Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingvar Andréasson, 2005-03-29 Boverkets Byggregler - Energiavsnittet Kravet innebär ett fokusfel. Vad samhället totalt tar ut av råvaror för energiändamål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingvar Andréasson, 2005-03-29 Boverkets Byggregler - Energiavsnittet Kravet innebär ett fokusfel. Vad samhället totalt tar ut av råvaror för energiändamål."— Presentationens avskrift:

1 Ingvar Andréasson, 2005-03-29 Boverkets Byggregler - Energiavsnittet Kravet innebär ett fokusfel. Vad samhället totalt tar ut av råvaror för energiändamål bör vara viktigare än enskilda byggnaders energianvändning. (Jfr kolkondens med verkningsgrad 40% som ger 1 del el per 2,5 andelar kolenergi, och värmepump med värmefaktor 2,5.) Kravet torde med stor sannolikhet leda till ökad energianvändning, eftersom värmepumpar i fjärrvärmeverken i allmänhet är effektivare än luft- och avloppsvärmepumpar i enskilda byggnader

2 Ingvar Andréasson, 2005-03-29 Boverkets Byggregler - Energiavsnittet Ökade drift- bemannings- och miljökostnader för alternativen till fjärrvärme riskerar att man stänger av installerad värmeåtervinning, eftersom den ökade energikostnad som uppkommer med avstängda värmepumpar, oftast är lägre än ovannämnda kostnader På grund av fjärrvärmens taxestruktur kommer kravet på värmeåtervinning att leda till ökad användning av direktel och/eller vattenburen el istället för fjärrvärme De aviserade kraven kan också leda till extremt ökad isolering och täthet, vilket ännu är oprövat och därmed har oklara långsiktiga hälsoeffekter Kostnaden för de nya förslagen i relation till nyttan är så vitt vi vet ej analyserad.

3 Ingvar Andréasson, 2005-03-29 Boverkets Byggregler – Energiavsnittet - Ekonomi Dubbel ytterväggstjocklek; Marginalkostnad 22 000 kr/lgh. Energibesparing 4-5 Kwh/kvmBRA = 300 kr/lgh. Pay-off ca 70 år. Ökad isolering 30 cm; Marginalkostnad 850 kr/lgh. Energibesparing 2 Kwh/kvmBRA = 150 kr/lgh. Pay-off ca 6 år. Energieffektiva fönster; Marginalkostnad 2500 kr/lgh. Energibesparing 6Kwh/kvmBRA = 450 kr/lgh. Pay-off ca 6 år.

4 Ingvar Andréasson, 2005-03-29 Boverkets Byggregler – Energiavsnittet - Ekonomi Värmeåtervinning FTX; Marginalkostnad 30 000 kr/lgh. Energibesparing 20-25 Kwh/kvmBRA = 1725 kr/lgh. Pay-off ca 17 år Värmeåtervinning FVP; Marginalkostnad 15 000 kr/lgh. Värmebesparing 25 Kwh/kvmBRA = 1425 kr/lgh. Pay-off ca 11 år

5 Ingvar Andréasson, 2005-03-29 Boverkets Byggregler – Energiavsnittet - Detaljsynpunkter Att beräkna varje byggnad för sig kan försvåra rationella lösningar t ex av återvunnen värme för tappvattenuppvärmning Olika gränsvärden kopplade till klimatzon ger tröskeleffekter. En glidande skala kopplad till årsmedeltemperatur vore bättre Skillnaden mellan fastighets- och verksamhetstillbehör i lokaler ej analyserad Råd om nattkyla för bostäder beaktar inte känd forskning som påvisar motsatsen Reglering skall ske i förhållande till uteklimat. Oklart om det medger styrning på inomhus temperatur?


Ladda ner ppt "Ingvar Andréasson, 2005-03-29 Boverkets Byggregler - Energiavsnittet Kravet innebär ett fokusfel. Vad samhället totalt tar ut av råvaror för energiändamål."

Liknande presentationer


Google-annonser