Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstudie Värmlands Län Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Håkan Wolgast / Jan Fineman 2011-10-25© Grufman Reje 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstudie Värmlands Län Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Håkan Wolgast / Jan Fineman 2011-10-25© Grufman Reje 2011."— Presentationens avskrift:

1 Regionstudie Värmlands Län Samrådsgruppen för näringslivsfrågor Håkan Wolgast / Jan Fineman © Grufman Reje 2011

2 Syfte och Uppdrag Syfte: –Ta fram kunskap och dynamisk information om nuläget i regionens näringsliv. –Att ge stöd i kommunikationen om effektivitet och konkurrenskraft. –Att ge stöd och inriktning för regionalt operativt arbete. Uppdrag: Studera näringslivets utvecklingen för åren 2001, 2004 och –Geografi –Branscher –Storlek på företag –Ålder på företag –Benchmarking mot andra regioner © Grufman Reje

3 Databas Årsredovisning för samtliga AB med säte i Värmlands län. Ett antal bolag med säte utanför Värmland har adderats. –Baseras på antalet anställda i Värmland jämfört med totalt antal anställda. Ett antal ekonomiska föreningarna har adderats –OK, Konsum och HSB Värmland samt Westra Wermlands Sparbank DatabasÅrFöretagAnställda –2010 har ej alla företag inkommit med bokslut. Värden som redovisas blir lägre, dock ger positionen i diagrammet normalt en bra indikation för året © Grufman Reje

4 © Grufman Reje 2011 Värmlands län Storlek på företag 4

5 © Grufman Reje

6 6 Simpler™ diagrammet © Grufman Reje Insatsvaror Försäljning Personal Kapital Förädlingsvärde 0,20,40,60,81,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Förädlingsvärde

7 7 Simpler™ diagrammet © Grufman Reje ,20,40,60,81,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Förädlingsvärde På ”jämviktslinjen” kan man betala lönerna och ge en genomsnittlig avkastning på kapitalet På ”jämviktslinjen” kan man betala lönerna och ge en genomsnittlig avkastning på kapitalet Kapitalet har åsatts ett kalkylerat marknadsmässigt pris så att ett genomsnitt av samtliga ca svenska bolag hamnar på ”linjen”

8 8 Simpler™ diagrammet 0,20,40,60,81,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 Hög effektivitet ”Bättre än snittet” Låg effektivitet ”Sämre än snittet” Ovan 1,0 linjen är rörelseresultatet negativt då hela förädlingsvärdet äts upp av löner. Ovan 1,0 linjen är rörelseresultatet negativt då hela förädlingsvärdet äts upp av löner. Personalkostnad Förädlingsvärde Kapitalkostnad Förädlingsvärde © Grufman Reje 2011

9 Regionstudie Värmlands län Databas Värmland Adderade företag Branscher Storleksklasser Etableringsår Kommuner Hela regionen Selektering ur databasen © Grufman Reje

10 Regionstudie Värmlands län Storleksklasser Etableringsår Hela regionen © Grufman Reje 2011 Branscher Kommuner Databas Värmland Adderade företag Selektering ur databasen 10

11 Alla företag i Värmland snitt © Grufman Reje 2011 Billerud Fortum Generation Nordea Stora Enso Skoghall Uddeholms AB Fortum Distribution Volvo CE 11

12 © Grufman Reje

13 © Grufman Reje

14 © Grufman Reje

15 © Grufman Reje

16 © Grufman Reje

17 © Grufman Reje

18 © Grufman Reje 2011 Länet rör sig stadigt mot ökad konkurrenskraft under tiden 2001 till och 2009 påverkan av lågkonjunkturen och försämrad position Indikation på återhämtning 2010 med god position innanför linjen. 18

19 Regionstudie Värmlands län Storleksklasser Etableringsår Hela regionen © Grufman Reje 2011 Branscher Kommuner Databas Värmland Adderade företag Selektering ur databasen 19

20 © Grufman Reje

21 © Grufman Reje

22 © Grufman Reje 2011 Volvo CE dominerande Hårt drabbat av konjunkturen

23 © Grufman Reje 2011 Billerud dominerande ca 80% mätt i FV. 23

24 © Grufman Reje 2011 Övriga näringslivet genomsnittlig effektivitet

25 © Grufman Reje 2011 Medelgod effektivitet förutom

26 © Grufman Reje 2011 Underavkastning till stor del Rottneros AB och Rottneros Bruk AB Liten förändring 2010 dock något osäker. 26

27 © Grufman Reje 2011 Medelavkastande Indikation på liten förbättring 2010 dock något osäker. 27

28 Regionstudie Värmlands län Storleksklasser Etableringsår Hela regionen © Grufman Reje 2011 Branscher Kommuner Databas Värmland Adderade företag Selektering ur databasen 28

29 Branscher Valda branscher att studera –Stål & Verkstad –Papper & Massaindustri –Livsmedel –Hälsa & Omsorg –Trä & Snickeri –IT & Telekom –Företagstjänster –Besöksnäringen –Creative/Copyright Industries –Detaljhandel Varje område består av ett antal aggregerade SNI-koder © Grufman Reje

30 © Grufman Reje

31 © Grufman Reje

32 Stål & Verkstad © Grufman Reje

33 © Grufman Reje

34 © Grufman Reje 2011 Stark påverkan av lågkonjunkturen God förbättring

35 Papper & Massa © Grufman Reje

36 © Grufman Reje 2011 Positiv trend Hög effektivitet 2010 och högst FV av de studerade åren. 36

37 Besöksnäring © Grufman Reje

38 © Grufman Reje 2011 Något underavkastande Tillväxt avstannat

39 Regionstudie Värmlands län Storleksklasser Etableringsår Hela regionen © Grufman Reje 2011 Branscher Kommuner Databas Värmland Adderade företag Selektering ur databasen 39

40 © Grufman Reje 2011 Nya företag startar i en ovanligt effektiv position Outsourcing eller nya företag. 40

41 Regionstudie Värmlands Län Samrådsgruppen för näringslivsfrågor Håkan Wolgast / Jan Fineman © Grufman Reje 2011


Ladda ner ppt "Regionstudie Värmlands Län Samrådsgruppen för näringslivsfrågor 2011-10-25 Håkan Wolgast / Jan Fineman 2011-10-25© Grufman Reje 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser