Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se Senior alert – nuläge 24 oktober 2012 Kristina Sjölund Helene Lysander Skog Emma Englander.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se Senior alert – nuläge 24 oktober 2012 Kristina Sjölund Helene Lysander Skog Emma Englander."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se Senior alert – nuläge 24 oktober 2012 Kristina Sjölund Helene Lysander Skog Emma Englander

2 www.regionvarmland.se Mål 2012 90 procent av de boende på särskilt boende ska ha erhållit riskbedömning senaste året. Ppm 30/9 2012. 10 procent av samtliga riskbedömningar ska innehålla riskbedömning för dålig munhälsa, ROAG 50 procent av de personer som riskbedömts, och har någon risk, ska ha fått minst en planerad åtgärd

3 www.regionvarmland.se Mål 2012 Samtliga kommuner och sjukhus ska ha deltagit i utbildning i munhälsobedömningsinstrumentet ROAG Ökad kunskap om munhälsobedömning hos vård- och omsorgspersonal

4 www.regionvarmland.se Exempel på aktiviteter Minispridningsmöte för särskilda boenden ROAG-utbildningar Erfarenhetsutbyte Ekonomiskt stöd till teamutbildningar Spridningsmöte för landstinget

5 www.regionvarmland.se Riskbedömning på särskilt boende

6 www.regionvarmland.se Planerad åtgärd

7 www.regionvarmland.se Planerad åtgärd

8 www.regionvarmland.se ROAG - munhälsobedömning Tre kommuner har lagt till modulen munhälsa; Arvika, Filipstad och Årjäng Andel personer som även riskbedömts med ROAG 14 kommuner och tre sjukhus haft utbildning i ROAG  Jag har fått en ökad kunskap om vad god munhälsa kan bidra med för den enskilde vårdtagaren – 4,6  Jag har fått en ökad kunskap om bedömningsinstrumentet ROAG – 4,6  Jag har fått kunskap som kan fungera som en hjälp i arbetsvardagen – 4,6 (Av ca 400 deltagare, 1 = håller inte med alls 5=håller med helt och hållet)

9 www.regionvarmland.se Aktiviteter Teamutbildning start oktober och start januari 2013 Nätverk för resurspersoner 29/11 Stöd i införandet i landstinget Fortsatt stöd i förbättringsarbetet i kommuner Inspirationsdag på Selma Spa 18/4 2013 presentera gärna ”Goda exempel”

10 www.regionvarmland.se Frågeställningar Senior Alert Vilka erfarenheter och tankar finns kring att riskbedöma dålig munhälsa med ROAG? Hur kan de fyra områdena ses som en helhet? Hur arbetar ni med hela den vårdpreventiva processen? (Riskbedömning-åtgärd-uppföljning) Hur synliggör ni era resultat, utifrån rapporterna, för personen, närstående, medarbetare och ledning? Riskbedömning Bakomliggande orsaker Avslut och överföring Uppföljning av åtgärder Planerade åtgärder

11 www.regionvarmland.se Kommentarer För utbildning i ROAG: kontakta Lena Lindqvist (torsdagar, minst 10 pers, 300kr/h, ca 1,5 h lena.lindqvist@liv.se ) lena.lindqvist@liv.se Jobba ihop med tandvården och göra ROAG tillsammans. Göra vissa moment i ROAG åt gången, inte alla punkter på en gång. Hur vet all personal vilka åtgärder som är planerade? Arbeta med uppföljningar och åtgärder i ett flöde. Hur ska vi få tiden att gå ihop? Utnyttja kontaktmannaskapet där tid redan finns avsatt. Kontaktmannen kanske har 3 patienter som den ansvarar för.

12 www.regionvarmland.se Hur överför vi riskerna mellan slutenvården och kommunen? Skriva i Meddix eller på meddelandeblad. Kristinehamn arbetar med: Aktivitetsombud, sårombud, hygienombud, kostombud bland baspersonal. Kontaktpersonen kan gå till ombudet i första hand för tips. Baspersonal dokumenterar i genomförandeplan så alla vet vad som görs. ”Enligt Senior Alert är patienten undernärd, tiden räcker inte till, vi behöver sitta med kunden när han äter.” Användbart när tiden behöver utökas av biståndsbedömare m.m. Framgångsrecept: Engagerad enhetschef, fortsätta arbetet och förbättra ständigt.

13 www.regionvarmland.se kristina.sjolund@regionvarmland.sekristina.sjolund@regionvarmland.se 054- 701 11 33 helene.lysander.skog@regionvarmland.sehelene.lysander.skog@regionvarmland.se 054- 701 11 34 emma.englander@regionvarmland.seemma.englander@regionvarmland.se 054- 701 11 36


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se Senior alert – nuläge 24 oktober 2012 Kristina Sjölund Helene Lysander Skog Emma Englander."

Liknande presentationer


Google-annonser