - kulturellt - ”storleksmässigt” - ”storleksmässigt”

6 Tiden mellan knappast statisk: Civilisationers uppgång och fall Civilisationers uppgång och fall Fluktuationer av befolkningstillväxt och epidemier, krig, svält etc. Fluktuationer av befolkningstillväxt och epidemier, krig, svält etc. Många betydande tekniska innovationer: skriftspråket, hjulet, järnet etc. Många betydande tekniska innovationer: skriftspråket, hjulet, järnet etc.

7 Industriella revolutionen inför nya förhållanden

8 Världens befolkning

9 Ekonomisk tillväxt

10 Växthusgaser

11 Kärnan av industriella revolutionen: Ersättande av mänsklig arbetskraft med maskiner Ersättande av mänsklig arbetskraft med maskiner Ersättandet av organisk energi med fossil Ersättandet av organisk energi med fossil Användandet av nya och större kvantiteter råvaror Användandet av nya och större kvantiteter råvaror

12  Nytt livsmönster Ökad specialisering, från mångsysslande till specifik yrkesspecialist Ökad specialisering, från mångsysslande till specifik yrkesspecialist Skiljelinje mellan arbete och hem Skiljelinje mellan arbete och hem Lönearbete/inköp av förnödenheter och konsumtionsartiklar Lönearbete/inköp av förnödenheter och konsumtionsartiklar Kulturell förändring Kulturell förändring

13 Orsaker? ”So the Industrial Revolution was the only significant event that happened in all world economic history. And you have no explanation for the Industrial Revolution? What kind of theory is this?” – Irad Kimhi

14

15 Kanske bäst att istället för orsaker tala om konvergerande trender Kanske bäst att istället för orsaker tala om konvergerande trender Trender kan driva sig själva genom feedback Trender kan driva sig själva genom feedback Trender kan samverka och skapa synergi-effekt Trender kan samverka och skapa synergi-effekt

16 6 trender Befolkning Befolkning Jordbruksteknik Jordbruksteknik Kommersialisering Kommersialisering Tillverkningsteknik Tillverkningsteknik Vetenskap Vetenskap Energi Energi

17 1. Befolkning Växte snabbt i stora delar av Europa Växte snabbt i stora delar av Europa Innebär större marknad och större arbetskraft Innebär större marknad och större arbetskraft

18 2. Jordbruksteknik ”Agromani” ”Agromani” Nya åkerbruksmetoder: hästar, märgelgödsling, foderväxter  mindre träda Nya åkerbruksmetoder: hästar, märgelgödsling, foderväxter  mindre träda Avel (utan ärftlighetslära) Avel (utan ärftlighetslära) Inhägnads- och skiftesrörelserna Inhägnads- och skiftesrörelserna

19 3. Kommersialisering Städernas hantverk reglerade (skrån) Städernas hantverk reglerade (skrån) Köpmän – Landsbygd – Hemmet Köpmän – Landsbygd – Hemmet Feedback: mer pengar att tjäna  incitament att göra förändringar i syfte att öka produktionen Feedback: mer pengar att tjäna  incitament att göra förändringar i syfte att öka produktionen

20 4. Tillverkningsteknik Lång mekanisk tradition: ex. kvarnar, vattenhjul som användes i produktion, tryckpressen etc Lång mekanisk tradition: ex. kvarnar, vattenhjul som användes i produktion, tryckpressen etc ”flygande skytteln” fördubblar vävarens produktivitet  flaskhals  Spinning Jenny ”flygande skytteln” fördubblar vävarens produktivitet  flaskhals  Spinning Jenny Senare: vattenhjulsdrivna maskiner följt av ångmaskinsdrivna Senare: vattenhjulsdrivna maskiner följt av ångmaskinsdrivna

21 5. Vetenskap Historisk klyvning mellan filosofi och teknik Historisk klyvning mellan filosofi och teknik Ökad sammanlänkning Ökad sammanlänkning Francis Bacon (1561-1626), ”Kunskap är makt” Francis Bacon (1561-1626), ”Kunskap är makt” Royal Society grundat 1660 Royal Society grundat 1660

22 6. Energi Tidigare: muskelkraft, ved, vind, vatten Tidigare: muskelkraft, ved, vind, vatten Övergång till kol genom en lång serie innovationer: Övergång till kol genom en lång serie innovationer: - Stenkol i järnframställning - Effektivare ångmaskiner: pumpmekanismer i gruvor, bort från vattenhjul

23 Revolutionens baksida Nya siffror: 15% av arbetskraften i början av 1800-talet barn, närmare 1 miljon, i industrin Nya siffror: 15% av arbetskraften i början av 1800-talet barn, närmare 1 miljon, i industrin Innovationer inom bomullsindustrin  ökad slavhandel Innovationer inom bomullsindustrin  ökad slavhandel Behov av råvaror  imperialistisk politik Behov av råvaror  imperialistisk politik Långsiktiga miljöproblem Långsiktiga miljöproblem

24 Nutida trender? Post-industrialism, nuvarande kris uttryck för industrialismens död? Post-industrialism, nuvarande kris uttryck för industrialismens död? Miljöproblem, resursbrist? Miljöproblem, resursbrist? Informationsteknik  äganderätt? Informationsteknik  äganderätt? Vetenskapens fortsättning  nya branscher? Vetenskapens fortsättning  nya branscher?


Ladda ner ppt "Industriella Revolutionen Gabriel Söderberg,"

Liknande presentationer


Google-annonser