Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se ERM och bibliotek.se – två aktuella frågor Lisa Petersen, Avdelningen för LIBRIS, Kungl. biblioteket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se ERM och bibliotek.se – två aktuella frågor Lisa Petersen, Avdelningen för LIBRIS, Kungl. biblioteket."— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se ERM och bibliotek.se – två aktuella frågor Lisa Petersen, Avdelningen för LIBRIS, Kungl. biblioteket

2 www.kb.se Vad är ett ERM-system? Ett administrativt system för hantering av e-resurser. Används för att hålla reda på licensavtal, priser, villkor, utvärderingar, testning, ansvarsfördelning, uppföljning, kontroller, arkivrättigheter med mera. Ingen publik yta, endast ett administrativt verktyg för personalen.

3 www.kb.se KB:s uppdrag Ur KB:s instruktion: -ansvara för samkatalogen över förvärv av utländsk litteratur till landets forskningsbibliotek samt svara för utbyte av bibliografisk information med utländska bibliografiska centraler -svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS -ha ett nationellt ansvar för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek bl.a. i fråga om försörjning med litteratur samt utnyttjande och utveckling av tjänster baserade på informationsteknik -svara för samordning, utveckling och visst utredningsarbete inom biblioteksområdet samt utse ansvarsbibliotek.

4 www.kb.se KB:s uppdrag, forts Ur regleringsbrevet: Mål: Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen inom högre utbildning och forskning Kan tolkas i två riktningar: -För slutanvändare (forskare, studenter m fl) -För de som ger service till slutanvändare (oftast biblioteken)

5 www.kb.se Publika tjänster och verktyg för bibliotek! Katalog: LIBRIS webbsök = publik tjänst Katalogsystemet (Voyager) = verktyg för bibliotek Fjärrlån: Låntagarbeställningar = publik tjänst Fjärrlånesystemet = verktyg för bibliotek Samsök Samsökning och länkning (MetaLib och SFX) = publika tjänster ERM-system = verktyg för bibliotek

6 www.kb.se Varför tvekar vi? Det krävs resurser för: –Upphandling personinsatser, programvara, hårdvara –Implementation personinsatser –Förvaltning personinsatser, licenskostnader Tillfällig resursbrist i Samsök –rekrytering av ny projektledare/programansvarig

7 www.kb.se Fler orsaker till tvekan –Intresse från biblioteken? Enkäten ger inga entydiga svar –Nationell upphandling riskfylld och krävande Större belopp Större risk för överklagande Upphandlingen kommer att nagelfaras av leverantörerna, därmed större krav på att upphandlingsreglerna följs till punkt och pricka Ingen möjlighet att köpa ERM som tilläggsprodukt Större krav på anpassning till många intressenter Avtalsmässigt svårnavigerat

8 www.kb.se Å andra sidan : Vi borde (med hänvisning till KB:s uppdrag) Vi vill (för att det naturligt hänger ihop med Samsök) Vi kan (vi har den erfarenhet som krävs efter motsvarande arbete med MetaLib och SFX)

9 www.kb.se Förslag gällande ERM-system 1.På grund av tillfällig resursbrist och relativt svagt intresse från biblioteken avstår KB från att påbörja något ERM-projekt under våren 2.När ny projektledare för Samsök är rekryterad och på plats tas frågan upp till förnyad prövning Konsekvens A: De bibliotek som har mer bråttom än så, får göra sina egna upphandlingar och gå före i frågan Konsekvens B: Vi riskerar ett merarbete i förlängningen, eftersom det kan bli många olika ERM-system inom portalbiblioteken.

10 www.kb.se Så till bibliotek.se….

11 www.kb.se Vad är bibliotek.se? En gemensam söktjänst för de båda databaserna LIBRIS och BURK. Utvecklades som ett samarbetsprojekt mellan KB och BTJ. En samlad enhetlig ingång till samtliga svenska bibliotek. Har varit i drift sedan 2001. Driften sköts av LIBRIS. Ingen vidareutveckling har skett sedan starten.

12 www.kb.se Och hur mår bibliotek.se? Försummad vad gäller utvecklingsinsatser Svårt att koordinera utveckling mellan två huvudmän Oförändrad eller till och med svagt ökad användning Kraftfull idé med en samlad ingång till samtliga svenska bibliotek

13 www.kb.se Vidareutveckla eller lägga ner? Webbtjänster måste hela tiden utvecklas Bibliotek.se har haft en ovanligt lång hållbarhetstid En webbtjänst som inte utvecklas blir till slut dålig PR för huvudmännen Antingen vidareutveckla eller lägga ner inom ett par år Planering och genomförande av utvecklingsprojekt tar ca 2 år

14 www.kb.se Tre alternativ 1.Bygga en ny version tillsammans med BTJ, även denna gång i en gemensam teknisk miljö som kräver insatser från båda parter –Återigen en lösning som är svår att underhålla 2.Använda Samsök för samsökning i BURK och LIBRIS –Långsammare sökningar –Färre sökingångar 3.Bygga en ny lösning som är lättare att underhålla = samma tekniska lösning och plattform som LIBRIS övriga webbtjänster. –Förutsätter att BTJ går med på att skicka poster till LIBRIS –Förutsätter att BTJ accepterar att bibliotek.se tekniskt sett blir en del av LIBRIS webbsök –Förutsätter också att gränssnittet anpassas så att BTJ syns och lyfts fram som jämbördig partner

15 www.kb.se Är bibliotek.se en prioriterad verksamhet? NEJ: Skrivningarna i KB:s uppdrag tyder inte på det. Det är KB:s ansvar mot forskningsbiblioteken som särskilt framhålls. Signalerna från departementet är också entydiga när det gäller den inriktningen. JA: Idén om en enhetlig ingång till alla svenska bibliotek är kraftfull och värd att fortsätta arbeta med Fyller uppenbarligen ett behov eftersom användningen ökar trots att tjänsten börjar få ålderskrämpor Folkbiblioteken är redan starka intressenter i andra LIBRIS-system, framförallt fjärrlånet. Det vore naturligt att i framtiden koppla ihop bibliotek.se med LIBRIS fjärrlån (kanske med bibliotek.dk som förebild)


Ladda ner ppt "Www.kb.se ERM och bibliotek.se – två aktuella frågor Lisa Petersen, Avdelningen för LIBRIS, Kungl. biblioteket."

Liknande presentationer


Google-annonser