Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till läkemedelsinformation! - Nytt IT-stöd för ApoDos – Pascal - Läkemedel och miljö - Nytt apoteksavtal – förändrad läkemedelsförsörjning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till läkemedelsinformation! - Nytt IT-stöd för ApoDos – Pascal - Läkemedel och miljö - Nytt apoteksavtal – förändrad läkemedelsförsörjning."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till läkemedelsinformation! - Nytt IT-stöd för ApoDos – Pascal - Läkemedel och miljö - Nytt apoteksavtal – förändrad läkemedelsförsörjning

2 Förändrad läkemedelsförsörjning from 1 maj 2012 Bakgrund – varför upphandling och på detta sätt? Sammanfattning av förändringar Ledtider Normal, snabb, akut Kostnader Servicenivå SVEPA och gemensamma läkemedelsförråd Resultat av genomförd riskanalys Framtid

3 Omreglering apoteksmarknaden Öppenvårdsapotek recept Vissa receptfria i övrig handel Sjukvårdens läkemedelsförsörjning (LiÖ avtal med Apoteket Farmaci förlängt tom april 2012)

4 Utveckling läkemedelsförsörjning Gemensamt utvecklingsarbete med Apoteket Första pilot 2007 Läkemedelsservice Gemensamma förråd 30/4 2012 5 gemensamma förråd och 70 enheter med läkemedelsservice

5 Viktiga utgångspunkter upphandling läkemedelsförsörjning En entreprenör för alla tjänstedelar Fortsatt utveckling av gemensamma förråd / läkemedelsservice Beredning med hög servicenivå ska bedrivas på US

6 Läkemedelsförsörjning LiÖ from 2012

7 Status from 1 maj Nytt avtal med Apoteket Farmaci from 2012-05-01 Differentierad beställning Normal, snabb, akut med olika prissättning Ca. 15% lägre kostnad men längre ledtid på normalbeställning

8 Gemensamma förråd och SVEPA Gemensamma förråd (1 på LiM, 1 på ViN, 3 på US) Tillgängliga 24/7/365 Uppdatering/registervård mån.-fre. Svanssortiment + buffert

9

10 Syfte med riskanalys Uppdraget syftar till att identifiera risker med de förändringar av läkemedelsförsörjningen som genomförs fr o m 1/5 2012. Analysen avgränsas till förändringarna och konsekvenser därav.

11 Resultat riskanalys Inga stora patientsäkerhetsrisker i samband med en förändring av läkemedelsförsörjningen Goda resultat och inga allvarliga händelser eller tillbud har inträffat avseende de gemensamma förråden som är etablerade. Många åtgärdsförslag är s.k begränsat effektiva åtgärder i form av rutinbeskrivningar. Räcker långt förutsatt tydlig struktur för uppföljning som tidigt ger signaler när något behöver uppdateras/förändras. Större förändring med fler gemensamma förråd på US - snäv tid en kritisk faktor

12 Större förändringar i övrigt - framtid Övergång till e-handel LiÖ tar över och äger mer utrustning, transportvagnar/vätskevagnar Utveckling av eget elektroniskt beställningssystem

13 Kontaktinformation Miljö Britt-Marie Jaensson telefon: 010 – 103 04 04, e-post: britt-marie.jaensson@lio.sebritt-marie.jaensson@lio.se Pascal Caroline Swahn e-post: lakemedel@lio.selakemedel@lio.se Läkemedelsförsörjning Mikael Svensson e-post: lakemedel@lio.selakemedel@lio.se Apoteket Farmaci Kristina Spetz www.apoteketfarmaci.se/ostergotland


Ladda ner ppt "Välkommen till läkemedelsinformation! - Nytt IT-stöd för ApoDos – Pascal - Läkemedel och miljö - Nytt apoteksavtal – förändrad läkemedelsförsörjning."

Liknande presentationer


Google-annonser