Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän farmakologi 3 1MC610 våren 2013 Jenny Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän farmakologi 3 1MC610 våren 2013 Jenny Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Allmän farmakologi 3 1MC610 våren 2013 Jenny Larsson

2 Disposition Administreringssätt och beredningsformer Enteral/parenteral tillförsel Individuell variation Läkemedelsinteraktioner Biverkningar Dosering av läkemedel

3 Administreringssätt och beredningsformer
Mål: läkemedlet ska komma till verkningsstället i optimal mängd Faktorer som påverkar systemiskt eller lokalt problem att svälja tablett vissa läkemedel förstörs av lågt pH  krävs olika administreringssätt och beredningsformer

4 Enteral och parenteral tillförsel
Enteral – via tarmen till blodet tex. tabletter, enterotabletter, kapslar mm. Parenteral – ej via tarmen tex. injektion, infusion, inhalation

5 Individuell variation i läkemedelsrespons
Respons påverkas av: genetiska faktorer sjukdom läkemedelsinteraktioner vikt ålder

6 Läkemedelsinteraktioner
Samverkan mellan läkemedel  starkare/svagare effekt Farmakodynamiska interaktioner: verkan på samma receptor verkan på olika receptorer i samma organ verkan på olika receptorer i olika organ

7 Farmakokinetiska interaktioner
Interaktioner vid absorption, tex. påverkan på ventrikeltömning. Bildar svårlösliga komplex. Konkurrerar vid inbindning till plasma-/vävnadsprotein. Enzyminduktion i levern  minskad effekt Enzyminhibition i levern  ökad effekt Påverkan på reabsorption/sekretion i njurarna  minskad/ökad exkretion

8 Biverkningar Skadlig och oavsiktlig reaktion på ett läkemedel.
Dosrelaterade, typ A-biverkningar kända egenskaper terapeutiska doser Ickedosrelaterade, typ B-biverkningar drabbar bara vissa användare uppstår vid doser lägre än den terapeutiska tex. allergiska reaktioner

9 Effekter vid utsättning av läkemedel
Utsättningseffekter orsakas av: underliggande sjukdomen återkommer läkemedlet har ändrat fysiologiska processer i kroppen Rebound-effekt – ursprungliga symptomen återkommer vid utsättning, ofta starkare än innan. Undviks med nedtrappning/utfasning av läkemedlet.

10 Registrering av biverkningar
Centrala biverkningsregistret – Läkemedelsverket Anmälningsplikt vid samtliga lm-framkallade dödsfall och livshotande reaktioner biverkningar som ger permanent skada samtliga allvarliga biverkningar samtliga nya/oväntade biverkningar biverkningar som ökar i förekomst eller svårighetsgrad Utökad anmälningsplikt för nya läkemedel, upp till 2 år efter registrering.

11 Dosering av läkemedel Hur hög koncentration? Hur mycket får koncentrationen variera?

12 Underhålls- och mättnadsdos

13 Disposition Administreringssätt och beredningsformer Enteral/parenteral tillförsel Individuell variation Läkemedelsinteraktioner Biverkningar Dosering av läkemedel


Ladda ner ppt "Allmän farmakologi 3 1MC610 våren 2013 Jenny Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser