Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är ett bra företagsklimat? 22 oktober 2009 Henrik Andersson, Analyschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är ett bra företagsklimat? 22 oktober 2009 Henrik Andersson, Analyschef."— Presentationens avskrift:

1 Vad är ett bra företagsklimat? 22 oktober 2009 Henrik Andersson, Analyschef

2 Omvärldsanalys

3 Löderup 22/10 2009 Demografi 17 trender/faktorer varav 8 säkra ICT och virtualisering Konsumentintresset stärks Kunskapsinnehållet ökar Miljö och klimatStrukturomvandlingStor offentlig sektor Efterfrågan på upplevelser ökar

4 Löderup 22/10 2009 Från varuproduktion till kunskap/information Kunskapsinnehållet ökar... Fysisk Kunskap Service varuhantering (%) (%) (%) 1870 3 10 87 1970 27 31 42 1985 34 37 29 2010 50 40 10 källa: Professor Åke E Andersson, KTH...liksom utbildningsnivån Årutbildningsår/capita 1870 3,5 1980 10 2010 13 källa: Sohlman, Framtidens utbildning, SNS, 1996 Kunskapsinnehållet ökar... Fysisk Kunskap Service varuhantering (%) (%) (%) 1870 3 10 87 1970 27 31 42 1985 34 37 29 2010 50 40 10 källa: Professor Åke E Andersson, KTH

5 Löderup 22/10 2009 Demografi 17 trender/faktorer varav 8 säkra ICT och virtualisering Konsumentintresset stärks Kunskapsinnehållet ökar Miljö och klimatStrukturomvandlingStor offentlig sektor Efterfrågan på upplevelser ökar

6 Löderup 22/10 2009 17 trender/faktorer varav 9 osäkra Avreglering/frihandel Ekonomisk maktförskjutning Energi- och råvarupriser Infrastruktur Regional beslutskraft Integration på arbetsmarknaden Öresunds- och Östersjöintegration Arbetskraftens rörlighet EU:s utveckling inkl EMU

7 Löderup 22/10 2009 Slutsatser för svenska företag Förbered och utnyttja demografin IT för rationalisering och nya affärsmodeller Bli internationella – följ med kunder, fokus på expansiva marknader Sträva uppåt i värdekedjan – från komponentnivå till (del-)systemnivå Snabbhet, flexibilitet, time-to-market Utvecklingsarbete tillsammans med kunden Utveckling och produktion i partnerskap Integrerad utveckling och produktion Ständiga förbättringar för ökad produktivitet, 30-50 % potential Miljö/klimat som strategisk nisch Sälj till offentlig sektor etc

8 Löderup 22/10 2009 Strukturomvandling – nya sätt att konkurrera Arbetskrafts- kostnad Flexibilitet – kundanpassning, omställningsförmåga Kvalitet Pålitlighet - leveranssäkerhet Snabbhet – kort utvecklingstid Källa: IVA m fl: ”Framtida produktion”, IVA

9 Löderup 22/10 2009 Därför är snabbhet viktigt Ökad förändringstakt p g a bl a ökad konkurrens, ny teknik, globalisering Kortare produktlivscykler Produkterna mer avancerade och komplexa D v s större investeringar, men kortare tid att sälja! ”Time-to-market livsviktig variabel i många branscher” – Johann Packendorff, KTH

10 Vad styr tillväxten?

11 Löderup 22/10 2009 World Bank: Doing Business in Sweden Källa: World Bank, www.doingbusiness.org Total placering (av 183 länder) Starta företag ByggnadslovAnställa personal Registrera fastighet FrihandelBetala skatt Avveckla företag 1843191172074218

12 Löderup 22/10 2009 Regioner har olika välstånd

13 Löderup 22/10 2009 KOMPETENSINFRASTRUKTURKUNDER

14 Löderup 22/10 2009 Stora regioner har stora fördelar… Källa: NUTEK

15 Löderup 22/10 2009 Regionförstoring i Skåne

16 Löderup 22/10 2009 Centrum-ytterområden i Skåne Förvärvsarbetande 1998-2007 Folkmängd 1999-2008 Fastighetspriser 1999-2008 Årlig förändring relativt Sverige. Grön = bättre än riket Röd = sämre än riket Källa: SCB, egna beräkningar Källa: Handelskammarens bearbetning av data från SCB

17 Löderup 22/10 2009 Restider Källor: Eniro, Skånetrafiken BilKollektivtrafik Ystad-Malmö47 min46 min Tomelilla-Malmö1 h 03 min1 h 01 min Simrishamn-Malmö1 h 27 min1 h 30 min

18 Företagsklimat och tillväxt

19 Löderup 22/10 2009 Två slutsatser om företagsklimatet 1.Större regioner har stora fördelar 2.Snabbhet är viktigt för företagen

20 Löderup 22/10 2009 Generisk strategi för regional/lokal utveckling Ökat skatteunderlag Förbättrad serviceAttraktivt boendeInflyttning EtableringarNyföretagande Ökad konsumtion Ökad sysselsättning Kommunikationer!

21 Löderup 22/10 2009 Därför är snabb tillståndshantering viktigt ”Time-to-market” Skapar handlingsfrihet Gör det möjligt att svara effektivt mot förändringar Reducerar osäkerhet Minskar kapitalbindning STÄRKER KONKURRENS- KRAFTEN!

22 Löderup 22/10 2009 Den mindre kommunens styrka och svaghet i tillståndsfrågor Mindre organisation Kortare beslutsvägar Mindre hierarki Personlig kontakt Lokalkännedom Mindre resurser Färre handläggare (Risk för) flaskhalsar (Risk för) kompetensbrist

23 Löderup 22/10 2009


Ladda ner ppt "Vad är ett bra företagsklimat? 22 oktober 2009 Henrik Andersson, Analyschef."

Liknande presentationer


Google-annonser