Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ett bra företagsklimat? 22 oktober 2009 Henrik Andersson, Analyschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ett bra företagsklimat? 22 oktober 2009 Henrik Andersson, Analyschef."— Presentationens avskrift:

1 Vad är ett bra företagsklimat? 22 oktober 2009 Henrik Andersson, Analyschef

2 Omvärldsanalys

3 Löderup 22/ Demografi 17 trender/faktorer varav 8 säkra ICT och virtualisering Konsumentintresset stärks Kunskapsinnehållet ökar Miljö och klimatStrukturomvandlingStor offentlig sektor Efterfrågan på upplevelser ökar

4 Löderup 22/ Från varuproduktion till kunskap/information Kunskapsinnehållet ökar... Fysisk Kunskap Service varuhantering (%) (%) (%) källa: Professor Åke E Andersson, KTH...liksom utbildningsnivån Årutbildningsår/capita , källa: Sohlman, Framtidens utbildning, SNS, 1996 Kunskapsinnehållet ökar... Fysisk Kunskap Service varuhantering (%) (%) (%) källa: Professor Åke E Andersson, KTH

5 Löderup 22/ Demografi 17 trender/faktorer varav 8 säkra ICT och virtualisering Konsumentintresset stärks Kunskapsinnehållet ökar Miljö och klimatStrukturomvandlingStor offentlig sektor Efterfrågan på upplevelser ökar

6 Löderup 22/ trender/faktorer varav 9 osäkra Avreglering/frihandel Ekonomisk maktförskjutning Energi- och råvarupriser Infrastruktur Regional beslutskraft Integration på arbetsmarknaden Öresunds- och Östersjöintegration Arbetskraftens rörlighet EU:s utveckling inkl EMU

7 Löderup 22/ Slutsatser för svenska företag Förbered och utnyttja demografin IT för rationalisering och nya affärsmodeller Bli internationella – följ med kunder, fokus på expansiva marknader Sträva uppåt i värdekedjan – från komponentnivå till (del-)systemnivå Snabbhet, flexibilitet, time-to-market Utvecklingsarbete tillsammans med kunden Utveckling och produktion i partnerskap Integrerad utveckling och produktion Ständiga förbättringar för ökad produktivitet, % potential Miljö/klimat som strategisk nisch Sälj till offentlig sektor etc

8 Löderup 22/ Strukturomvandling – nya sätt att konkurrera Arbetskrafts- kostnad Flexibilitet – kundanpassning, omställningsförmåga Kvalitet Pålitlighet - leveranssäkerhet Snabbhet – kort utvecklingstid Källa: IVA m fl: ”Framtida produktion”, IVA

9 Löderup 22/ Därför är snabbhet viktigt Ökad förändringstakt p g a bl a ökad konkurrens, ny teknik, globalisering Kortare produktlivscykler Produkterna mer avancerade och komplexa D v s större investeringar, men kortare tid att sälja! ”Time-to-market livsviktig variabel i många branscher” – Johann Packendorff, KTH

10 Vad styr tillväxten?

11 Löderup 22/ World Bank: Doing Business in Sweden Källa: World Bank, Total placering (av 183 länder) Starta företag ByggnadslovAnställa personal Registrera fastighet FrihandelBetala skatt Avveckla företag

12 Löderup 22/ Regioner har olika välstånd

13 Löderup 22/ KOMPETENSINFRASTRUKTURKUNDER

14 Löderup 22/ Stora regioner har stora fördelar… Källa: NUTEK

15 Löderup 22/ Regionförstoring i Skåne

16 Löderup 22/ Centrum-ytterområden i Skåne Förvärvsarbetande Folkmängd Fastighetspriser Årlig förändring relativt Sverige. Grön = bättre än riket Röd = sämre än riket Källa: SCB, egna beräkningar Källa: Handelskammarens bearbetning av data från SCB

17 Löderup 22/ Restider Källor: Eniro, Skånetrafiken BilKollektivtrafik Ystad-Malmö47 min46 min Tomelilla-Malmö1 h 03 min1 h 01 min Simrishamn-Malmö1 h 27 min1 h 30 min

18 Företagsklimat och tillväxt

19 Löderup 22/ Två slutsatser om företagsklimatet 1.Större regioner har stora fördelar 2.Snabbhet är viktigt för företagen

20 Löderup 22/ Generisk strategi för regional/lokal utveckling Ökat skatteunderlag Förbättrad serviceAttraktivt boendeInflyttning EtableringarNyföretagande Ökad konsumtion Ökad sysselsättning Kommunikationer!

21 Löderup 22/ Därför är snabb tillståndshantering viktigt ”Time-to-market” Skapar handlingsfrihet Gör det möjligt att svara effektivt mot förändringar Reducerar osäkerhet Minskar kapitalbindning STÄRKER KONKURRENS- KRAFTEN!

22 Löderup 22/ Den mindre kommunens styrka och svaghet i tillståndsfrågor Mindre organisation Kortare beslutsvägar Mindre hierarki Personlig kontakt Lokalkännedom Mindre resurser Färre handläggare (Risk för) flaskhalsar (Risk för) kompetensbrist

23 Löderup 22/


Ladda ner ppt "Vad är ett bra företagsklimat? 22 oktober 2009 Henrik Andersson, Analyschef."

Liknande presentationer


Google-annonser