Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMALL 0141 Presentation v 1.0 Dialog om utbytestakten av spår på sträckan Boden - Bastuträsk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Dialog om utbytestakten av spår på sträckan Boden - Bastuträsk."— Presentationens avskrift:

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Dialog om utbytestakten av spår på sträckan Boden - Bastuträsk

2 2 Bakgrund och syfte Sommaren 2015 har Trafikverket planerat för ett forcerat spårbyte på sträckan Boden – Bastuträsk Trafikverket har ansträngda finansiella ramar och ett stort behov av underhållsåtgärder nationellt Dialog önskas om utbytestakten för arbeten på sträckan Boden – Bastuträsk som underlag till val av prioritering av åtgärder i landet Synpunkter önskas senast den 20 november!

3 3 Boden S – Bastuträsk spårbyte Alternativ 1 Forcering enligt tidigare beslut. Normal banstandard fr.o.m. 2016 (två etapper 2015 och en etapp 2016). Alternativ 2 En etapp 2015 två etapper 2016. Normal banstandard fr.o.m. 2016 (avskrivet förslag – ger ingen ekonomisk vinst). Alternativ 3 En etapp per år med normal banstandard fr.o.m. 2017.

4 4 Alternativ 1: Risk för stängning av sträckan Tillberga - Ransta under 2015 (Sala- Oxelösund) Hög risk för stängning Ånge bangård pga. arbetsmiljörisker Risk för stängning av Hagalund (bangård) Stängning av Trelleborg 2015 (bangård) Utökad bevakning av sträckan Gista - Mjölby (västra stambanan) Senareläggning av spårbyten som t.ex. Vislanda-Mosselund risk för hastighetsnedsättningar (Södra stambanan) Delar av satsningar inom trädsäkring, trafikinformation, lågtrafikerade banor mm senareläggs Omfördelning till äskanden för övrig verksamhet kan ej genomföras Alternativ 2: Risk för stängning av sträckan Boden S - Bastuträsk under 2016 Delar av satsningar inom trädsäkring, trafikinformation, lågtrafikerade banor mm senareläggs Konsekvenser 2015 av alternativ 1 och 3

5 5 Konsekvenser alternativ 3 (4 mil 2015,2016,2017) Nackdelar, trafik och kund: Spårbytet stör trafiken ytterligare ett år (2017). Ytterligare ett år innan effekten av spårbytet uppnås (full hastighet och minskad risk för urspårningar och avstängning av banan) Trv ändrar i fastställd tågplan, antingen genom att flytta PSB (etapp 2) eller genom att flytta annat fastställt banarbete (etapp 4). Avtalsbrott. Främst konsekvenser för Trafikverkets förtroende. Trafikverket framstår som opålitligt. Forceringsbeslutet är kommunicerat mot kunder med löfte om ÖFT 2016. Ökad risk för urspårning. Ökad risk för oplanerad stängning av banan. Ökad risk för ytterligare hastighetsnedsättningar. Fördelar, trafik och kund: Lindrigare påverkan på trafiken under 2015 jämfört med forcering, och under 2016 jmf med alternattiv 2. (5 km hastighetsnedsättning i st f 10 + 8 mil kortare sträcka som stängs av). Lättare att hantera för kund.

6 6 Trafiken som berörs –Godståg mellan Övre Norrland och resten av Sverige (koppar, stål m.m.). Kärnan i Green Cargos verksamhet. –ARE/NRE (Norsk trafik Oslo-Narvik med färskvaror m.m.) –SJ Nattåg –Regional persontrafik. Omledningsbanor saknas i princip helt (Inlandsbanan inte realistiskt alternativ). Överraskande avbrott får ödesdigra konsekvenser för näringslivet.

7 7 Fördelar trafikhänseendeNackdelar trafikhänseende Forcering (alt.1) Obehindrad trafik 2017. Stora kapacitetsinskränkningar under 10 veckor 2015 (dubbelt så lång hastighetsnedsättning från 70 km/h till 40 km/h + 8 mil längre avstängningssträcka jmf med ursprunglig utbytestakt). Minskad risk för överraskande stängning av banan. Minskad risk för urspårning. Minskad risk för ytterligare hastighetsnedsättningar. Utebliven forcering (alt.3) Lindrigare kapacitetsinskränkningar 2015 – en klar lättnad. Ändring i fastställd tågplan 2015 (etapp 2= PSB, etapp 4= övrigt banarbete) – Trv framstår som nyckfullt och inte förmöget att hålla ingångna avtal. Trafiken behöver inte mycket mer för arbetena 2015. Ökad risk för överraskande stängning av banan. Ökad risk för urspårning. Ökad risk för ytterligare. hastighetsnedsättningar. Stora kapacitetsinskränkningar 2017.


Ladda ner ppt "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Dialog om utbytestakten av spår på sträckan Boden - Bastuträsk."

Liknande presentationer


Google-annonser