Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvar och möjligheter Nya Moderaternas Europaplattform.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvar och möjligheter Nya Moderaternas Europaplattform."— Presentationens avskrift:

1 Ansvar och möjligheter Nya Moderaternas Europaplattform

2 Gruppens utgångspunkter De övergripande målen – Den goda berättelsen, den ekonomiska integrationen (inre marknad), fred och frihet. Verkligheten – Dagens utmaningar med ekonomiskt och politiskt sönderfall. Vardag – Medborgarnas förväntningar på samarbetet.

3 Vägskäl Europa Europa som helhet står inför stora utmaningar framöver Negativ tillväxt – ökad arbetslöshet Pågående ekonomisk kris med konkurrenskraftsproblem och ohållbara offentliga finanser i många länder Åldrande befolkning – hur säkra framtidens välfärd? Tilltagande social och politisk kris - nyfascism, nationalism, misstro, vanmakt, slitning syd-nord Brist på folklig förankring för EU-beslut

4 Vägen framåt Respekt för de åtgärder som vidtagits för förbättrade offentliga finanser Europas konkurrenskraft måste stärkas – en fördjupad inre marknad och frihandel med omvärlden skapar tillväxt Strukturreformer i varje enskilt land Rätt politik skapar förutsättningar för fler jobb EU-budget bör svara upp mot utmaningar Nej till EU skatter

5 Gränslösa utmaningar EU:s behov av migration Bekämpa gränsöverskridande brottslighet En god miljöpolitik- Klimat- och energismart Jordbruk, natur och jakt – beslut nära dem som påverkas Ett hållbart fiske – ansvarsfulla kvoter Konsumentmakt och personlig integritet

6 EU:s roll i världen EU är den centrala plattformen för vår utrikes – och säkerhetspolitik Vi tror på fortsatt utvidgning EU kan ta större globalt ansvar för fattigdomsbekämpning

7 Moderat slutsats Nya Moderaterna är övertygade om det gränslösa Europas många fördelar och möjligheter. Samtidigt präglas EU-samarbetet idag av en svår ekonomisk kris och åtgärder måste snabbt vidtas så att Europa åter kan skapa tillväxt, välfärd och sysselsättning. Detta måste ske utan ökad centralisering, gradvis överföring av beslutanderätt i ekonomiska frågor eller nya budgetkapaciteter på EU- nivå.


Ladda ner ppt "Ansvar och möjligheter Nya Moderaternas Europaplattform."

Liknande presentationer


Google-annonser