Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Annonsörer – Att mäta effekter av PR. Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 2 17 mars © 2006 QuickWise AB Uppdragsgivare Sveriges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Annonsörer – Att mäta effekter av PR. Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 2 17 mars © 2006 QuickWise AB Uppdragsgivare Sveriges."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges Annonsörer – Att mäta effekter av PR

2 Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 2 17 mars © 2006 QuickWise AB Uppdragsgivare Sveriges Annonsörer Metod Onlineintervju Urvalsram Annonsörpanelen 188 personer Urval Samtliga i Annonsörpanelen Bruttourval 188 st Nettourval 105 st Svarsfrekvens 56% Datainsamling 14-16 mars 2006 Projektledare Mimmi Kvissberg Sveriges Annonsörer – Att mäta effekter av PR

3 Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 3 17 mars © 2006 QuickWise AB Tas bort ur resten av undersökningen 9. Vilket eller vilka av följande påståenden stämmer bäst överens med hur ni ser på PR i ert företag/organisation? Bas= 105 st Påståenden, hur man ser på PR

4 Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 4 17 mars © 2006 QuickWise AB 10. På vilket sätt utvärderade ni de satsningar ert företag/organisation gjorde i PR under 2005? Bas= 103 st Hur man utvärderade PR-satsningar

5 Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 5 17 mars © 2006 QuickWise AB 13. Som helhet, hur nöjd eller missnöjd är ditt företag/organisation med de utvärderingar ni gjort av era PR satsningar? Bas= 60 st som har utvärderat effekterna av hela kampanjer, Q10 Nöjd/missnöjd med utvärderingar av PR-satsningar Medelvärde Mycket missnöjda – Mycket nöjda 3,73 Ganska/Mycket nöjda 58% Medelvärde Mycket missnöjda – Mycket nöjda 3,73 Ganska/Mycket nöjda 58%

6 Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 6 17 mars © 2006 QuickWise AB 14. Vilket påstående kännetecknar bäst hur ert företag/organisation arbetar med PR? Bas= 103 st Påståenden, hur man arbetar med PR

7 Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 7 17 mars © 2006 QuickWise AB 15. Vem eller vilka i ert företag/organisation har ansvar för PR? Bas= 103 st Vem har PR-ansvar?

8 Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 8 17 mars © 2006 QuickWise AB 16. Ungefär hur stor andel av er marknadsföringsbudget gick till PR under 2005? Bas= 103 st Del av marknadsföringsbudget som går till PR

9 Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 9 17 mars © 2006 QuickWise AB 17. Under 2006 - tror du att ditt företags/organisations investeringar i PR kommer att öka eller minska jämfört med investeringarna 2005? Bas= 103 st Ökning eller minskning av PR-investeringar, 2005-2006

10 Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 10 17 mars © 2006 QuickWise AB 18. Vilket eller vilka av följande påståenden tycker du bäst speglar den målsättning ert företag hade med de PR satsningar ni gjorde under 2005? Bas= 103 st Påståenden, målsättning med PR-satsningar

11 Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 11 17 mars © 2006 QuickWise AB 19. Upplever du att ert företags/organisations PR satsningar har givit ökad effekt på era reklaminvesteringar? Bas= 103 st Om PR-satsningar givit ökad effekt på reklaminvesteringar


Ladda ner ppt "Sveriges Annonsörer – Att mäta effekter av PR. Sveriges Annonsörer – Annonsörpanelen – Effekter av PR 2 17 mars © 2006 QuickWise AB Uppdragsgivare Sveriges."

Liknande presentationer


Google-annonser