Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstudie Värmlands Län Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Håkan Wolgast / Jan Fineman 2011-10-25© Grufman Reje 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstudie Värmlands Län Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Håkan Wolgast / Jan Fineman 2011-10-25© Grufman Reje 2011."— Presentationens avskrift:

1 Regionstudie Värmlands Län Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Håkan Wolgast / Jan Fineman 2011-10-25© Grufman Reje 2011

2 Syfte och Uppdrag Syfte: –Ta fram kunskap och dynamisk information om nuläget i regionens näringsliv. –Att ge stöd i kommunikationen om effektivitet och konkurrenskraft. –Att ge stöd och inriktning för regionalt operativt arbete. Uppdrag: Studera näringslivets utvecklingen för åren 2001, 2004 och 2007-2010 –Geografi –Branscher –Storlek på företag –Ålder på företag –Benchmarking mot andra regioner 2011-10-25© Grufman Reje 2011 2

3 Databas Årsredovisning för samtliga AB med säte i Värmlands län. Ett antal bolag med säte utanför Värmland har adderats. –Baseras på antalet anställda i Värmland jämfört med totalt antal anställda. Ett antal ekonomiska föreningarna har adderats –OK, Konsum och HSB Värmland samt Westra Wermlands Sparbank DatabasÅrFöretagAnställda 20015 90148 725 2004 6 29549 059 20077 19654 341 20087 48555 075 20097 70451 411 20105 92841 369 –2010 har ej alla företag inkommit med bokslut. Värden som redovisas blir lägre, dock ger positionen i diagrammet normalt en bra indikation för året. 2011-10-25© Grufman Reje 2011 3

4 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Värmlands län Storlek på företag 4

5 2011-10-25© Grufman Reje 2011 5

6 6 Simpler™ diagrammet © Grufman Reje 2011 6 2011-10-25 6 Insatsvaror Försäljning Personal Kapital Förädlingsvärde 0,20,40,60,81,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Förädlingsvärde

7 7 Simpler™ diagrammet © Grufman Reje 2011 7 0,20,40,60,81,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Förädlingsvärde På ”jämviktslinjen” kan man betala lönerna och ge en genomsnittlig avkastning på kapitalet På ”jämviktslinjen” kan man betala lönerna och ge en genomsnittlig avkastning på kapitalet Kapitalet har åsatts ett kalkylerat marknadsmässigt pris så att ett genomsnitt av samtliga ca 340.000 svenska bolag hamnar på ”linjen”. 2011-10-25 7

8 8 Simpler™ diagrammet 0,20,40,60,81,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 Hög effektivitet ”Bättre än snittet” Låg effektivitet ”Sämre än snittet” Ovan 1,0 linjen är rörelseresultatet negativt då hela förädlingsvärdet äts upp av löner. Ovan 1,0 linjen är rörelseresultatet negativt då hela förädlingsvärdet äts upp av löner. Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Förädlingsvärde 2011-10-25 8 © Grufman Reje 2011

9 Regionstudie Värmlands län 2011-10-25 Databas Värmland Adderade företag Branscher Storleksklasser Etableringsår Kommuner Hela regionen Selektering ur databasen © Grufman Reje 2011 9

10 Regionstudie Värmlands län 2011-10-25 Storleksklasser Etableringsår Hela regionen © Grufman Reje 2011 Branscher Kommuner Databas Värmland Adderade företag Selektering ur databasen 10

11 Alla företag i Värmland snitt 2007-2008 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Billerud Fortum Generation Nordea Stora Enso Skoghall Uddeholms AB Fortum Distribution Volvo CE 11

12 2011-10-25© Grufman Reje 2011 12

13 2011-10-25© Grufman Reje 2011 13

14 2011-10-25© Grufman Reje 2011 14

15 2011-10-25© Grufman Reje 2011 15

16 2011-10-25© Grufman Reje 2011 16

17 2011-10-25© Grufman Reje 2011 17

18 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Länet rör sig stadigt mot ökad konkurrenskraft under tiden 2001 till 2007 2008 och 2009 påverkan av lågkonjunkturen och försämrad position Indikation på återhämtning 2010 med god position innanför linjen. 18

19 Regionstudie Värmlands län 2011-10-25 Storleksklasser Etableringsår Hela regionen © Grufman Reje 2011 Branscher Kommuner Databas Värmland Adderade företag Selektering ur databasen 19

20 2011-10-25© Grufman Reje 2011 20

21 2011-10-25© Grufman Reje 2011 21

22 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Volvo CE dominerande Hårt drabbat av konjunkturen 2008-2009. 22

23 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Billerud dominerande ca 80% mätt i FV. 23

24 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Övriga näringslivet genomsnittlig effektivitet 2008-2010. 24

25 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Medelgod effektivitet förutom 2009. 25

26 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Underavkastning till stor del Rottneros AB och Rottneros Bruk AB Liten förändring 2010 dock något osäker. 26

27 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Medelavkastande Indikation på liten förbättring 2010 dock något osäker. 27

28 Regionstudie Värmlands län 2011-10-25 Storleksklasser Etableringsår Hela regionen © Grufman Reje 2011 Branscher Kommuner Databas Värmland Adderade företag Selektering ur databasen 28

29 Branscher Valda branscher att studera –Stål & Verkstad –Papper & Massaindustri –Livsmedel –Hälsa & Omsorg –Trä & Snickeri –IT & Telekom –Företagstjänster –Besöksnäringen –Creative/Copyright Industries –Detaljhandel Varje område består av ett antal aggregerade SNI-koder. 2011-10-25© Grufman Reje 2011 29

30 2011-10-25© Grufman Reje 2011 30

31 2011-10-25© Grufman Reje 2011 31

32 Stål & Verkstad 2011-10-25© Grufman Reje 2011 32

33 2011-10-25© Grufman Reje 2011 33

34 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Stark påverkan av lågkonjunkturen God förbättring 2010. 34

35 Papper & Massa 2011-10-25© Grufman Reje 2011 35

36 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Positiv trend 2008-2010 Hög effektivitet 2010 och högst FV av de studerade åren. 36

37 Besöksnäring 2011-10-25© Grufman Reje 2011 37

38 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Något underavkastande Tillväxt avstannat 2008. 38

39 Regionstudie Värmlands län 2011-10-25 Storleksklasser Etableringsår Hela regionen © Grufman Reje 2011 Branscher Kommuner Databas Värmland Adderade företag Selektering ur databasen 39

40 2011-10-25© Grufman Reje 2011 Nya företag startar i en ovanligt effektiv position Outsourcing eller nya företag. 40

41 Regionstudie Värmlands Län Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Håkan Wolgast / Jan Fineman 2011-10-25© Grufman Reje 2011


Ladda ner ppt "Regionstudie Värmlands Län Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Håkan Wolgast / Jan Fineman 2011-10-25© Grufman Reje 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser